КАК ДА СЕ ДОКОСНЕМ ДО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЦЕННОСТИ?

posted Jul 5, 2016, 5:32 AM by Institute Perspectives   [ updated Jul 11, 2016, 4:18 AM ]

За същността на обучението...

Обучението си поставя за цел първо да информира младите хора и личностите, които се интересуват от актуалните възможности за образование и развитие в рамките на Европейския Съюз и България.

Втората цел на обучението е след неговото провеждане, пряко да се предостави възможност за включване на участниците в международни образователни обмени и др. програми за професионално и личностно развитие на младия европейски гражданин.

    Редно е да се отбележи, че само 6% от българските младежи са участвали в международни обмени. Но не защото няма възможности, а по-скоро защото информацията не достига пълноценно до младите хора. За пример, само програма „Еразъм+, за периода 2014-2020г. ще финансира участия на над 4 милиона младежи. Освен това има и много други програми като „Европа на гражданите“, „Националната програма за младежта 2016-2020г.“, „Творческа Европа“ и др. които предоставят широка гама от напълно безплатни възможност за обмени, семинари, обучения, стажове с продължителност от 5 дена и с участието на младежи от няколко европейски държави до цели магистърски програми, които всеки семестър са в различен университет и държава.

Чрез текущото обучение, ще предоставим практическа информация на младите хора, как, веднага и на момента да започнат да се включват в инициативи от международно измерение!

 

За кого?

Основната целева група са млади хора на възраст 13-30г. Но ако има интерес от хора, които са над 30г. също могат да се включат.

Обучението е напълно безплатно!

Как?

Обучението ще бъде разделено на две части: лекционна и практическа.

Лектори в първата част ще бъдат:

-         Тиен Дат, студент във Венецианският Университет, Италия.

-         Магдалена Храбия, студентка в Икономически Университет – Краков, Полша.

-  Ахмед Куйтов, председател управителен съвет на Институт Перспективи, редактор на международен научен журнал, координатор на международни образователни проекти.

Във втората част на обучението, всички участници, чрез методите на неформалното образование ще работят по реални казуси по теми от лекциите.  

Резултат?

Участниците, взели активно участие ще получат информация за възможностите, които предоставя ЕС и Република България за включването на младите хора в инициативи, развиващи както професионалните, така и личностните компетенции на младите хора.

Участниците, които успеят да решат казусите в практическата част ще получат сертификат за валидиране на новопридобитите им умения.

Най-добрите участници ще получат възможност да се включат в бъдещи международни проекти и обмени по Еразъм+ на организацията без да минават процедура за подбор.

 

Кой го организира?

Институт Перспективи е неправителствена организация в обществена полза, която осъществява дейности за развитието на ключовите компетенции на младите хора. В периода 1 февруари – 31 май 2016г. организацията изпълни младежки обмен по Еразъм+ с тема- Младите хора от безработицата към заетостта в партньорство със седем държави от ЕС. През април проведохме национална конференция с тема – България през 20-те години на ХХI век. Аспекти за стратегическо развитие. През 2015г. и 2016г. включихме повече от 150 доброволци на организацията в над 30 младежки обмена и тренинга в Люксембург, Eстония, Армения, Румъния, Турция, Хърватска, Франция, Полша, Италия, Испания и др. Повече информация за нас, можете да видите тук - https://www.youtube.com/watch?v=Je1T1laS77o

Партньор е Младежки дом - Велико Търново. Повече информация за дейностите му - http://www.mladejkidom.com/Work.aspx

 

Кога?

19 и 20 юли 2016г. от 11:00 ч. до 17:00 ч. в зала 30 на Младежки дом – Велико Търново.

Нека всички желаещи да подадат заявка за участие, съдържаща три имена, пол, години и интереси до 17 юли на press@institute-perspectives.com

Максималният брой на участниците е 30. Ако има повече участници ще се направи ново обучение в края на месец юли.


Comments