Дунавски Сървайър за финансова грамотност

posted Jul 8, 2019, 7:19 AM by Institute Perspectives   [ updated Jul 8, 2019, 7:21 AM ]

Дунавски Сървайър за финансова грамотност.

Специално за лица на възраст 18+, които живеят по поречието на река Дунав и имат желание да развиват емоционално-културно историческият туризъм.

 

Промоционално видео:

 

Видеоклип в YouTube

Информация в медиите за проекта:

https://www.borbabg.com/2019/06/20/dunavski-srvayvr-za-finansova-gramotnost-pravi-svishhovliyata-ahmed-kuytov/


http://www.bta.bg/bg/video/show/id/0_r9edl9jt


https://www.bnr.bg/horizont/post/101135585/dunavski-sarvaivar-za-finansova-gramotnost-v-svishtovКритерии за участие:

-Български гражданин на възраст над 18 г.

-Да владее свободно в писмена и вербална форма английският език.

-Да има готовност да участва в четирите фази на проекта.

1. Международен тренинг в гр. Свищов от 19 до 26 юли с участници от Австрия и Република Северна Македония. Организиран от Експерти на организацията съвместно със стажанти от университети от Мадрид, Прага и Варшава.  /Участникът си покрива само транспортните разходи до Свищов и обратно/

2.Да подпомогне организирането на тридневно събитие в дунавски град в периода 19-31.08. 2019 г. /Помага само със съвети и привличане на участници./

3.Да стане член на Институт Перспективи и да премине през онлайн обучение през месеците Септември и Октомври 2019 г. Първоначалният членски внос е 60 евро и се заплаща в началото на месец Септември.

4. Да участва в петдневен международен форум за развитие на туризма по Дунав, който ще се проведе във Виена, Австрия. /Всички разноски са покрити по проекта/

Как да кандидатствам?

В срок до 15:00 ч. на 11 юли ни изпратете мейл на  survivor@institute-perspectives.com  с отговор на следните въпроси:

1.      Три имена:

2.      Дата на раждане и година:

3.      Специалност и образователна степен:

4.      Професия/месторабота:

5.      Каква според вас е ролята на ЕС спрямо България и младежите:

6.      Участвали ли сте в други младежки обмени или тренинг курсове боравещи с методите на неформалното учене:

(Ако да, посочете максимум три. Както и вашето отношение спрямо бъдещето на неформалното учене в България?)

7.       Колко време бихте отделили в бъдеще за развитието на младежкият потенциал в града в който живеете:

8.      Вашето ниво на английския език:

9.       Телефон за връзка:

 

Кандидатите, които са одобрени до 18:00 ч. на 12 юли ще бъдат потърсени от наш представител на посоченият от тях телефон за да се уточнят допълнителните детайли.

Comments