Лятна академия „Перспективи“, набира участници!

posted Jun 1, 2016, 2:45 AM by Institute Perspectives

За лятната академията!

Основната цел на академията е да спомогне за засилването на европейската интеграция на свищовската младеж. Основното мото на лятната академия е – Европейските ценности в Свищов и повече Свищов в Европа!

Защо?

Свищов, макар да се гордее че е градът на 100-те първи неща, сравнен със сходни по-големина, население и инфраструктура градове в съседните страни изостава в своята европейска интеграция. Нека насочим вниманието си към младите хора, които рядко се включват в образователни програми, финансирани от ЕС. Това от своя страна води до ситуация при която младите хора разбират, EС и членството на България в него като възможност да участват в селскостопански бригади или друг вид нискоквалифициран труд в развитите западно европейски страни. Тъжен е факта, че голяма част от младите българи опознават Европа, започвайки от най-ниското стъпало в обществената йерархия.  Разтревожени от тези процеси, Ние чрез изпълнението на текущата  инициатива, целим:

 -първо да информираме младите хора на Свищов за възможностите за развитие в ЕС чрез образование.

-включването им в широка гама от стажове, обмени и семинари в цяла Европа.

-разработване и управление на ЕС проекти, които да окажат пряко положително въздействие върху Свищовската общественост.

Кой?

Ръководители на лятната академия ще бъдат учредителите и членове на организацията. Които имат опит като участници в различни европейски проекти. В изпълнението ще бъдат включени експерти имащи опит в разписването и управлението на европейски проекти и програми.  Ще бъдат включени младежи на възраст 18-30г. от различни европейски държави като Естония, Полша, Испания и др. които ще бъдат пряко ангажирани с провеждането на дейностите с младите свищовски граждани.  Повече информация за нашите дейности можете да намерите тук - https://www.youtube.com/watch?v=Je1T1laS77o


Кога?

От 1 Юли до  30 Септември 2016 г. 

Как?

Чрез методите на неформалното и информално образование или т. нар „учене чрез създаване“.

Младите хора от Европейските държави заедно с експертите на организацията са подготвили програма съдържаща основно практически задачи за изпълнение, работа по казуси, симулации на реални процеси и т.н. В академията няма да има учители, ще има личности насърчаващи развитието на всеки млад човек, който е включен в дейностите на лятната академия.

Резултата и дългосрочните ползи за града?

         Развивайки постепенно и последователно младежкият потенциал чрез работа по реални образователни проекти и инициативи, постепенно ще се възпитат навици и ще се развият компетенции в младите личности, които в последствие ще се насочат към прилагането им във всички сфери на социалният и икономическият живот.

 

Структура на академията?

Ще има две групи, които ще си сътрудничат при изпълнението на някой проекти и инициативи. Минималната големина на групата ще е от 10 ученика, максималната 20.

1.     Неформалното образование, като крачка към развитието на личността.

 

Цел:

Да спомогне на учениците и гражданите на Свищов, да придобиват нови знания и компетенции, чрез методите на неформалното образование.

 

Задачи:

*Придобиване на умения за боравене с неформалните методи на обучение

* Разработване на нови методи на неформалното образование

*Прилагане на наученото в местната общност

 

Целева група:

Младежи, които имат развити комуникационни умения. Младежи, които умеят да привличат последователи и да създават лесно нови приятелства.

 

2. Европейските проекти, като инструмент за изпълнение на идеите ни.

Цел:

Да спомогне на младите хора да преобразуват своите идеи в проектни предложения.

Задачи:

*Придобиване на знания за връзката между Европейски политики, Програми и проектно предложение.

*Придобиване на познания за източниците на финансиране от европейските фондове.

*Придобиване на компетенции за идентифициране на проблеми и описването им в проектно предложения.


Целева група:

Младежи, които имат визионерско мислене. Младежи, които предпочитат да действат, вместо да говорят. Младежи, които имат логическо мислене и са последователни в действията си. Младежи, които спазват правилата и са взискателни.

 

Инициативи:

Методът на работа на Институт Перспективи е инициативите, които се предприемат от организацията да започват от долу на горе. Поради този факт при стартирането на Академията представители на организацията ще споделят с младежите за актуалните възможности за финансиране по различи европейски и международни фондове. След това ще оставят самите участници да преценят какво желаят да направят. Ролята на членовете на Институт Перспективи ще бъде да насърчават и помагат на младите хора при изпълнението на намеренията им.

 

Как да се запиша в Академията?

Изпратете мейл с отговор на следните въпроси на press@institute-perspectives.com до 17.06.2016г.

1.Три имена:

2.Години:

3.Училище:

4.Клас:

5.Имате ли опит в извън класни дейности:

-Ако ДА, Какви?

6.Какво искате да направите за себе си и обществото?

7.В кой клас искате да се включите? 

 

С учениците в периода 20-25 юни ще бъде проведена предварителна среща, след която ще се одобрят окончателно участниците. Всеки един от тях в края на дейността ще получи сертификат и възможност за професионално израстване в структурите на организацията.  

Институт Перспективи гарантира че по време на провеждането на дейностите няма да бъдат провеждани политически или религиозни агитации сред участниците.  

Comments