Покани

Процедура за подбор на участници за младежки обмен на тема - DigiMedia RESPONSibility TO BE!

posted Aug 6, 2017, 5:41 AM by Institute Perspectives   [ updated Aug 14, 2017, 2:46 AM ]

Сдружение „Институт Перспективи“ като партньор по международен проект обявява процедура за подбор на представители  за участие в младежки обмен на тема: StartUP your career! който ще се проведе в периода 08/10/2017 – 16/10/2017 (+ 2 travel days),  в Preiļi, Latvia.

Ограничението във възрастта е 16-25 г. Курса се организира по програма „Еразъм+“ по КД1сектор „Младеж“.


Според общите условия на програма Еразъм+ :

Транспортните разходи се възстановяват от организацията координатор в размер до 275Euro, след като се изпратят всички транспортни документи до организацията домакин.

Настаняването и храната са за сметка на организацията домакин. Участниците не заплащат нищо.

Одобрените участници трябва да си закупят самолетните билети най-късно до 30.08.2017 г.


Повече информация за проектапредоставено от организацията координатор:

Today we live with our phones, we share info, we send pictures and texts. We also have sexting now. What and how do we deal with privacy? Is it important?

This is one of those Youth exchanges were one drop in the ocean can change your life. One decision can make you become better. One idea might be the golden chance. One friend might become your soulmate.

Today we live with our phones, we share information, we send pictures and texts. We also have sexting now. What and how do we deal with privacy? Is it important? Do you have the settings on? Do we understand them at all? And additionally, do you believe very post there is on Facebook?

This we are going to figure out.

Objectives of the project are:

1. Through non-formal learning methods and international cooperation in youth exchange to create positive influence in Internet safety and social media responsibility of young people as future advocates in their NGOs and communities.

2. To improve competences, give tools and by doing activities to influence the democratic processes, involvement, active participation and individual responsibility towards better and more inclusive society led by young people.

3. To create results and strategies for viral reach of topic awareness that will increase youth employability by reducing social media responsibility. 

Within application we have planned that age of 4 participants are 16-25 (with this project if you have kids who are under 18, it is okey, we as organizers are open to that, need parents  permission and all legal work). Each group has leader with no age limit.

Travel costs as within Distance calculator of Erasmus+ programme (reimbursement will be done within 2 weeks after having all documents)

Dissemination activities: one meeting back home with NGO and young people (minimum 20), will need photo prove. Each partner after YE will need to do at least workshops in 3 different local schools about digital responsibility. (with photo/video proof ) Additionally will need to provide visibility through web pages, social media and so on.

Специални условия:

(В сила за кандидатикоито не са членове или доброволци на Сдружение „Институт Перспективи“)

 

Политика на нашето НПО е личностите, които изпращаме да ни представляват в международни обмени е в последствие да ги включваме при изпълнението на нашите инициативи на национално  и местно нивокоито развиват утвърждаването на неформалното учене и младежката работа. Всеки потенциален кандидат, преди да си подаде заявката,  трябва да има в предвидче Ние се стремим да развиваме младежкия потенциал в България и чрез международните проекти предоставяме шанс на българските младежите да придобият опиткойто след това ще трябва да мултиплицират в Българиячрез оказване на съдействие при изпълнение на нашите дейности и проекти на местнорегионално и национално ниво.

Всеки одобрен кандидаткойто не е член на организацията първоначално заплаща членски внос от 60 еuro. Чрез внасянето му се подпомагат дейноститекоито организира организацията на местно и регионално ниво за активизирането на младежите. От членският внос в организацията се покриват разходите за отпечатването на научни издания,популяризиращи неформалното учене и младежката работа.

Всеки нов член на организацията при активност от негова страна и доказана съпричастност при организирането на инициативи в училищауниверситети и младежки центрове в срок от 12 месеца има право безплатно да се включва в други международни и национални дейности организирани от Институт Перспективи.

Предимство при кандидатстването имат младежи от градовете в които имаме клубове – СвищовВелико ТърновоРусеВарнаПловдив и София. Хоратаот други градове е нужно да обяснят как биха подпомогнали дейностите на организацията в бъдеще.  

Повече информация за нашите дейности в Youtube каналът ниhttps://www.youtube.com/channel/UCV5-kkuWcqjnIKcp8w3fRvQ/videos

 

Кандидатите, които отговарят на критериите за участие в обмена и приемат специалните условия на нашата организация е нужно да изпратят мейл с отговор на следните въпроси до 23:59 на 16.08.2017г.  на:

erasmuska1@institute-perspectives.com с тема: DigiMedia Application


В мейла трябва да се отговорят на следните въпроси:


1.      Три имена:

2.      Дата на раждане и година:

3.      Специалност и образователна степен:

4.      Професия/месторабота:

5.      Каква според вас е ролята на ЕС спрямо България и младежите:

6.      Участвали ли сте в други младежки обмени или тренинг курсове боравещи с методите на неформалното учене:

(Ако дапосочете максимум три. Както и вашето отношение спрямо бъдещето на неформалното учене в България?)

7.       Колко време бихте отделили в бъдеще за развитието на младежкият потенциал в града в който живеете:

8.      Вашето ниво на английския език:

9.       Телефон за връзка:

 

Кандидатитекоито са одобрени ще бъдат уведомени най-късно на 17.08.2017г.  преди  12:00ч. дали преминават първата фаза на подбор.

В мейла ще бъде посочен ден и час в който ще се проведе онлайн интервюВ мейла ще се съдържа и скайп контактът на Институт Перспективикойто кандидатът да добави. 

Окончателно одобрените участници ще бъдат информирани най-късно до 21.08.2017г. за резултата.

На одобрените кандидати ще бъде изпратена официалната регистрационна форма. Одобрените кандидати имат срок от 7 дни в който да преведат членският вносчрез който потвърждават участието си.

Ръководството на Институт Перспективинасърчава кандидатитенямащи опит от участие в дейности боравещи с неформалните техники.

СЛЕД ОДОБРЕНИЕТО

Всички одобрени участнициса задължени да преминат през предварително двудневно обучениепосредством което ще придобият представа за същността на неформалното ученемладежката работа и европейската интеграция. По време на обучението ще се споделят техники за преодоляване на културните бариери и предразсъдъци по време на обмена.

Обучението е безплатно и се покрива с разходите от членският внос. На участниците ще бъде осигурено безплатно настаняване в двузвезден хотел в гр. Свищов за две нощувкикогато ще се реализира обучението. Както и образователни материали.

Разходите за транспорт до Свищов и обратно и храна са за сметка на участниците.

Обучението ще се проведе през втората половина на месец Септември 2017г. Допълнителна информация ще бъде изпратена на одобрените участници.

 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Нашата организация изпълнява инициативи свързани с неформалното ученемладежката работа и устойчивото местно развитие. На участницитекоито са мотивирани да продължат да се развиват в тези сфери сред международният младежки обменще им бъде предложена ангажираност съответстваща на техните компетентности и желания. 

Набираме 5 участници за младежки обмен на тема - STARTUP! YOUR CAREER

posted Jul 24, 2017, 6:10 AM by Institute Perspectives   [ updated Aug 14, 2017, 2:45 AM ]

   

Сдружение „Институт Перспективи“ като партньор по международен проект обявява процедура за подбор на представители  за участие в младежки обмен на тема: StartUP your career! който ще се проведе в периода 09/10/2017 – 18/10/2017 (+ 2 travel days),  в Sibenik, Croatia.

Ограничението във възрастта е 16-30 г. Курса се организира по програма „Еразъм+“ по КД1, сектор „Младеж“.  

 

Според общите условия на програма Еразъм+ :

Транспортните разходи се възстановяват от организацията координатор в размер до 275Euro, след като се изпратят всички транспортни документи до организацията домакин.

Настаняването и храната са за сметка на организацията домакин. Участниците не заплащат нищо.

Одобрените участници трябва да си закупят самолетните билети най-късно до 27.08.2017 г.

  

Повече информация за проекта, предоставено от организацията координатор:

The purpose of the proposed project is the implementation of non-formal education among young unemployed people in order to increase their knowledge and skills for improving their professional career and to provide them a stepping stone into the world of entrepreneurship.

The overall objective of the proposed project is to reduce unemployment among young people in countries with below-average levels of employment of youth in relation to the EU average. The specific objective of the proposed project is to inform young people about the concept of startup entrepreneurship and ways of how to realize their own business idea via startup firm. The goal of the project is also a mutual exchange of knowledge and experiences among the participants about startup and introducing them with good practices in world of startup.

Partners in the proposed project are organizations Adefis Juventud International from Spain, Network for European Awareness from Italy, Association for Development, Education and Labour from Slovakia, Institute Perspectives from Bulgaria and Youth Association "Youth in the EU" from the Croatia (coordinating organization). The participants are 28 young persons (25 participants and 5 group leader) from Croatia, Italy, Slovakia and Spain which will actively participate and play an important role in the project at all stages (from the preparation and production of materials for the main activities to the dissemination of project results in their own countries). In order to facilitate the organization and implementation of project activities, the project is divided into three main parts: preparation phase, the implementation of this phase of evaluation, reporting and dissemination of results.

The main activities of the proposed project will be implemented in Sibenik from 09.10.2017. to 18.10.2017. where participants will take part in workshops, lectures (created by participants) field study in which they will exchange and gain different knowledge which will be useful for them during realization of their own ideas through startup firms. Participants will learn about startup scene on EU level and national level of countries included in this project, they will learn how to make business plan and marketing plan for their startup firm using non-formal learning methods, how to engage in startup through social and green entrepreneurship, how to make best of crowd-funding, business angels and EU funds for starting the startup firm. All participants upon completion of project activities get Youthpass certificates.

 

Expected results of the proposed project are:

- Successfully conducted non-formal training for 28 participants on the topic of startup concept and subjects related to the launch of start-ups;

- Created a newsletter that will be forwarded to at least 50 NGOs in each country involved in the project, which will include a description of the project and activities, a description of the non-formal learning methods in the main activities and learning outcomes;

- Made brochure with the results of the project which participants achieved through participation in the project, and will include conclusions on how good business plan and marketing plan should look like, how to use crowd-funding platforms while launching the startup firm and other learning results

- Greater level of information on startup concept among young people on national and international levels;

- Increased cross-cultural awareness

- Improving knowledge of English.

 

Potential long-term benefits of the proposed project are contribution to development of entrepreneurial spirit among young people who could realize their own business ideas through startup entrepreneurship in the future and by doing that, they can potentially create opportunity for others to get a job. By spreading the results of this project through dissemination channels in five partner countries, we are contributing to encouragement of young people and youth organizations to implement similar projects. This projects will ultimately contribute to development of startup scene and directly influence on spreading the importance of startup entrepreneurship.

 

Специални условия:

(В сила за кандидати, които не са членове или доброволци на Сдружение „Институт Перспективи“)

 

Политика на нашето НПО е личностите, които изпращаме да ни представляват в международни обмени е в последствие да ги включваме при изпълнението на нашите инициативи на национално  и местно ниво, които развиват утвърждаването на неформалното учене и младежката работа. Всеки потенциален кандидат, преди да си подаде заявката,  трябва да има в предвид, че Ние се стремим да развиваме младежкия потенциал в България и чрез международните проекти предоставяме шанс на българските младежите да придобият опит, който след това ще трябва да мултиплицират в България, чрез оказване на съдействие при изпълнение на нашите дейности и проекти на местно, регионално и национално ниво.

Всеки одобрен кандидат, който не е член на организацията първоначално заплаща членски внос от 60 еuro. Чрез внасянето му се подпомагат дейностите, които организира организацията на местно и регионално ниво за активизирането на младежите. От членският внос в организацията се покриват разходите за отпечатването на научни издания, популяризиращи неформалното учене и младежката работа.

Всеки нов член на организацията при активност от негова страна и доказана съпричастност при организирането на инициативи в училища, университети и младежки центрове в срок от 12 месеца има право безплатно да се включва в други международни и национални дейности организирани от Институт Перспективи.

Предимство при кандидатстването имат младежи от градовете в които имаме клубове – Свищов, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив и София. Хората, от други градове е нужно да обяснят как биха подпомогнали дейностите на организацията в бъдеще.  

Повече информация за нашите дейности в Youtube каналът ни: https://www.youtube.com/channel/UCV5-kkuWcqjnIKcp8w3fRvQ/videos

 

Кандидатите, които отговарят на критериите за участие в обмена и приемат специалните условия на нашата организация е нужно да изпратят мейл с отговор на следните въпроси до 23:59 на 16.08.2017г.  на:

erasmuska1@institute-perspectives.com с тема: “ StartUP your career!“.

 

В мейла трябва да се отговорят на следните въпроси:


1.      Три имена:

2.      Дата на раждане и година:

3.      Специалност и образователна степен:

4.      Професия/месторабота:

5.      Каква според вас е ролята на ЕС спрямо България и младежите:

6.      Участвали ли сте в други младежки обмени или тренинг курсове боравещи с методите на неформалното учене:

(Ако да, посочете максимум три. Както и вашето отношение спрямо бъдещето на неформалното учене в България?)

7.       Колко време бихте отделили в бъдеще за развитието на младежкият потенциал в града в който живеете:

8.      Вашето ниво на английския език:

9.       Телефон за връзка:

 

Кандидатите, които са одобрени ще бъдат уведомени най-късно на 17.08.2017г.  преди  12:00ч. дали преминават първата фаза на подбор.

В мейла ще бъде посочен ден и час в който ще се проведе онлайн интервю. В мейла ще се съдържа и скайп контактът на Институт Перспективи, който кандидатът да добави. 

Окончателно одобрените участници ще бъдат информирани най-късно до 20.08.2017г. за резултата.

На одобрените кандидати ще бъде изпратена официалната регистрационна форма. Одобрените кандидати имат срок от 7 дни в който да преведат членският внос, чрез който потвърждават участието си.

Ръководството на Институт Перспективи, насърчава кандидатите, нямащи опит от участие в дейности боравещи с неформалните техники.

 

СЛЕД ОДОБРЕНИЕТО

Всички одобрени участници, са задължени да преминат през предварително двудневно обучение, посредством което ще придобият представа за същността на неформалното учене, младежката работа и европейската интеграция. По време на обучението ще се споделят техники за преодоляване на културните бариери и предразсъдъци по време на обмена.

Обучението е безплатно и се покрива с разходите от членският внос. На участниците ще бъде осигурено безплатно настаняване в двузвезден хотел в гр. Свищов за две нощувки, когато ще се реализира обучението. Както и образователни материали.

Разходите за транспорт до Свищов и обратно и храна са за сметка на участниците.

Обучението ще се проведе през втората половина на месец Септември 2017г. Допълнителна информация ще бъде изпратена на одобрените участници.

 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Нашата организация изпълнява инициативи свързани с неформалното учене, младежката работа и устойчивото местно развитие. На участниците, които са мотивирани да продължат да се развиват в тези сфери сред международният младежки обмен, ще им бъде предложена ангажираност съответстваща на техните компетентности и желания. 

Лятна Академия Перспективи 2017 - Набира участници

posted Jul 2, 2017, 7:30 AM by Institute Perspectives   [ updated Jul 2, 2017, 12:22 PM ]

ЛЯТНА АКАДЕМИЯ „ПЕРСПЕКТИВИ“ -  2017 

Е предназначена за младежи на възраст  над 14 г., имащи свободно време през лятото и желаещи да развиват своите таланти! 

Желаещи да се занимават с предприемачество!

Желаещи да общуват с други младежи от Европа!

Желаещи да практикуват чужди езици като английски, немски, френски!

Желаещи да имат интересни моменти сред природата!

 

Цели:

Всеки един ден програмата ще съчетава разнообразни подходи от методологията на неформалното учене, които ще:

-Спомагат за развитието на ключовите компетентности на младежите.

-Повишаване уменията на младите хора за работа в екип.

-Повишаване на екологичната осъзнатост на младежите.

-Създаване на предприемачески нагласи в младежите.

 

Очаквано въздействие върху младежите:

-Да осъзнаят че могат да се учат и квалифицират чрез създаване и творене!  

-Да се спомогне изграждането на полезни навици и здравословен начин на живот!

-Да идентифицират собствените си таланти и силни страни и да започнат да ги реализират!

 

Местоположение:

Край река Дунав и островите по поречието й в близост до гр. Свищов!

 

Дати:

10.07.2017

12.07.2017

14.07.2017

Продължителност10:45 ч. – 19:30 ч.

 

Допълнително:  Младежите ще получат сертификат за участие на английски език. Ще им се предостави възможност да се включат в други младежки инициативи на национално и международно ниво посредством Сдружение „Институт Перспективи“. Образователните дейности ще се провеждат от квалифицирани младежки работници на  Институт Перспективи от Германия и Франция.  

ВАЖНО: Всеки един участник под 18 г. в деня на събитието трябва да предаде на организаторите декларация за съгласие от родител. Да носи със себе си лична карта. Да участва в инструктаж за безопасност.

 

Цена за 1 посещение: 15 лв. в цената е включен транспорт с лицензирана автобусна фирма и превоз с лодка по Дунав, обяд, вода, плодове и образователните материали.

 

Работна програма: 

10:45 – 11:00 –  Придвижване от пл. Свобода до Дунава.

11:20-11:45Инструктаж за безопасност.

11:45-12:00 -  С лодка до острова.

12:00 – 13:00 – Игри за запознаване между участниците.

13:00 – 14:00 – Обяд.

14:00 – 16:30 –  Симулационна игра за развитие на творческото мислене.

16:30 – 17:00 – Дискусия и рефлексия.

17:00 – 18:30 – Групова задача за развитие на ключовите компетентности.

19:00-19:30Завръщане на брега!

За организацията:

Сдружение „Институт Перспективи“ е организация, развиваща обществено-полезна дейност за млади хора. Организацията е единствената на територията на северна България и южна Румъния, официално регистрирана като младежка организация към Съвета на Европа.

 Организацията изпълнява проекти в съответствие с националните и европейските политики в областта на младежката работа и неформалното учене.

Има изградени партньорства с над 40 неправителствени организации, университети и общини за работа по международни младежки обмени по КД1 на програма „Еразъм+.

 

http://www.institute-perspectives.com/

 

За контакти: +359 879 866 850

 

Press@institute-perspectives.com

 

Do you want to become a non-formal educator?

posted May 12, 2017, 3:48 AM by Institute Perspectives   [ updated May 12, 2017, 5:43 AM ]


 THE NEW PERSPECTIVES OF NON-FORMAL LEARNING!  

(Private training course for humans with European soul)

Are you taking part of youth exchanges or training courses, but you are not satisfied?

Are you applying for training course or youth exchange, but you are not selected?

Are you looking for participating in serious training course, where you can develop your skills to organise non-formal educational activities?   

Do you have desire to meet responsible and motivated partners for your future Erasmus+ projects?

Do you have desire to develop professional skills in youth work via non-formal educational techniques?

Do you need support to realise  your ideas? We can help you to design, implement and evaluate your youth exchange under Erasmus+ programme.

 

Be ready… we will present you amazing opportunity, which can change your life in positive way!

Thanks to European integration process, we can fly to a lot of place almost for free. Thanks to the EU, we don`t need visa and any barriers to visit all EU member states! Thanks to the work of many educational experts for the last 29 years, it exists now a hundred of non-formal tools which support the development of young people potential.

But the opportunity to get useful knowledge about this topic is limited. For this reason and many others, we collect the positive values of European integration, non-formal learning. And we, Institute Perspectives, choose to create and organise a special training course by removing the bureaucracy procedures and by using the principles of social entrepreneurship.

We invite you to join us from the 1st July 2017 to the 8th July 2017.

 

But where?

In Svishtov?

Svishtov? Where is it?

It’s a town in the North of Bulgaria, on the Danube river’s side, at the border with Romania where a great team came together and became trainers in the field of Non-Formal Education. And This summer, they decided to hold a training course about Non-Formal Education in order to share their knowledge and competences with everyone who’s interested in it.

But why Non-formal education?

It has its place within the educational system in Europe, but why? Because it can bring you many competences and skills for your personal and professional development: it can be used as a powerful tool for a better employment and a tool for young people to realise that they are actors in societies who can change their empowerment at a local level but also at a European level as well.

Non-formal learning is a powerful and long term tool. Indeed, it has to be adapted to the target groups it is supposed to reach (NEETs, Youth workers, Immigrants, Minorities…). It is changing according to the culture, to the language and to the country. This is the reason why it is important to share ideas and also to always be updated about new practices and methods.

 

Why you should choose this training course?

ð  Participants will learn to distinguish the different educational approaches and methods such as formal, informal and non-formal.

ð  Non-formal education has its advantages and its drawbacks. This training course will show you which are those and how to avoid them or deal with them.

ð  You will experiment different non-formal education methods and they will feel the power of action that it can give them.

ð  You will analyse how Non-formal education is perceived in different European countries and within Europe but you will analyse its role in those countries and in Europe.

ð  You will learn how it can be used as a way of showing cultural diversities and also a way of working in an intercultural atmosphere.

ð  You will learn how to reconsider non-formal learning daily to adapt it to the young people.

ð  You will carry out a reflexion about how Non-formal education can affect the employability of the youth workers.

ð  You will learn how to develop and spotlight young people’s competences through their creativity, communication skills, team work and self-confidence.

How will these goals carry out?

-          Non-formal education is not only about learning practices but to experience, to share, to feel and to live this learning fulling.

-          Once the emotional part is done, it has to be analysed and understood in order to see how it can be a tool for social local changes.

-          For a better impact, it is important that the participants are willing to be fully part of the practices, methods and experiences proposed. They need to be actors of this training course as much as the trainers for purposes of understanding and learning better the non-formal education process.

All these goals will be implemented through brainstorming, canvas, group works, presentations, shared space, creative workshops, drama theatre, discussions, nodes, simulations, role-playing games including ice-breaking and energizers concentrated on multicultural aspects.

Why should you choose Svishtov, Bulgaria?

Trainers of “Institute Perspectives” are experienced in the fields of Non-formal education, Youth work and social entrepreneurship. They can combinate Youth workers, entrepreneurs and professionals (between amateurs and experts work together).

Coming to Svishtov to participate in such programmes is a challenge at different levels such as geographical, social, culturally and economically. Nevertheless, it is a cheap country and its people are lovely and funny. They try their best to integrate minorities, young people with fewer opportunities within the training courses setting up at a local or European level.

In the town and its people is full of tradition: restaurants, food and music.

Why should you choose Institute Perspectives?

Institute Perspectives” is the biggest organisation of the region involving young people from various backgrounds. We were partner in more than 50 youth exchanges under Erasmus+ and Youth in Action programmes and we are very well implemented at the local level among youngsters. Last year, we implemented three national projects to develop youth via non-formal learning methods. Our youth workers have rights to facilitate education activities in many high schools and three universities in five Bulgarian towns. We are the first to have published an educational program as a key competence via non-formal education in Bulgaria. Until the end of year, we will publish two handbooks to plan, to implement and to evaluate non-formal education activities.

We can provide you a new experience in the field of Non-formal education while you will develop new skills and competences that you can share at your local level with young people.

If you are interested in building partnerships, implementing European projects at a local and international level, we are able to support you.

Institute Perspectives is an organisation sharing the European values such as social integration, intercultural understanding, prevent violent radicalism, inclusion of people with fewer opportunities and lately migrants and we are trying to implement them at the local and European level through many different training course and actions.

One of our main goal is to fight against unemployment particularly through Non-formal education and by pushing young people to participate actively in citizenship and democratic society.

During the training course, the education session will be lead all over the town. For example, in forest, riverside, university, high schools, municipality and many other places.

 

Requirements:

ð       Being 18 years old or over (no age limit)

ð      Be interested in developing or acquiring Non-formal education methods and skills

ð     Have desire to work with young people via non-formal methods.

ð      Have desire to apply for Erasmus+ grant.

ð     Good level of English is required in order to be successful in your learning.

 

Participation fees:

ð     Participation fee for the educational part: 70€/person for the training course. The price includes educational materials and transport during the course.

The team of Institute Perspectives is responsible only for the education part during the course. Every day from 09:30 to 18:30. From our various experiences, we are aware that some problems can be related to accommodation, food and many other issues (personal…) which can change the course of the training course and affect the educational process. 

                                                                                                          Other fees:

All other fees like travel coast, accommodation, food and etc. will be covered by participants related to their wishes. We only can provide you support   how to reach Svishtov and the place of the educational activities.

For example, you can find cheap low cost flights to Sofia, Bulgaria or Bucharest, Romania from every big airport in the EU. Svishtov is in between   this two capitals, and public transport ticket are no more than 25 euro from any direction.

Moreover, in Svishtov, you can find accommodation between 5 and 50 euros per night. Good food per person and per day is in between 7 and 10 euros.

If you are interested, we can propose you accommodation and food: 15€/day (but you can also look for other option in Svishtov).

 

Application procedure:


                                                                                                1 stage (applying)

Before 11.06.2017, send us an e-mail on IRO@institute-perspectives.com with object: Candidate for TNPNFL“. Also answer this questions:

1. Name, Surname

2.Country of residence

3.Short explanation, why you want to join the training course.

In 12.06.2017 we will send you e-mail with official acceptance, and detailed program of course and bank details for payment.


2 stage (confirmation)

From 12.06 to 18.06.2017

You shall pay the participation fee. And send us back an e-mail answering these questions.

1.      Gender:

2.      Birth date:

3.      Your experience in non-formal education:

4.      Your personal aims for development via this training course:

5.       Your useful ways of learning for example (via reading, listening, watching, etc.)

6.       Your education degree:

7.      Your personal characteristics:

8.      Any other info, related to you which have common point with learning and communication with other people:

All this information is needed for trainers, to design more understandable education programs. The information will be used by members of Institute Perspectives. The information will not be shared with other participants.

3 Stage (preparation)

1. management of your trip to Svishtov and back.

2. Management of the logistic such as accommodation, food and etc.

3. You will receive online resource for reading.

4.You must be in training area in Svishtov, Bulgaria before 20:30 on 01.07.2017

 

What happened after the training course?

If you find new friends and if you want to keep this connection! If you get inspiration to organise initiatives for youths via non-formal methods, the experts from Institute Perspectives can support you to design project proposals and to apply for October deadline to get fund from Erasmus+.

 

Pictures from our last national and international education courses !         
                        Videos about our mission: 

Видеоклип в YouTube


  

Видеоклип в YouTubeВидеоклип в YouTubeПредоставяме възможност на 5 младежи да вземат участие в международен младежки обмен.

posted May 7, 2017, 12:12 PM by Institute Perspectives   [ updated Jun 9, 2017, 3:08 AM ]

Сдружение „Институт Перспективи“ като партньор по международен проект обявява процедура за подбор на представители  за участие в младежки обмен на тема: NO NEED FOR NEET! който ще се проведе в периода 11.08-17.08.2017,  в Modra, Slovakia.

Ограничението във възрастта е 16г. – 20г. Курса се организира по програма „Еразъм+“ по КД1, сектор „Младеж“.  

 

Повече информация за проекта, предоставено от организацията координатор:

 

         The idea of the project "No Need for NEET!" begun as the initiative of the organization the Future Generation Europe, after the previous experiences in the projects based on education and activities with youth through unformal education activities. We can still observe the raising amount of the unemployed young people in EÚ, which is currently 18.8%. The unemployment of young people in Slovakia, which is the host country for the project is even higher and it´s around 24%, even when there are continuously established and implemented the new measures, which increase the motivation and activity of the young people to increase their competences for the labor market.

The main aim of the project is to increase the employment of the young people, after finishing their studies through motivation, through interactive presentations and workshops. These should help to create an interest in young people to be active and interested about the future possibilities which are offered to them by the educational system ant the labor market. The target group of the project are the young people from 16 to 20 years of age, which are preferentially the students of the high school, which are standing in front of the decision if to join the labor market or to continue with their education at the university. The partners of the project became Czech Republic, Hungary, Spain, Romania and Bulgaria since we would like to create a dialogue in between these countries, which have also different unemployment rates of the young people. With the project we will contribute to definition of the possible new and inspirational approaches to the selected issue. Participating in the project will be 36 young people, which will gain the new skills and knowledge (as how to write an CV, how to impress in the interview, which university will be the best option, etc.). The project will also include the young people from the economically disadvantaged environment and also the participants, which joined the NEET group, so there will be variety in shared experiences and knowledges.

In most of the activities will be participants split into international teams, taking in consideration the equality of the genders and nations. For every new activity there will be a new team created, so we will gain that all the different abilities and ideas will be constantly shared in between them. The activities of the project will be mainly based on group discussion, sharing of the opinions, simulations of the interview process etc., which will be delivered to the participants by various methods like through videos, pictures, reading, writing, discussions, simulations so the forms will be very variable. Through simulation of the interview will be also used the method of observation, where other participants will be able to examine different approaches. In the activity of the creating the business plan/start-up will participants use mainly brainstorming.

Project is directly connected with the aims of the program Erasmus+, which support the higher employment rate, initiatives, self-confidence and self-sufficiency of the young people. This project also tries to strengthen the connection in between the young people and the labor market, seeks the transparent information about labor market in EU and helps with the change in regional and national policy in the field of the active policy of education and labor market.

The long-term benefits of the project are seen mainly in competences and abilities, which will the participants gain through the project. Since the age of participants is from 16 years of age, some of them can meet with these problems for the first time and if the project will fulfill its basis, they will be able to understand what is waiting for them already in this young age, which will give them opportunity to prepare themselves better for the future.

 

Според общите условия на програма Еразъм+ :

 

Транспортните разходи се възстановяват от организацията координатор в размер до 170Euro, след като се изпратят всички транспортни документи до организацията домакин.

Настаняването и храната са за сметка на организацията домакин. Участниците не заплащат нищо.

Одобрените участници трябва да си закупят самолетните билети най-късно до 14.06.2017

 

Специални условия:

(В сила за кандидати, които не са членове или доброволци на Сдружение „Институт Перспективи“)

 

Политика на нашето НПО е личностите, които изпращаме да участват в международни проекти е в последствие да ги включваме при изпълнението на нашите инициативи на национално ниво, които развиват утвърждаването на неформалното учене и младежката работа. Всеки потенциален кандидат, преди да си подаде заявката,  трябва да има в предвид, че Ние се стремим да развиваме младежкия потенциал в България и чрез международните проекти предоставяме шанс на българските младежите да придобият опит, който след това ще трябва да мултиплицират в България, чрез оказване на съдействие при изпълнение на нашите дейности и проекти на местно, регионално и национално ниво.

Всеки одобрен кандидат, който не е член на организацията първоначално заплаща членски внос от 50 еuro. Чрез внасянето му се подпомагат дейностите, които организира организацията на местно и регионално ниво за активизирането на младежите. От членският внос в организацията се покриват разходите за отпечатването на научни издания, популяризиращи неформалното учене и младежката работа.

Всеки нов член на организацията при активност от негова страна и доказана съпричастност при организирането на инициативи в училища, университети и младежки центрове в срок от 12 месеца има право безплатно да се включва в други международни и национални дейности организирани от Институт Перспективи.

Предимство при кандидатстването имат младежи от градовете в които имаме клубове – Свищов, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив и София. Хората, от други градове е нужно да обяснят как биха подпомогнали дейностите на организацията в бъдеще.  

Повече информация за нашите дейности в Youtube каналът ни: https://www.youtube.com/channel/UCV5-kkuWcqjnIKcp8w3fRvQ/videos

Кандидатите, които отговарят на критериите за участие в обмена и приемат специалните условия на нашата организация е нужно да изпратят мейл с отговор на следните въпроси до 23:59 на 11.06.2017г.  на:

erasmuska1@institute-perspectives.com с тема: : “NO NEED FOR NEET!“.

В мейла трябва да се отговорят на следните въпроси:

 

1.      Три имена:

2.      Дата на раждане и година:

3.      Специалност и образователна степен:

4.      Професия/месторабота:

5.      Каква според вас е ролята на ЕС спрямо България и младежите:

6.      Участвали ли сте в други младежки обмени или тренинг курсове боравещи с методите на неформалното учене:

(Ако да, посочете максимум три. Както и вашето отношение спрямо бъдещето на неформалното учене в България?)

7.       Колко време бихте отделили в бъдеще за развитието на младежкият потенциал в града в който живеете:

8.      Вашето ниво на английския език:

9.       Телефон за връзка:

10. Каква е вашата позиция в Институт Перспективи (само за доброволци, младежки работници и членове) и с какво сте спомогнали за изпълнението целите на организацията през последните три месеца?

 

Кандидатите, които са одобрени ще бъдат уведомени най-късно на 13. 06. 2017г.  преди  12:00 ч.

 

Всички одобрени представители, които нямат опит с неформалното учене ще бъдат поканени да се включат в безплатни  подготвителни  обучения, използващи методите на неформалното учене, които ще се реализират в Гр. Свищов или в гр. Велико Търново .

На одобрените кандидати ще бъде изпратена официалната регистрационна форма. Одобрените кандидати имат срок от 7 дни в който да преведат членският внос.

Ръководството на Институт Перспективи, насърчава кандидатите, нямащи опит от участие в дейности боравещи с неформалните техники.

Успех на всички кандидати!


Образованието и неговите форми

posted May 4, 2017, 11:03 PM by Institute Perspectives

Уважаеми колеги,

Катедра „Социални и правни науки“ най-учтиво Ви кани да вземете участие в организирана от нея кръгла маса на тема: „Образованието и неговите форми“, съвместно със сдружение „Институт Перспективи“ и ПДТГ „Д. Хадживасилев“ – Свищов.

Кръглата маса ще се състои на 15.05.2017 г. в Конферентната зала на Учебен корпус „Юг“ от 10,00 ч. На нея ще се дискутират въпроси, свързани с ролята на образованието в процеса на социализация на личността, формите на образование (формално, неформално и аформално), методите за реализиране на неформалното учене, политиките за развитие на неформалното образование на национално и европейско ниво.

Institute Perspectives looking for partners for KA2 - Strategic Partnerships for youth

posted Mar 26, 2017, 12:44 AM by Institute Perspectives   [ updated Mar 26, 2017, 12:50 AM ]

Topic: SUPPORTING ACTIVATION OF YOUTH

Programme: Erasmus+

Key Action: Cooperation for innovation and the exchange of good practices

Action Type: Strategic Partnerships for youth

 

MAIN PROPOSAL IDEA:

Youth workers will work for supporting young people to organised initiatives, which use methods of non-formal learning and youth works principles. For period of 12 months, 4 youth workers in partner countries will have duties to organised events together with local young people.

They need to organised actions for empowering young people of three groups:

-Young people from NEETs group (15-29 years old)

-High school students (13-18 years old)

- Young people from minorities at risk of social exclusion (13-29 years old)

Youth workers is need to carried out activities, which will preventing racism and intolerance among youth; foster the inclusion and employability of young people with fewer opportunities (including NEETs) giving particular emphasis to young people at risk of marginalisation and young people with a migrant background, including newly arrived immigrants and young refugees; promote inter-cultural dialogue and strengthen knowledge and acceptance of diversity in society. The youth workers shall promote better knowledge about the situation of young people and youth policies, recognition and validation of youth work and non-formal learning at European and local levels.

During the project implementation we will organised 3 transnational meeting.

One in each partner organisation. In this meetings will participate each of involved youth workers in activities of local level. The duration of meetings will be 5 working days. The tasks for meetings will be:

- To see innovation methods in host organisation, which will be multiply in partner countries.   

- Partners organisation will share achieved results of implementation of project.

- Coordinating the next action of implementation of project.

During the project the partners will create two intellectual results:

-Web system with video demonstrations of good practice in the field of youth work through non-formal learning techniques.

-Book, which will provide methodology for activation young people from small settlements and rulal areas for participation of european integration proces.

 

PROFILE OF PARTNER ORGANISATION

-We looking for NGO, which work in less development parts of Europe, in region where the rate of euroscepticism are high. In part where lives people from minority groups. We loking for NGO, which help for empowerment of young people in their region.

-The partner NGO is obligatory to have strong conection with local young people and good relations with high schools and municipality.

-The partner NGO is need to have minumum 1 year experiens of organisation and implementation of activities on local and european level.

 

If you want to be our partner, please send to us your PIF, videos and documents, which provide evidence, that you are really sustainable NGO, which carried of activities for young people in small statements.   

Send your e-mails to IRO@institute-perspectives.com with topic:  KA2 - SUPPORTING ACTIVATION OF YOUTH , before 02.04.2017

 

More information for our activates and mission you can find here:


                                     

Видеоклип в YouTube

  

Видеоклип в YouTube

Свободно място за участие в младежки обмен на тема - OUR STEPS FOR A BETTER FUTURE

posted Mar 21, 2017, 10:52 PM by Institute Perspectives   [ updated Jun 4, 2017, 3:32 AM ]

В периода 16-25. 06. 2017 г. в Mezzano, Italy ще се проведе младежки обмен по КД1, сектор "Младеж" на програма "Еразъм+". Институт Перспективи е партньорска организация и ще изпрати 5 участници на обмена.  Прилагаме Ви детайлна информация за обмена: 

The aim of the exchange is that of sharing at a European level some good practices that have already been developed by Comitato d’Intesa, in partnership with some other public and private stakeholders of the third sector, with a project called PASSI. In fact, in 2014/15 100 students have been involved in some educational and volunteering activities in many different local associations. The main objective of the project was that of promoting, among young people, critical conscience, active participation and identity, which are very important ingredients to start new sustainable processes of local development.
Thanks to the experience gained with PASSI, “Our steps for a better future” proposes a new learning program, not just local anymore, but "glocal", involving 5 European youth associations.

The new project wants to deal this time, in an innovative way, with the European challenge of the sustainable development (in an environmental, social, cultural and economic dimension) and start a new strategy of local and global development, in order to maintain a strong settlement on the territory, but promoting at the same time, the local identity towards an intercultural opening, through dialogue and comparison.

MAIN OBJECTIVES
The specific objectives of the project “Our steps for a better future” are:
-Creating a space for dialogue and intercultural learning among young people coming from 5 different countries, promoting a European and an ecological citizenship;
-Increasing the awareness among young people about sustainability and sustainable education, promoting an ethic vision of the relationship between man and nature, and sustainable lifestyles;
-Encouraging young people towards environmentally friendly behaviours, teaching a responsible and critical consumption;
-Promoting a new sustainable culture able to lead young people and local communities towards conscious and ethical choices regarding consumption, lifestyle,
mobility, energy savings and recycling;
-Promoting sustainable education as active citizenship and social inclusion expression;
-Experimenting innovative methodologies, based on non-formal education, using visual arts and games as universal languages, as instruments of integration and to enhance cultural diversities;
-Using communication, artistic expression and multimedia as experimental methodologies of peer education;
-Recognizing and certifying the level of abilities, attitudes and competences obtained by young people during the youth exchange;
-Creating an international net of partnership, starting point for future collaborations.

The project gathers a various net of partnerships, made of 6 organizations coming from Italy, Romania, Poland, Bulgaria and Czech Republic. As far as the non-formal education and the managing of groups of young people are concerned, this partnership allows a good balance of expertise and competences. Each organization will participate in the exchange with 4 youngsters, aged from 18 to 25, with a group leader. All the project phases will be executed with methodologies of non-formal education, including these activities: role plays, ice-breaking and team building games, energizers, discussions
and debates.
There will be also some workshops about sustainability, which will allow participants to experiment not only some learning methodologies, within the "cooperative learning" and the "pedagogy of gaming", but also some artistic and creative disciplines.
The project aims to obtain a direct impact on participants, on groups leaders, on the partner organizations and on the local community. The results of the projects will be all the artistic and multimedia products realized during the exchange, which will be shared through any communication channels by all the partner organizations. There will be also a video, which will have in particular a great impact and benefit in the long run: shared
and promoted in all the possible ways, it will become a media education instrument, promoting an horizontal communication within equals. The exchange will be also an occasion to discuss about common projects, laying the basis for future collaborations and synergies with benefits with a long run for every partner associations.

LOCATION: MEZZANO
The youth exchange will take place in Mezzano, a beautiful village in the North-East of Italy. Mezzano is a municipality in Trentino, which is a Northern Italian region called Trentino Alto Adige.

The city is located 50 km away from Trento, a very popular and big city of Trentino region.
This area is characterized by amazing and spectacular mountains that surround the city and the whole area. In the past Mezzano was popular to be a destination for many miners and immigrants coming from the region of Schwaz in Austria. You will have the chance to fall in love with its beautiful nature and surroundings, that especially in the summer attract many tourists. Don’t miss the chance in your free time to enjoy a little bit of fresh air and go for a walk, exploring the surroundings of this beautiful area in the middle of the green and of the nature.

Според общите условия на програма Еразъм+ :

Транспортните разходи се възстановяват от организацията координатор в размер до 170Euro, след като се изпратят всички транспортни документи до организацията домакин в срок до два месеца.

Настаняването и храната са за сметка на организацията домакин. Одобрените участници, които не са членове или доброволци на Институт Перспективи  заплащат членски внос в размер на 50 евро.

Одобрените участници трябва да си закупят самолетните билети най-късно до 7. 06. 2017г.

Специално условие: За настоящият обмен ще бъдат одобрени единствено младежи от гр. Свищов, Варна или Велико Търново, които следващите години със сигурност ще живеят в посочените градове. Младежите е нужно да имат желание да продължат професионално да се развиват в сферата на младежката работа и неформалното учене.  Съветваме преди кандидатстване да се запознаете добре с дейността на организацията ни:

Видеоклип в YouTubeВидеоклип в YouTube

Кандидатите, които отговарят на критериите за участие в обмена и приемат специалните условия на нашата организация е нужно да изпратят мейл с отговор на следните въпроси до 23:59 на 05. 06. 2017 г.  на:

erasmuska1@institute-perspectives.com с тема: “ OUR STEPS FOR A BETTER FUTURE “.

 

В мейла трябва да се отговорят на следните въпроси:

 

1.      Три имена:

2.      Дата на раждане и година:

3.      Специалност и образователна степен:

4.      Професия/месторабота:

5.      Каква според вас е ролята на ЕС спрямо България и младежите:

6.      Участвали ли сте в други младежки обмени или тренинг курсове боравещи с методите на неформалното учене:

(Ако да, посочете максимум три. Както и вашето отношение спрямо бъдещето на неформалното учене в България?)

7.       Колко време бихте отделили в бъдеще за развитието на младежкият потенциал в града в който живеете:

8.      Вашето ниво на английския език:

9.       Телефон за връзка:

 

Кандидатите, които са одобрени ще бъдат уведомени най-късно на 06.06.2017г.  преди  12:00ч. дали преминават първата фаза на подбор.

В мейла ще бъде посочен ден и час в който ще се проведе интервю. В мейла ще се съдържа и информация кога, къде и в кой град ще се проведе интервюто

Всички одобрени представители, които нямат опит с неформалното учене ще бъдат поканени да се включат в безплатни  двудневни обучения, използващи методите на неформалното учене, които ще се реализират всяка събота и неделя от 25.02 до 30.05. 2017г. в Гр. Свищов или в еднодневни обучения в гр. Велико Търново в същият период, организирани през седмицата.

Ръководството на Институт Перспективи, насърчава кандидатите, нямащи опит от участие в дейности боравещи с неформалните техники.


Успех на всички кандидати!


Обявяваме свободни места за участие в международен младежки обмен посветен на социалното предприемачество!

posted Mar 8, 2017, 11:32 PM by Institute Perspectives

Сдружение „Институт Перспективи“ като координираща организация по международен проект обявява процедура за подбор на участници и доброволци  за участие в младежки обмен на темаAGAINST YOUTH UNEMPLOYMENT THROUGH SOCIAL ENTREPRENEURSHIP  който ще се проведе в периода 22-30.04.2017,  в Свищов, България.


Ограничението във възрастта за участници е 16г. – 24г. Участниците трябва да участват в във всички дейности по проекта от началото до края. Те ще бъдат настанени в хотела заедно с участниците от Европа. 


За доброволци, възрастово ограничение няма. Доброволците не са задължени да присъстват при провеждането на всички дейности. Те  ще имат специфични задачи за изпълнение. Те няма да бъдат настанени в хотела, за тях ще бъде организиран безплатен транспорт до мястото на изпълнението на проекта. 


Курса се организира по програма „Еразъм+“ по КД1сектор „Младеж“.  През 2016 г. подобен обмен, споделяме Ви видео за да разберете повече!  Видеото можете да видите малко по-надолу. 

Видеоклип в YouTube


Желаещите е нужно да се запознаят добре с резюмето на проекта:

“Against Youth Unemployment through Social Entrepreneurship” is a joint development project of 8 NGOs from Italy, Portugal, France, Belgium, Greece, Slovakia, Romania and the Association “Institute Perspectives” from Bulgaria at the role of the coordinator. A major problem in the European Union is the large quantity of “NEETs group” – the youngsters who do not work, nor educate themselves in some way. According to a result of a research from Eurostat from 11th August 2016 in 28 EU countries 12% of the young people at age of 15-24 come from NEETs group. The problems stemming from the migration crisis and the fact that a great number of people from different cultures and nationalities live in Europe are a challenge. There is an increasing need to create innovative solutions for future coexistence, to take into account the existence of social problems from outside the economic area and to fight against an inability to tackle immanent social functions of the entrepreneurship and the market economy. The partner organizations has set as a main goal of the project to increase the knowledge of 32 youngsters at age of 15-24 from the NEETs group through sharing great practices between young people, experts, representatives of the public authorities, people from the business area and social entrepreneurs. Moreover, 8 team leaders over 18 years old will be expected to develop the process either alone or in a group from a simple idea to a developed working method of the social entrepreneurship. The main purpose of the project is the youth exchange which will be held in Svishtov, the town in Bulgaria, with the participation of all partner organizations. Through the youth exchange with the involvement of 32 youngsters and 8 team leaders and their cohesive work during 9 days we will be able to complete our mission of the project- the aim is to increase the knowledge of the target group. Consequently, the group will be able to develop the process “idea->working model” of the social entrepreneurship either alone or in a groups. In order to make an influence on the youngsters at age of 13-30 from NEETs group who live in the regions of the partner organizations, all participants will organize an initiative for multiply and develop the experience. By doing so, the new acquired competences will be implemented directly in the youth exchange. During the project mainly informal methods and techniques will be used, such as: brainstorming, canvas, mandala, presentations, group working, shared space, creative workshops, drama theatre, discussions, learning by creating, happenings, nodes, simulations, role-playing games that include ice-breaking ones, energizers concentrated on the multicultural aspect, etc. All mentioned non-formal education methods have been previously agreed with the partners. All participants will create together minimum 6 ideas, about starting business, based on the principles of the social entrepreneurship. The ideas will be included in a detailed book with good practices. Each idea will be visualized through a short movie of 7 minutes minimum. The participants will realize the main aim for social entrepreneurship according to which an individual should help with solving social tasks to vulnerable groups and members of the society. During the process of creating the ideas about the social entrepreneurship the chance of including migrants into the process of implementation of social enterprises will be taken into account. Thus, it will favor the process of engaging the inactive work power of the migrants which will not only encourage to be tolerant but also affirm work models and mutual aid between the “old” and “new” Europeans. Furthermore it will be a condition about a stable inclusive growth of the European Union.

The results after the successful execution of the activities from the project will be as follows: -An impact related to the increase of institutional capacity of the NGOs and the countries, showing interest which implement policy in the social and education areas. A stimulation of education will be achieved.

-Through the non-formal methods the target groups will broaden their chances of studying.

-The participants will modernize their knowledge, competences and skills about the development of the social entrepreneurship ideas.

-Executing the ideas in a working business modules will cause increase of the chances of hiring unemployed youngsters, in the result the high levels of youth unemployment in the EU will decrease.

-The new creative models of social entrepreneurship will help unite the hard work of youngsters, refugees, NGOs and investors against the enormous problem of youth unemployment. According to the partner organizations from the project, solutions will be feasible through the creation and execution of entrepreneurship ideas and it will favor the social development of the whole European society.


Ако имате желание да участвате е нужно да направите следните стъпки!


Членовете, младежките работници и доброволците на Институт Перспективи е нужно да изпратят e-mail на erasmuska1@institute-perspectives.com с тема: :“AYUTSE“. в срок до 13.03.2017.  В мейла трябва да се съдържат следните данни:

1. Три имена:

2. Години:

3.В какви дейности на Институт Перспективи сте участвали: 

4. За какво кандидатствате:  Участник или доброволец?За кандидати, които не са част от Институт Перспективи:


1.      Три имена:

2.      Дата на раждане и година:

3.      Специалност и образователна степен:

4.      Професия/месторабота:

5.      Каква според вас е ролята на ЕС спрямо България и младежите:

6.      Участвали ли сте в други младежки обмени или тренинг курсове боравещи с методите на неформалното учене:

(Ако дапосочете максимум три. Както и вашето отношение спрямо бъдещето на неформалното учене в България?)

7.       Колко време бихте отделили в бъдеще за развитието на младежкият потенциал в града в който живеете:

8.      Вашето ниво на английския език:

9. Did you participate in events using non-formal methods of education?

10.    Do you have a desire to develop social entrepreneurship?

11.Your Motivation for participation in the exchange is?

12. How will contribute to the achievement of the project objectives?

13.За какво кандидатствате:  Участник или доброволец?


Успех на всички кандидати за доброволци и участници!Участвайте в занимания по групи „Младежи обучават връстници“

posted Feb 20, 2017, 9:08 AM by Institute Perspectives

ПДТГ "Димитър Хадживасилев" и Сдружение "Институт Перспективи" в качеството им на партньори по проект: БЪДЕЩЕТО Е ТОЛЕРАНТНОСТ, финансиран по КП 33.15-2016 на ЦОИДУЕМ. ДОГОВОР № БС – 33.15-1-022/28.09 2016 г. 

Обявяват покана за набиране на участници за занимания по групи - "Младежи обучават връстници". 

Целта е да се квалифицират младежи до 29г., които нито учат, нито работят. Участниците ще получат квалификация за работа с представители на етническите малцинства. Участниците, които успешно преминат курса ще придобият умения за преодоляването на социални бариери, основани на предразсъдъци и дискриминация, които довеждат до лоша реализация както на трудовия пазар, така и в социалната реализация на представителите на етничсеките малцинства. Участниците ще развият умения да насърчават гражданското участие на младежи от етническите малцинства. 

                    Програмата на заниманията по групи е: 

Структура на заниманията по групи? 

Ще бъдат проведени 10 двудневни занимания по групи между минимум 30 участници и младежки работници от Институт Перспективи, имащи богат опит от организирането на обучения боравещи с неформалните техники на учене. Посредством споделяне на опит от младежките работници към участниците, ще се възбуди интереса на младежите от етническите малцинства да проявят инициатива за личностното и общностно интегриране. Продължителността на всяка среща ще бъде по 10 астрономически часа на ден, включително кафе паузите и обяд. Всеки работен ден заниманията ще започват от 09:00 в 31 кабинет на ПДТГ "Димитър Хадживасилев" гр. Свищов. 
Заниманията са напълно безплатни! В заниманията се допускат за участие младежи на възраст от 15г. до 29г. Насърчава се участието на младежи от етническите малцинства или младежи, които нито учат и нито работят. 

Начин на записване? 
Кандидатите следва да изпратят е-мейл на press@institute-perspectives.com  в срок до 24.02.2017г. или да се запишат на телефон 0879 866 850. 
В мейла или телефоният разговор е нужно участникът да посочи: 

1.      Три имена:

2.      Дата на раждане и година:

3.      Специалност и образователна степен:

4.      Професия/месторабота:

5.     Телефон за връзка:

Облаги за участниците? 
Всички участници, които са участвали активно ще придобият умения за боравене с методологията на неформалното учене. Ще придобият компетенции за гражданска активност. Ще придобият квалификация за работа в образователни инициативи, насърчаващи активизирането на младежите от етническите малцинства. 
 

1-10 of 31