Институт Перспективи търси да назначи 4 младежки работници за организиране, реализиране и отчитане на: „Работни срещи: Ние желаем да…?“

posted Dec 2, 2016, 11:52 PM by Institute Perspectives   [ updated Dec 2, 2016, 11:53 PM ]

Във връзка с изпълнението на проект „НОВИ ХОРИЗОНТИ ЗА МЛАДЕЖИТЕ В СВИЩОВ“ по Националната програма за младежта (2016-2020). Институт Перспективи търси да назначи 4 младежки работници за организиране, реализиране и отчитане на: „Работни срещи: Ние желаем да…?“

 

Задължения:

Да проведат 5 работни срещи в периода 12-23 декември 2016 г.  с ученици и студенти на територията на община Свищов включително и селата,  които се обучават в общинските и държавни  училища и университет.  Продължителността на всяка работна среща ще бъде три астрономически часа. Ще се провеждат в часовият интервал 15:00 – 20:00  в зависимост от договорките с партньорите.  Със всеки младежки работник ще бъде подписан  граждански договор.  

 

Изисквания:

1.Да са на възраст 18-29 г.

2.Да са участвали или организирали събития, инициативи и проекти боравещи с неформалните техники на образование  на месно, национално или международно ниво.

3. Да са запознати с принципите на младежката работа и неформалното образование.

4. Желание  за продължаване и след изпълнението на текущите работни срещи да се занимава с развитието на младежкият потенциал на младите хора от малките населени места.

 

Кандидатстване:

 

В срок до 08.12.2016 г. желаещите е нужно да изпратят своите кандидатури на Chairman@institute-perspectives.com 

 Всяка кандидатура трябва да съдържа:

1.     Трите имена на кандидата:

2.     Години:

3.     CV:

4. Копия от сертификати, Youthpass и др. документи удостоверяващи доказващи опит в младежката работа и неформалното образование.

5.     Мотивация до 15 изречения.

 

Допълнително:

На  одобрените кандидати ще  бъде изпратена детайлна практическа информация за организирането на срещите и ще бъдат поканени на интервю в периода 9-10.12.2016. Договорите с одобрените младежки работници ще бъдат подписани на 11.12. 2016 г.  


Comments