Лятна Академия Перспективи 2017 - Набира участници

posted Jul 2, 2017, 7:30 AM by Institute Perspectives   [ updated Jul 2, 2017, 12:22 PM ]

ЛЯТНА АКАДЕМИЯ „ПЕРСПЕКТИВИ“ -  2017 

Е предназначена за младежи на възраст  над 14 г., имащи свободно време през лятото и желаещи да развиват своите таланти! 

Желаещи да се занимават с предприемачество!

Желаещи да общуват с други младежи от Европа!

Желаещи да практикуват чужди езици като английски, немски, френски!

Желаещи да имат интересни моменти сред природата!

 

Цели:

Всеки един ден програмата ще съчетава разнообразни подходи от методологията на неформалното учене, които ще:

-Спомагат за развитието на ключовите компетентности на младежите.

-Повишаване уменията на младите хора за работа в екип.

-Повишаване на екологичната осъзнатост на младежите.

-Създаване на предприемачески нагласи в младежите.

 

Очаквано въздействие върху младежите:

-Да осъзнаят че могат да се учат и квалифицират чрез създаване и творене!  

-Да се спомогне изграждането на полезни навици и здравословен начин на живот!

-Да идентифицират собствените си таланти и силни страни и да започнат да ги реализират!

 

Местоположение:

Край река Дунав и островите по поречието й в близост до гр. Свищов!

 

Дати:

10.07.2017

12.07.2017

14.07.2017

Продължителност10:45 ч. – 19:30 ч.

 

Допълнително:  Младежите ще получат сертификат за участие на английски език. Ще им се предостави възможност да се включат в други младежки инициативи на национално и международно ниво посредством Сдружение „Институт Перспективи“. Образователните дейности ще се провеждат от квалифицирани младежки работници на  Институт Перспективи от Германия и Франция.  

ВАЖНО: Всеки един участник под 18 г. в деня на събитието трябва да предаде на организаторите декларация за съгласие от родител. Да носи със себе си лична карта. Да участва в инструктаж за безопасност.

 

Цена за 1 посещение: 15 лв. в цената е включен транспорт с лицензирана автобусна фирма и превоз с лодка по Дунав, обяд, вода, плодове и образователните материали.

 

Работна програма: 

10:45 – 11:00 –  Придвижване от пл. Свобода до Дунава.

11:20-11:45Инструктаж за безопасност.

11:45-12:00 -  С лодка до острова.

12:00 – 13:00 – Игри за запознаване между участниците.

13:00 – 14:00 – Обяд.

14:00 – 16:30 –  Симулационна игра за развитие на творческото мислене.

16:30 – 17:00 – Дискусия и рефлексия.

17:00 – 18:30 – Групова задача за развитие на ключовите компетентности.

19:00-19:30Завръщане на брега!

За организацията:

Сдружение „Институт Перспективи“ е организация, развиваща обществено-полезна дейност за млади хора. Организацията е единствената на територията на северна България и южна Румъния, официално регистрирана като младежка организация към Съвета на Европа.

 Организацията изпълнява проекти в съответствие с националните и европейските политики в областта на младежката работа и неформалното учене.

Има изградени партньорства с над 40 неправителствени организации, университети и общини за работа по международни младежки обмени по КД1 на програма „Еразъм+.

 

http://www.institute-perspectives.com/

 

За контакти: +359 879 866 850

 

Press@institute-perspectives.com

 

Comments