Покани

Дунавски Сървайър за финансова грамотност

posted Jul 8, 2019, 7:19 AM by Institute Perspectives   [ updated Jul 8, 2019, 7:21 AM ]

Дунавски Сървайър за финансова грамотност.

Специално за лица на възраст 18+, които живеят по поречието на река Дунав и имат желание да развиват емоционално-културно историческият туризъм.

 

Промоционално видео:

 

Видеоклип в YouTube

Информация в медиите за проекта:

https://www.borbabg.com/2019/06/20/dunavski-srvayvr-za-finansova-gramotnost-pravi-svishhovliyata-ahmed-kuytov/


http://www.bta.bg/bg/video/show/id/0_r9edl9jt


https://www.bnr.bg/horizont/post/101135585/dunavski-sarvaivar-za-finansova-gramotnost-v-svishtovКритерии за участие:

-Български гражданин на възраст над 18 г.

-Да владее свободно в писмена и вербална форма английският език.

-Да има готовност да участва в четирите фази на проекта.

1. Международен тренинг в гр. Свищов от 19 до 26 юли с участници от Австрия и Република Северна Македония. Организиран от Експерти на организацията съвместно със стажанти от университети от Мадрид, Прага и Варшава.  /Участникът си покрива само транспортните разходи до Свищов и обратно/

2.Да подпомогне организирането на тридневно събитие в дунавски град в периода 19-31.08. 2019 г. /Помага само със съвети и привличане на участници./

3.Да стане член на Институт Перспективи и да премине през онлайн обучение през месеците Септември и Октомври 2019 г. Първоначалният членски внос е 60 евро и се заплаща в началото на месец Септември.

4. Да участва в петдневен международен форум за развитие на туризма по Дунав, който ще се проведе във Виена, Австрия. /Всички разноски са покрити по проекта/

Как да кандидатствам?

В срок до 15:00 ч. на 11 юли ни изпратете мейл на  survivor@institute-perspectives.com  с отговор на следните въпроси:

1.      Три имена:

2.      Дата на раждане и година:

3.      Специалност и образователна степен:

4.      Професия/месторабота:

5.      Каква според вас е ролята на ЕС спрямо България и младежите:

6.      Участвали ли сте в други младежки обмени или тренинг курсове боравещи с методите на неформалното учене:

(Ако да, посочете максимум три. Както и вашето отношение спрямо бъдещето на неформалното учене в България?)

7.       Колко време бихте отделили в бъдеще за развитието на младежкият потенциал в града в който живеете:

8.      Вашето ниво на английския език:

9.       Телефон за връзка:

 

Кандидатите, които са одобрени до 18:00 ч. на 12 юли ще бъдат потърсени от наш представител на посоченият от тях телефон за да се уточнят допълнителните детайли.

Възможност за участие в обмен на тема фалшиви новини, фалшива реалност!

posted Oct 8, 2018, 7:53 AM by Institute Perspectives   [ updated Oct 17, 2018, 2:21 AM ]


Сдружение „Институт Перспективи“ като партньор по международен проект обявява процедура за подбор на представители  за участие в младежки обмен на тема: "Fake news, fake reality?" който ще се проведе в периода 9.11 – 17.11. 2018 г.,  в Murska Sobota, Slovenia.

Ограничението във възрастта е 16 – 29 г.. Обмена се организира по програма „Еразъм+“ по КД1, сектор „Младеж“.  В обмена ще бъдат избрани хора, които работят с медии или с млади хора като учители, социални работници или представители на месни публични власти.

Според общите условия на програма Еразъм+ :

Транспортните разходи се възстановяват от организацията координатор в размер до 275 Euro, след като се изпратят всички транспортни документи до организацията домакин.

 

Настаняването и храната са за сметка на организацията домакин. Участниците не заплащат нищо.

Одобрените участници трябва да си закупят  билети най-късно до 30.10.2018 г.

 

Повече информация за проекта, предоставено от организацията координатор:

 

Digital media not only require technical skills, but also demands a wider social, ethical, legal and economic aspects regarding the use of digital technology. Most of young people have been confronted with hate speech on social media and media portals at least once in their life (especially in online comments). Fake news with their divisive implications are furthering intolerance and are reinforcing aggressive behaviour of online commentators as well as other actors on social networks. In the pile of information that surrounds us every day, fake news has become just another obstacle on the path of finding "real" information. However, the fact that we as a society have started to normalize fake news, represents even a bigger problem. Since the problem of false news is currently trending in our society and has extended its reach based on the usage of new technologies and approaches, its strong influence on democratic processes of modern societies is more than evident. In light of this situation we have decided to organize an activity that will help raise media literacy among young people. Media literacy in the time of digitized media, where the dividing line between traditional media and social networks (which have assumed the role of providing information) has become blurred, bears extreme importance. Therefore, we want to help young people to raise awareness about tolerance and importance of responsible media use in modern societies, as well as to gain awareness and knowledge for easier identification of fake news (especially on the web and social media) and hate speech, which is often hidden behind a false mask of "awareness". Therefore, we have decided to organize a youth exchange, which will take place in Murska Sobota in Slovenia, during November 09 and November 17, 2018. Young people from Greece, Spain, Romania, Bulgaria, Lithuania and Slovenia will be participating in said activity. The project activities will promote intercultural dialogue, solidarity, and societal inclusion, amog others. The projects will also further language skills (working language will be English exchanges).Through the recognition of hate speech, the deeper understanding of its broader social contexts and the realisation of disruptive implications of so called “fake news” as well as the responsible use of media in modern societies, we will enable the transfer of important knowledge through which the divisive stereotypes will lose its power and young participants will thus gain new knowledge regarding digital skills. The project advocates education in the fields of media education and communication as a guideline to support fairness and social inclusion of various audiences. After the end of the youth exchange, young particiants in their respective countries, will to organise and implement activities that will be based on the results of the project and will thus contribute to the dissemination of results and will maintain the international component.

 

Специални условия:

(В сила за кандидати, които не са членове или доброволци на Сдружение „Институт Перспективи“)

Политика на нашето НПО е личностите, които изпращаме да ни представляват в международни обмени е в последствие да ги включваме при изпълнението на нашите инициативи на национално  и местно ниво, които развиват утвърждаването на неформалното учене и младежката работа. Всеки потенциален кандидат, преди да си подаде заявката,  трябва да има в предвид, че Ние се стремим да развиваме младежкия потенциал в България и чрез международните проекти предоставяме шанс на българските младежите да придобият опит, който след това ще трябва да мултиплицират в България, чрез оказване на съдействие при изпълнение на нашите дейности и проекти на местно, регионално и национално ниво. Разработихме и приложихме иновативен подход за ангажиране свободното време на младежи от малките населени места в образователни инициативи.

Всеки одобрен кандидат, който не е член на организацията първоначално заплаща членски внос от 60 еuro. Чрез внасянето му се подпомагат дейностите, които организира организацията на местно и регионално ниво за активизирането на младежите. От членският внос в организацията се покриват разходите за отпечатването на научни издания, популяризиращи неформалното учене и младежката работа.

Всеки нов член на организацията при активност от негова страна и доказана съпричастност при организирането на инициативи в училища, университети и младежки центрове в срок от 12 месеца има право безплатно да се включва в други международни и национални дейности организирани от Институт Перспективи.

Предимство при кандидатстването имат младежи от градовете в които имаме клубове – Свищов, Карлово, Оряхово, Полски Тръмбеш, Враца, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив и София. Хората, от други градове е нужно да обяснят как биха подпомогнали дейностите на организацията в бъдеще.  

Повече информация за нашите дейности в Youtube каналът ни: https://www.youtube.com/channel/UCV5-kkuWcqjnIKcp8w3fRvQ/videos

 

Кандидатите, които отговарят на критериите за участие в обмена и приемат специалните условия на нашата организация е нужно да изпратят мейл с отговор на следните въпроси до 23:59 на 21.10. 2018 на:

erasmuska1@institute-perspectives.com с тема: “ Fake news“.

 


В мейла трябва да се отговорят на следните въпроси:

 

1.      Три имена:

2.      Дата на раждане и година:

3.      Специалност и образователна степен:

4.      Професия/месторабота:

5.      Каква според вас е ролята на ЕС спрямо България и младежите:

6.      Участвали ли сте в други младежки обмени или тренинг курсове боравещи с методите на неформалното учене:

(Ако да, посочете максимум три. Както и вашето отношение спрямо бъдещето на неформалното учене в България?)

7.       Колко време бихте отделили в бъдеще за развитието на младежкият потенциал в града в който живеете:

8.      Вашето ниво на английския език:

9.       Телефон за връзка:

 

Кандидатите, които са одобрени ще бъдат уведомени най-късно на 22.10.2018 г.  преди  18:00 ч.

На одобрените кандидати ще бъде изпратена официалната регистрационна форма. Одобрените кандидати имат срок от 7 дни в който да преведат членският внос, чрез който потвърждават участието си.

Ръководството на Институт Перспективи, насърчава кандидатите, нямащи опит от участие в дейности боравещи с неформалните техники.

СЛЕД ОДОБРЕНИЕТО

Всички одобрени участници, са задължени да преминат през предварителен онлайн курс с продължителност 6 седмици, посредством който ще придобият представа за същността на неформалното учене, младежката работа и европейската интеграция. По време на курса, участниците ще развият компетентност за работа с млади хора и публични институции.  Ще придобият информация за новите европейски образователни политики. И новите приоритети за работа с деца; организиране на местни инициативи и новата програма „Права и Ценности“. Европейската комисия увеличава двойно бюджета на програма „Еразъм+, който ще бъде в размер на 30 милиарда Евро.  Видео от сходен тренинг тук - https://www.youtube.com/watch?v=LqCeZRGt2cE&t=26s

 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ

Ние, младите хора родени след 1990 г. с всеки изминал ден се превръщаме във все по-осъзнати и все по-отговорни личности! Ние имаме енергията и желанието за да развием нашето общество! Ние можем да реализираме първите крачки в съответствие с дейността на ЕС, за да превърнем страната си в достоен член на ЕС!

Нашата организация изпълнява инициативи свързани с неформалното учене, младежката работа и устойчивото местно развитие. На участниците, които са мотивирани да продължат да се развиват в тези сфери сред международният младежки обмен, ще им бъде предложена ангажираност съответстваща на техните компетентности и желания.

 

 

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.


Тренинг курс с тема - Be Your Own Boss

posted Aug 15, 2018, 7:06 AM by Institute Perspectives   [ updated Aug 15, 2018, 7:07 AM ]Сдружение „Институт Перспективи“ като партньор по международен проект обявява процедура за подбор на представители  за участие в тренинг курс на тема: Be Your Own Boss който ще се проведе в периода 18.10 – 27.10. 2018 г.,  в Limassol, Cyprus.

Ограничението във възрастта е 18 + без горна граница. Курса се организира по програма „Еразъм+“ по КД1, сектор „Младеж“. В тренинга ще бъдат избрани хора, които работят с млади хора като учители, социални работници или представители на месни публични власти. 

Според общите условия на програма Еразъм+ :

Транспортните разходи се възстановяват от организацията координатор в размер до 275 Euro, след като се изпратят всички транспортни документи до организацията домакин.

Настаняването и храната са за сметка на организацията домакин. Участниците не заплащат нищо.

Одобрените участници трябва да си закупят  билети най-късно до 15.09.2018 г.

  

Повече информация за проекта, предоставено от организацията координатор:

‘Be Your Own Boss’ project will gather youth workers from Cyprus, Greece, Lithuania, Estonia, Bulgaria, Romania, Poland, Italy, Spain in Limassol, Cyprus for a non-formal learning training course that will be focused on the learning process of coaching, creativity and entrepreneurship skills.

 

The training is for you if:

-You are a youth worker, youth leader, coach, educator, or Entrepreneur.

-You have ideas for your own business or have already started to develop a business idea, or are mentoring others in developing their own business.

-You want to improve your personal & professional performance by developing your own entrepreneurship, coaching & creativity skills.

-You have willingness to transfer the knowledge gained to your Peers.

-You have good level of English (at least B1 level).

You will be hosted and catered at the MONIATIS hotel(tripe and quadruple rooms) and the training will take place at the same hotel, thus allowing participants to benefit of teamwork and exchanging good practices,etc.

DOREA Educational Institute is a non-profit organization established in 2012 in Limassol, Cyprus offering training solutions for people in need as well as working professionals throughout Europe. DOREA is the largest training provider of ERASMUS+ courses in Cyprus, based in Limassol, and in the last 5 years alone DOREA has delivered more than 50 courses under LLP & Grundtvig IST (the predecessors of ERASMUS+) and about 200 courses around Europe

(Cyprus, Greece, Spain, Italy, Portugal, Czech Republic, France, Bulgaria, Croatia, Hungary, Ireland, United Kingdom) under ERASMUS+ programme.

 

Специални условия:

(В сила за кандидати, които не са членове или доброволци на Сдружение „Институт Перспективи“)

Политика на нашето НПО е личностите, които изпращаме да ни представляват в международни обмени е в последствие да ги включваме при изпълнението на нашите инициативи на национално  и местно ниво, които развиват утвърждаването на неформалното учене и младежката работа. Всеки потенциален кандидат, преди да си подаде заявката,  трябва да има в предвид, че Ние се стремим да развиваме младежкия потенциал в България и чрез международните проекти предоставяме шанс на българските младежите да придобият опит, който след това ще трябва да мултиплицират в България, чрез оказване на съдействие при изпълнение на нашите дейности и проекти на местно, регионално и национално ниво. Разработихме и приложихме иновативен подход за ангажиране свободното време на младежи от малките населени места в образователни инициативи.

Всеки одобрен кандидат, който не е член на организацията първоначално заплаща членски внос от 60 еuro. Чрез внасянето му се подпомагат дейностите, които организира организацията на местно и регионално ниво за активизирането на младежите. От членският внос в организацията се покриват разходите за отпечатването на научни издания, популяризиращи неформалното учене и младежката работа. 

Всеки нов член на организацията при активност от негова страна и доказана съпричастност при организирането на инициативи в училища, университети и младежки центрове в срок от 12 месеца има право безплатно да се включва в други международни и национални дейности организирани от Институт Перспективи.

Предимство при кандидатстването имат младежи от градовете в които имаме клубове – Свищов, Карлово, Оряхово, Полски Тръмбеш, Враца, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив и София. Хората, от други градове е нужно да обяснят как биха подпомогнали дейностите на организацията в бъдеще.  

Повече информация за нашите дейности в Youtube каналът ни: https://www.youtube.com/channel/UCV5-kkuWcqjnIKcp8w3fRvQ/videos

 

Кандидатите, които отговарят на критериите за участие в обмена и приемат специалните условия на нашата организация е нужно да изпратят мейл с отговор на следните въпроси до 23:59 на 19.08. 2018 на:

erasmuska1@institute-perspectives.com с тема: “ Be Your Own Boss“.

 

 

В мейла трябва да се отговорят на следните въпроси:

 

1.      Три имена:

2.      Дата на раждане и година:

3.      Специалност и образователна степен:

4.      Професия/месторабота:

5.      Каква според вас е ролята на ЕС спрямо България и младежите:

6.      Участвали ли сте в други младежки обмени или тренинг курсове боравещи с методите на неформалното учене:

(Ако да, посочете максимум три. Както и вашето отношение спрямо бъдещето на неформалното учене в България?)

7.       Колко време бихте отделили в бъдеще за развитието на младежкият потенциал в града в който живеете:

8.      Вашето ниво на английския език:

9.       Телефон за връзка:

 

Кандидатите, които са одобрени ще бъдат уведомени най-късно на 20.08.2018 г.  преди  18:00 ч.

На одобрените кандидати ще бъде изпратена официалната регистрационна форма. Одобрените кандидати имат срок от 7 дни в който да преведат членският внос, чрез който потвърждават участието си.

Ръководството на Институт Перспективи, насърчава кандидатите, нямащи опит от участие в дейности боравещи с неформалните техники.

 

СЛЕД ОДОБРЕНИЕТО

Всички одобрени участници, са задължени да преминат през предварителен онлайн курс с продължителност 6 седмици, посредством който ще придобият представа за същността на неформалното учене, младежката работа и европейската интеграция. По време на курса, участниците ще развият компетентност за работа с млади хора и публични институции.  Ще придобият информация за новите европейски образователни политики. И новите приоритети за работа с деца; организиране на местни инициативи и новата програма „Права и Ценности“. Европейската комисия увеличава двойно бюджета на програма „Еразъм+, който ще бъде в размер на 30 милиарда Евро.  Видео от сходен тренинг тук - https://www.youtube.com/watch?v=LqCeZRGt2cE&t=26s

 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ

Ние, младите хора родени след 1990 г. с всеки изминал ден се превръщаме във все по-осъзнати и все по-отговорни личности! Ние имаме енергията и желанието за да развием нашето общество! Ние можем да реализираме първите крачки в съответствие с дейността на ЕС, за да превърнем страната си в достоен член на ЕС!

Нашата организация изпълнява инициативи свързани с неформалното учене, младежката работа и устойчивото местно развитие. На участниците, които са мотивирани да продължат да се развиват в тези сфери сред международният младежки обмен, ще им бъде предложена ангажираност съответстваща на техните компетентности и желания. 


Обмен за младежи на възраст 16 - 21 г. с тема - 10 JOBS TO CHOOSE

posted Jul 27, 2018, 4:15 AM by Institute Perspectives   [ updated Jul 30, 2018, 4:26 AM ]


Сдружение „Институт Перспективи“ като партньор по международен проект обявява процедура за подбор на представители  за участие в обмен на тема: 10 Jobs To Choose  който ще се проведе в периода 8.09 – 21.09. 2018 г.,  в Ausmas, Ērģemes pagasts, Valkas novads, Latvia.

Ограничението във възрастта е 16 – 21 г. Курса се организира по програма „Еразъм+“ по КД1, сектор „Младеж“.  

 

Според общите условия на програма Еразъм+ :

Транспортните разходи се възстановяват от организацията координатор в размер до 275 Euro, след като се изпратят всички транспортни документи до организацията домакин.

 

Настаняването и храната са за сметка на организацията домакин. Участниците не заплащат нищо.

Одобрените участници трябва да си закупят  билети най-късно до 20.08.2018 г.

 

Повече информация за проекта, предоставено от организацията координатор:

 

Our Project goals are:

1.To rise youth, that include youth with limited opportunities, growth, skills, creativity and susceptibility to bringing them to a more targeted one career, study or job choice.

2.Through non-formal education methods to create an understanding of work for young people, about skills and the necessary education, and cooperation with the employer.

3.Summarize youth initiatives, experience and suggestions for possible posts, what they would like do the countryside and what suggestions should be taken into account by employers working with young people in the countryside.

Project tasks:

1.Find out the experience of other partners in career choices.

2.jointly develop proposals as an initiative and self-esteem activities, reducing the countryside the social exclusion of young people in the territories

3.Promote more active engagement in establishing dialogue with the employer.

4.Improve mutual communication in a foreign language, overcoming the language barrier, thus promoting the creation of an international platform for the development of new projects, both Erasmus + and the Erasmus + facility.

Participants

Within the framework of the project 25 young people and 5 leaders were planned to be involved aged 16 to 21 years.

Main selection criteria:

1.A young people coming from a rural area;

2.Young person's motivation, the less motivation, what to do, the more likely it is that this project will bring more investing in learning and experience.

3.Desire and ability to participate in this project.

The opportunity will be given for a young person to actually get involved in 10 activities, to be able to evaluate, what a young man can do in the countryside and whether there are such works, educational opportunities and communication, to stay live in the countryside.

Специални условия:

(В сила за кандидати, които не са членове или доброволци на Сдружение „Институт Перспективи“)

 

Политика на нашето НПО е личностите, които изпращаме да ни представляват в международни обмени е в последствие да ги включваме при изпълнението на нашите инициативи на национално  и местно ниво, които развиват утвърждаването на неформалното учене и младежката работа. Всеки потенциален кандидат, преди да си подаде заявката,  трябва да има в предвид, че Ние се стремим да развиваме младежкия потенциал в България и чрез международните проекти предоставяме шанс на българските младежите да придобият опит, който след това ще трябва да мултиплицират в България, чрез оказване на съдействие при изпълнение на нашите дейности и проекти на местно, регионално и национално ниво. Разработихме и приложихме иновативен подход за ангажиране свободното време на младежи от малките населени места в образователни инициативи. 

Всеки одобрен кандидат, който не е член на организацията първоначално заплаща членски внос от 60 еuro. Чрез внасянето му се подпомагат дейностите, които организира организацията на местно и регионално ниво за активизирането на младежите. От членският внос в организацията се покриват разходите за отпечатването на научни издания, популяризиращи неформалното учене и младежката работа.

Всеки нов член на организацията при активност от негова страна и доказана съпричастност при организирането на инициативи в училища, университети и младежки центрове в срок от 12 месеца има право безплатно да се включва в други международни и национални дейности организирани от Институт Перспективи.

Предимство при кандидатстването имат младежи от градовете в които имаме клубове – Свищов, Карлово, Оряхово, Полски Тръмбеш, Враца, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив и София. Хората, от други градове е нужно да обяснят как биха подпомогнали дейностите на организацията в бъдеще.  

Повече информация за нашите дейности в Youtube каналът ни: https://www.youtube.com/channel/UCV5-kkuWcqjnIKcp8w3fRvQ/videos

 

Кандидатите, които отговарят на критериите за участие в обмена и приемат специалните условия на нашата организация е нужно да изпратят мейл с отговор на следните въпроси до 23:59 на 31.07. 2018 на:

erasmuska1@institute-perspectives.com с тема: “10 JOBS TO CHOOSE“.

 

В мейла трябва да се отговорят на следните въпроси:

 

1.      Три имена:

2.      Дата на раждане и година:

3.      Специалност и образователна степен:

4.      Професия/месторабота:

5.      Каква според вас е ролята на ЕС спрямо България и младежите:

6.      Участвали ли сте в други младежки обмени или тренинг курсове боравещи с методите на неформалното учене:

(Ако да, посочете максимум три. Както и вашето отношение спрямо бъдещето на неформалното учене в България?)

7.       Колко време бихте отделили в бъдеще за развитието на младежкият потенциал в града в който живеете:

8.      Вашето ниво на английския език:

9.       Телефон за връзка:

Кандидатите, които са одобрени ще бъдат уведомени най-късно на 01.08.2018 г.  преди  18:00 ч.

На одобрените кандидати ще бъде изпратена официалната регистрационна форма. Одобрените кандидати имат срок от 7 дни в който да преведат членският внос, чрез който потвърждават участието си.

Ръководството на Институт Перспективи, насърчава кандидатите, нямащи опит от участие в дейности боравещи с неформалните техники.

СЛЕД ОДОБРЕНИЕТО

Всички одобрени участници, са задължени да преминат през предварителен онлайн курс с продължителност 6 седмици, посредством който ще придобият представа за същността на неформалното учене, младежката работа и европейската интеграция. По време на курса, участниците ще развият компетентност за работа с млади хора и публични институции.  Ще придобият информация за новите европейски образователни политики. И новите приоритети за работа с деца; организиране на местни инициативи и новата програма „Права и Ценности“. Европейската комисия увеличава двойно бюджета на програма „Еразъм+, който ще бъде в размер на 30 милиарда Евро.  Видео от сходен тренинг тук - https://www.youtube.com/watch?v=LqCeZRGt2cE&t=26s

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ

Ние, младите хора родени след 1990 г. с всеки изминал ден се превръщаме във все по-осъзнати и все по-отговорни личности! Ние имаме енергията и желанието за да развием нашето общество! Ние можем да реализираме първите крачки в съответствие с дейността на ЕС, за да превърнем страната си в достоен член на ЕС!

Нашата организация изпълнява инициативи свързани с неформалното учене, младежката работа и устойчивото местно развитие. На участниците, които са мотивирани да продължат да се развиват в тези сфери сред международният младежки обмен, ще им бъде предложена ангажираност съответстваща на техните компетентности и желания. 


Възможност за участие в обмен на тема - Connect With Art to Life

posted Jul 27, 2018, 3:43 AM by Institute Perspectives   [ updated Sep 5, 2018, 2:08 PM ]


Сдружение „Институт Перспективи“ като партньор по международен проект обявява процедура за подбор на представители  за участие в обмен на тема: Connect With Art to Life който ще се проведе в периода 8.10 – 17.10. 2018 г.,  в Milas District of  Muğla Province.

Ограничението във възрастта е 18 – 30 г. Курса се организира по програма „Еразъм+“ по КД1, сектор „Младеж“.  Координираща организация е регионалното управление на Министерството на семейната и социална политика.

  

Според общите условия на програма Еразъм+ :

Транспортните разходи се възстановяват от организацията координатор в размер до 275 Euro, след като се изпратят всички транспортни документи до организацията домакин.

Настаняването и храната са за сметка на организацията домакин. Участниците не заплащат нищо.

Одобрените участници трябва да си закупят  билети най-късно до 15.09.2018 г. 

Повече информация за проекта, предоставено от организацията координатор:

 

Connect With Art to Life project will be implemented in Milas district of Muğla Province for 12 months. Within the partiipation of 42 Participants from 7 different countries ( Italy, Portugal, Lithuania, Crotia, Ukrain, Bulgaria and Turkey) it will be organised. The main aim of the project is providing support to the employment process of young people who have mental disabilities and making awareness of the society. There will be workshops which will help to improve individual competences of the participants such as sponge workshop, mud workshop, wood workshop, objects decoration workshops and sessions about employability of young people who have mentally challenged. During the project , non formal education methods will be used.

 

Специални условия:

(В сила за кандидати, които не са членове или доброволци на Сдружение „Институт Перспективи“)

Политика на нашето НПО е личностите, които изпращаме да ни представляват в международни обмени е в последствие да ги включваме при изпълнението на нашите инициативи на национално  и местно ниво, които развиват утвърждаването на неформалното учене и младежката работа. Всеки потенциален кандидат, преди да си подаде заявката,  трябва да има в предвид, че Ние се стремим да развиваме младежкия потенциал в България и чрез международните проекти предоставяме шанс на българските младежите да придобият опит, който след това ще трябва да мултиплицират в България, чрез оказване на съдействие при изпълнение на нашите дейности и проекти на местно, регионално и национално ниво. Разработихме и приложихме иновативен подход за ангажиране свободното време на младежи от малките населени места в образователни инициативи.

Всеки одобрен кандидат, който не е член на организацията първоначално заплаща членски внос от 60 еuro. Чрез внасянето му се подпомагат дейностите, които организира организацията на местно и регионално ниво за активизирането на младежите. От членският внос в организацията се покриват разходите за отпечатването на научни издания, популяризиращи неформалното учене и младежката работа.

Всеки нов член на организацията при активност от негова страна и доказана съпричастност при организирането на инициативи в училища, университети и младежки центрове в срок от 12 месеца има право безплатно да се включва в други международни и национални дейности организирани от Институт Перспективи.

Предимство при кандидатстването имат младежи от градовете в които имаме клубове – Свищов, Карлово, Оряхово, Полски Тръмбеш, Враца, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив и София. Хората, от други градове е нужно да обяснят как биха подпомогнали дейностите на организацията в бъдеще.  

Повече информация за нашите дейности в Youtube каналът ни: https://www.youtube.com/channel/UCV5-kkuWcqjnIKcp8w3fRvQ/videos

 

Кандидатите, които отговарят на критериите за участие в обмена и приемат специалните условия на нашата организация е нужно да изпратят мейл с отговор на следните въпроси до 23:59 на 09.09. 2018 на:

erasmuska1@institute-perspectives.com с тема: “ Connect With Art to Life“.

 

В мейла трябва да се отговорят на следните въпроси:

 

1.      Три имена:

2.      Дата на раждане и година:

3.      Специалност и образователна степен:

4.      Професия/месторабота:

5.      Каква според вас е ролята на ЕС спрямо България и младежите:

6.      Участвали ли сте в други младежки обмени или тренинг курсове боравещи с методите на неформалното учене:

(Ако да, посочете максимум три. Както и вашето отношение спрямо бъдещето на неформалното учене в България?)

7.       Колко време бихте отделили в бъдеще за развитието на младежкият потенциал в града в който живеете:

8.      Вашето ниво на английския език:

9.       Телефон за връзка:

 

Кандидатите, които са одобрени ще бъдат уведомени най-късно на 10.09.2018 г.  преди  18:00 ч.

На одобрените кандидати ще бъде изпратена официалната регистрационна форма. Одобрените кандидати имат срок от 7 дни в който да преведат членският внос, чрез който потвърждават участието си.

Ръководството на Институт Перспективи, насърчава кандидатите, нямащи опит от участие в дейности боравещи с неформалните техники.

СЛЕД ОДОБРЕНИЕТО

Всички одобрени участници, са задължени да преминат през предварителен онлайн курс с продължителност 6 седмици, посредством който ще придобият представа за същността на неформалното учене, младежката работа и европейската интеграция. По време на курса, участниците ще развият компетентност за работа с млади хора и публични институции.  Ще придобият информация за новите европейски образователни политики. И новите приоритети за работа с деца; организиране на местни инициативи и новата програма „Права и Ценности“. Европейската комисия увеличава двойно бюджета на програма „Еразъм+, който ще бъде в размер на 30 милиарда Евро.  Видео от сходен тренинг тук - https://www.youtube.com/watch?v=LqCeZRGt2cE&t=26s

 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ

Ние, младите хора родени след 1990 г. с всеки изминал ден се превръщаме във все по-осъзнати и все по-отговорни личности! Ние имаме енергията и желанието за да развием нашето общество! Ние можем да реализираме първите крачки в съответствие с дейността на ЕС, за да превърнем страната си в достоен член на ЕС!

Нашата организация изпълнява инициативи свързани с неформалното учене, младежката работа и устойчивото местно развитие. На участниците, които са мотивирани да продължат да се развиват в тези сфери сред международният младежки обмен, ще им бъде предложена ангажираност съответстваща на техните компетентности и желания. 


Възможност за 14 - 17 г. младежи за участие в обмен на тема - Work Up!

posted Jun 23, 2018, 11:55 PM by Institute Perspectives   [ updated Jul 27, 2018, 3:02 AM ]


Сдружение „Институт Перспективи“ като партньор по международен проект обявява процедура за подбор на представители  за участие в младежки обмен на тема: WORK UP който ще се проведе в периода 23.10 – 04.11. 2018 г.,  в Calimanesti -  Caciulata, Romania.

Ограничението във възрастта е 14-17 г. Обмена се организира по програма „Еразъм+“ по КД1, сектор „Младеж“.  

 

Според общите условия на програма Еразъм+ :

Транспортните разходи се възстановяват от организацията координатор в размер до 170 Euro, след като се изпратят всички транспортни документи до организацията домакин.

Настаняването и храната са за сметка на организацията домакин. Участниците не заплащат нищо.

Одобрените участници трябва да си закупят  билети най-късно до 10.09.2018 г.

Повече информация за проекта, предоставено от организацията координатор:

 

Work UP is a youth exchange involving 30 participants from seven EU countries  - Italy, Lithuania, Portugal, Spain, Greece, Bulgaria and Romania. On employability and entrepreneurship. The young participants will be selected mostly from rural areas and will benefit from 10 days of non-formal activities in Romania, coordinating the Youth on the Move Association.

The objectives of the project are as follows:

1. Stimulate and promote the skills needed for the 30 job seekers.

2. Promoting entrepreneurship among exchange participants as a way of personal and professional improvement

3. Exploring the intercultural dimension of this youth exchange by joining the exponents of many cultures, languages ​​and customs.

4. Developing communication skills in a foreign language as a means of personal and professional development, the working language of the project being English.

 

The venue will be in the beautiful city of Calimanesti -  Caciulata, at 20 km from our base city, Ramnicu Valcea. The participants will be hosted in a 3 stars hotel with all the necessary facilities ( restaurant, working room). The participants will benefit from indoor swiming pool.

The results of the project will result in improving the skills of the participants in the search for a job, entrepreneurship and personal development. At the same time, the project will generate a brochure on mobility methods and an exchange video to be disseminated to the local community.

 

Специални условия:

(В сила за кандидати, които не са членове или доброволци на Сдружение „Институт Перспективи“)

Политика на нашето НПО е личностите, които изпращаме да ни представляват в международни обмени е в последствие да ги включваме при изпълнението на нашите инициативи на национално  и местно ниво, които развиват утвърждаването на неформалното учене и младежката работа. Всеки потенциален кандидат, преди да си подаде заявката,  трябва да има в предвид, че Ние се стремим да развиваме младежкия потенциал в България и чрез международните проекти предоставяме шанс на българските младежите да придобият опит, който след това ще трябва да мултиплицират в България, чрез оказване на съдействие при изпълнение на нашите дейности и проекти на местно, регионално и национално ниво. Разработихме и приложихме иновативен подход за ангажиране свободното време на младежи от малките населени места в образователни инициативи.

Всеки одобрен кандидат, който не е член на организацията първоначално заплаща членски внос от 60 еuro. Чрез внасянето му се подпомагат дейностите, които организира организацията на местно и регионално ниво за активизирането на младежите. От членският внос в организацията се покриват разходите за отпечатването на научни издания, популяризиращи неформалното учене и младежката работа.

Всеки нов член на организацията при активност от негова страна и доказана съпричастност при организирането на инициативи в училища, университети и младежки центрове в срок от 12 месеца има право безплатно да се включва в други международни и национални дейности организирани от Институт Перспективи.

Предимство при кандидатстването имат младежи от градовете в които имаме клубове – Свищов, Карлово, Оряхово, Полски Тръмбеш, Враца, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив и София. Хората, от други градове е нужно да обяснят как биха подпомогнали дейностите на организацията в бъдеще.  

Видео с мисията ни!
 

Видеоклип в YouTube

Кандидатите, които отговарят на критериите за участие в обмена и приемат специалните условия на нашата организация е нужно да изпратят мейл с отговор на следните въпроси до 23:59 на 29.07. 2018 на:erasmuska1@institute-perspectives.com с тема: “ WORK UP“.

 

В мейла трябва да се отговорят на следните въпроси:

1.      Три имена:

2.      Дата на раждане и година:

3.      Специалност и образователна степен:

4.      Професия/месторабота:

5.      Каква според вас е ролята на ЕС спрямо България и младежите:

6.      Участвали ли сте в други младежки обмени или тренинг курсове боравещи с методите на неформалното учене:

(Ако да, посочете максимум три. Както и вашето отношение спрямо бъдещето на неформалното учене в България?)

7.       Колко време бихте отделили в бъдеще за развитието на младежкият потенциал в града в който живеете:

8.      Вашето ниво на английския език:

9.       Телефон за връзка:


Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

Кандидатите, които са одобрени ще бъдат уведомени най-късно на 30.07.2018 г.  преди  18:00 ч.

На одобрените кандидати ще бъде изпратена официалната регистрационна форма. Одобрените кандидати имат срок от 7 дни в който да преведат членският внос, чрез който потвърждават участието си.

Ръководството на Институт Перспективи, насърчава кандидатите, нямащи опит от участие в дейности боравещи с неформалните техники.

СЛЕД ОДОБРЕНИЕТО

Всички одобрени участници, са задължени да подпомогнат провеждането на 1 седмична иновативна инициатива в техният, град посредством която ще придобият представа за същността на неформалното учене, младежката работа и европейската интеграция. По време на реализацията, участниците ще развият компетентност за работа с млади хора и публични институции.  Ще придобият информация за новите европейски образователни политики. И новите приоритети за работа с деца; организиране на местни инициативи и новата програма „Права и Ценности“. Европейската комисия увеличава двойно бюджета на програма „Еразъм+, който ще бъде в размер на 30 милиарда Евро.  

Филми от подобни инициативи:

Видеоклип в YouTube


Видеоклип в YouTube


Видеоклип в YouTubeВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ

Ние, младите хора родени след 1990 г. с всеки изминал ден се превръщаме във все по-осъзнати и все по-отговорни личности! Ние имаме енергията и желанието за да развием нашето общество! Ние можем да реализираме първите крачки в съответствие с дейността на ЕС, за да превърнем страната си в достоен член на ЕС!

Нашата организация изпълнява инициативи свързани с неформалното учене, младежката работа и устойчивото местно развитие. На участниците, които са мотивирани да продължат да се развиват в тези сфери сред международният младежки обмен, ще им бъде предложена ангажираност съответстваща на техните компетентности и желания.

 

Набираме участници за тренинг с тема - Време е за доброволчество!

posted Jun 22, 2018, 11:37 PM by Institute Perspectives   [ updated Aug 6, 2018, 2:56 AM ]Сдружение „Институт Перспективи“ като партньор по международен проект обявява процедура за подбор на представители  за участие в тренинг на тема:It`s time to volunteer! който ще се проведе в периода 24.09 – 01.10. 2018 г.,  в Šibenik, Croatia.

Ограничението във възрастта е 18+  без горна граница. Курса се организира по програма „Еразъм+“ по КД1, сектор „Младеж“.  За участие в тренинга, ще бъдат включени учители или специалисти работещи с млади хора в държавни институции. 

 

Според общите условия на програма Еразъм+ :

Транспортните разходи се възстановяват от организацията координатор в размер до 275 Euro, след като се изпратят всички транспортни документи до организацията домакин.

Настаняването и храната са за сметка на организацията домакин. Участниците не заплащат нищо.

Одобрените участници трябва да си закупят  билети най-късно до 30.08.2018 г.


Повече информация за проекта, предоставено от организацията координатор:

The proposed project called "It's time to volunteer!" is a Youth mobility project for youthworkers. The project is aiming to connect organizations that are active in working with young people, possess great experience in volunteerism and to connect organization's staff for their professional development. The project holder is Youth association "Youth in European Union" from Šibenik, Croatia, an organization with great experience in working with youth and promoting volunteerism. Project partners are organizations from Bulgaria, Slovakia, Italy and Spain. All of these countries have below average share of persons older than fifteen years of age that are involved in volunteer work, compared to the EU average. 
The project aims to increase the knowledge, competence and skills of staff of organizations engaged in youth work in the area of promoting the value and importance of volunteering among young unemployed people and increasing the volunteer base of organizations in EU countries with a relatively low rate of voluntary active population using creative and innovative methods of conducting public advocation and information and the exchange of experiences between partner organizations. The proposed project will be carried out over a period of 6 months from 15.6.2018. to 14.12.2018. through three phases (preparation phase, the main activities, phase of reporting and dissemination of results). A total of 27 participants from five different countries will take part in the project activities. 

At the main activities of the proposed project which will take place from 24th of September till 1st of October 2018 in Šibenik, participants will take part in training on advocation and raising public awareness that will be conducted by a professional coach (PR expert). The main activities also include workshops on which participants will discuss the actual state of volunteerism, develop new ideas, activities and methods of work with young people, comment on the most common problems that organizations face while organizing voluntary actions and general work with volunteers, exchange experiences and practices among the participants regarding the activities of the EVS project. Participants will also participate in organizing and conducting activity "Living Library of volunteering", and they will visit volunteer office in city of Šibenik. The project will use non-formal learning methods and activities will be implemented in a multicultural environment with communication in English language. All participants upon completion of the main project activities will receive Youthpass certificates. 

Results of the proposed project are improvement of competencies and skills of persons working with young people in the creation of promotional campaigns (Living library of volunteering) for the purposes of public advocation and informing of public, the adoption of new working methods by which organizations will be able to be more successful at attracting new volunteers in their volunteer base, raise awareness of EVS and new skills that participants have adopted through the exchange of experiences with other participants from other countries. The project will contribute to creating a new international cooperation among the partner organizations and their networking will create fertile ground for further joint work on similar projects. One of important results of the project will be making of expert document / brochure "Conclusions and recommendations for promoting volunteerism" which will be consisted of learning outcomes that the participants acquired during the main activities in Šibenik. 

 

Специални условия:

(В сила за кандидати, които не са членове или доброволци на Сдружение „Институт Перспективи“)

Политика на нашето НПО е личностите, които изпращаме да ни представляват в международни обмени е в последствие да ги включваме при изпълнението на нашите инициативи на национално  и местно ниво, които развиват утвърждаването на неформалното учене и младежката работа. Всеки потенциален кандидат, преди да си подаде заявката,  трябва да има в предвид, че Ние се стремим да развиваме младежкия потенциал в България и чрез международните проекти предоставяме шанс на българските младежите да придобият опит, който след това ще трябва да мултиплицират в България, чрез оказване на съдействие при изпълнение на нашите дейности и проекти на местно, регионално и национално ниво. Разработихме и приложихме иновативен подход за ангажиране свободното време на младежи от малките населени места в образователни инициативи.

Всеки одобрен кандидат, който не е член на организацията първоначално заплаща членски внос от 60 еuro. Чрез внасянето му се подпомагат дейностите, които организира организацията на местно и регионално ниво за активизирането на младежите. От членският внос в организацията се покриват разходите за отпечатването на научни издания, популяризиращи неформалното учене и младежката работа.

Всеки нов член на организацията при активност от негова страна и доказана съпричастност при организирането на инициативи в училища, университети и младежки центрове в срок от 12 месеца има право безплатно да се включва в други международни и национални дейности организирани от Институт Перспективи.

Предимство при кандидатстването имат младежи от градовете в които имаме клубове – Свищов, Карлово, Оряхово, Полски Тръмбеш, Враца, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив и София. Хората, от други градове е нужно да обяснят как биха подпомогнали дейностите на организацията в бъдеще.  

Видео за мисията ни!

Видео за мисията ни!


Кандидатите, които отговарят на критериите за участие в обмена и приемат специалните условия на нашата организация е нужно да изпратят мейл с отговор на следните въпроси до 23:59 на 09.08. 2018 на:

erasmuska1@institute-perspectives.com с тема: “ It`s time to volunteer“.

В мейла трябва да се отговорят на следните въпроси:

1.      Три имена:

2.      Дата на раждане и година:

3.      Специалност и образователна степен:

4.      Професия/месторабота:

5.      Каква според вас е ролята на ЕС спрямо България и младежите:

6.      Участвали ли сте в други младежки обмени или тренинг курсове боравещи с методите на неформалното учене:

(Ако да, посочете максимум три. Както и вашето отношение спрямо бъдещето на неформалното учене в България?)

7.       Колко време бихте отделили в бъдеще за развитието на младежкият потенциал в града в който живеете:

8.      Вашето ниво на английския език:

9.       Телефон за връзка:

 Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

Кандидатите, които са одобрени ще бъдат уведомени най-късно на 10.08.2018 г.  преди  18:00 ч.

На одобрените кандидати ще бъде изпратена официалната регистрационна форма. Одобрените кандидати имат срок от 7 дни в който да преведат членският внос, чрез който потвърждават участието си.

Ръководството на Институт Перспективи, насърчава кандидатите, нямащи опит от участие в дейности боравещи с неформалните техники.

СЛЕД ОДОБРЕНИЕТО

Всички одобрени участници, са задължени да преминат през предварителен онлайн курс, посредством който ще придобият представа за същността на неформалното учене, младежката работа и европейската интеграция. По време на курса, участниците ще развият компетентност за работа с млади хора и публични институции.  Ще придобият информация за новите европейски образователни политики. И новите приоритети за работа с деца; организиране на местни инициативи и новата програма „Права и Ценности“. Европейската комисия увеличава двойно бюджета на програма „Еразъм+, който ще бъде в размер на 30 милиарда Евро.

Съветваме Ви да изгледате филмите от подобни тренинги! 

Видеоклип в YouTube


Видеоклип в YouTube


Видеоклип в YouTube

 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ


Нашата организация изпълнява инициативи свързани с неформалното учене, младежката работа и устойчивото местно развитие. На участниците, които са мотивирани да продължат да се развиват в тези сфери сред международният младежки обмен, ще им бъде предложена ангажираност съответстваща на техните компетентности и желания. 

Възможност за участие в международен младежки обмен на Адриатическо море!

posted May 20, 2018, 12:31 PM by Institute Perspectives   [ updated May 28, 2018, 12:17 AM ]Сдружение „Институт Перспективи“ като партньор по международен проект обявява процедура за подбор на представители  за участие в младежки обмен на тема: Launch a career’“ който ще се проведе в периода 30.09 – 7.10.2018,  в Сплит, Хърватия. 

Ограничението във възрастта е 18-30 г. Курса се организира по програма „Еразъм+“ по КД1, сектор „Младеж“.  

Според общите условия на програма Еразъм+ :

Транспортните разходи се възстановяват от организацията координатор в размер до 275 Euro, след като се изпратят всички транспортни документи до организацията домакин.

Настаняването и храната са за сметка на организацията домакин. Участниците не заплащат нищо.

Одобрените участници трябва да си закупят билети най-късно до 30.06.2018 г.

 

Повече информация за проекта, предоставено от организацията координатор:

LC ("Launch a career ") is a youth exchange program to be held in Split, Croatia in October, 2018. As witnesses of this problem, the members of Klub mladih Split have directly encountered the problem of youth unemployment in Croatia and EU

countries and identified some of the causal problems. Besides unfavourable job

market opportunities and economic situation, KMS identifies some individual

problems that were expressed at large groups of young people, like the lack of work experience, the indecision of professional orientation and lack of personal

presentation skills. Such causes are considered problems that are easier to influence in order to reduce negative impact and empower the competition of youth on a job market. Based on our experience of good practice of employment approach, we would share our know-how through LC project, which has the goal to contribute to the competitiveness of young people on the job market. LC aimed at empowering youth with self-expression and self-presentation abilities. We can say that the main idea of LC is "proactive employment with project approach" as an effective way of promoting individual competences, through the individual project work, where the value of project work is used as the object for presentation of knowledge, skills, interests, achievements, productivity and other competences of individuals. In this approach, the value of individual project work, can be expressed in textual, graphical, digital or physical form, depending on the subject, and "proactive employment with project approach" has the potential to produce more benefits, like sharing ideas, knowledge or solutions to community and contribution to the production and use of innovations in society. The project program activities would aim at creating more awareness in regards to the benefits and potential of approach, sharing practical methods and strategies from the phase of the project work idea to presenting the value of project work to employers, creating project work from idea, networking and experience sharing of youth. Through the project program we will implement non-formal methods of practical learning through workshops, project-based learning, teamwork, games and exchanging ideas. Participants will have the opportunity to acquire additional knowledge and skills for maximizing the benefits and potential opportunities of approach. Moreover, the project also stimulates young people’s creativity, initiative and promotion in order to enrich their community with new values. The project will have multiple positive impact on the individuals involved through development in working with young people in field of professional orientation, personal development, and entrepreneurship. LC will be aim at vulnerable groups such as young people-first time job seekers and youth who need help of professional orientation to give them chance for personal development trough project mentoring.

 

Специални условия:

(В сила за кандидати, които не са членове или доброволци на Сдружение „Институт Перспективи“)

Политика на нашето НПО е личностите, които изпращаме да ни представляват в международни обмени е в последствие да ги включваме при изпълнението на нашите инициативи на национално  и местно ниво, които развиват утвърждаването на неформалното учене и младежката работа. Всеки потенциален кандидат, преди да си подаде заявката,  трябва да има в предвид, че Ние се стремим да развиваме младежкия потенциал в България и чрез международните проекти предоставяме шанс на българските младежите да придобият опит, който след това ще трябва да мултиплицират в България, чрез оказване на съдействие при изпълнение на нашите дейности и проекти на местно, регионално и национално ниво.

Всеки одобрен кандидат, който не е член на организацията първоначално заплаща членски внос от 60 еuro. Чрез внасянето му се подпомагат дейностите, които организира организацията на местно и регионално ниво за активизирането на младежите. От членският внос в организацията се покриват разходите за отпечатването на научни издания, популяризиращи неформалното учене и младежката работа.

Всеки нов член на организацията при активност от негова страна и доказана съпричастност при организирането на инициативи в училища, университети и младежки центрове в срок от 12 месеца има право безплатно да се включва в други международни и национални дейности организирани от Институт Перспективи.

Предимство при кандидатстването имат младежи от градовете в които имаме клубове – Свищов, Карлово, Оряхово, Враца, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив и София. Хората, от други градове е нужно да обяснят как биха подпомогнали дейностите на организацията в бъдеще.  

Повече информация за нашите дейности в Youtube каналът ни: https://www.youtube.com/channel/UCV5-kkuWcqjnIKcp8w3fRvQ/videos


Кандидатите, които отговарят на критериите за участие в обмена и приемат специалните условия на нашата организация е нужно да изпратят мейл с отговор на следните въпроси до 23:59 на 29.05.2018 на:

erasmuska1@institute-perspectives.com с тема: :“ LAUNCH A CAREER“.

В мейла трябва да се отговорят на следните въпроси:

1.      Три имена:

2.      Дата на раждане и година:

3.      Специалност и образователна степен:

4.      Професия/месторабота:

5.      Каква според вас е ролята на ЕС спрямо България и младежите:

6.      Участвали ли сте в други младежки обмени или тренинг курсове боравещи с методите на неформалното учене:

(Ако да, посочете максимум три. Както и вашето отношение спрямо бъдещето на неформалното учене в България?)

7.       Колко време бихте отделили в бъдеще за развитието на младежкият потенциал в града в който живеете:

8.      Вашето ниво на английския език:

9.       Телефон за връзка:

 

Кандидатите, които са одобрени ще бъдат уведомени най-късно на 29.05.2018  преди  12:00ч. дали преминават първата фаза на подбор.

В мейла ще бъде посочен ден и час в който ще се проведе онлайн интервю. В мейла ще се съдържа и скайп контактът на Институт Перспективи, който кандидатът да добави. Интервютата ще се реализират в периода до 31.05.2018г.

Окончателно одобрените участници ще бъдат информирани най-късно до 02.06.2018 г. за резултата.


На одобрените кандидати ще бъде изпратена официалната регистрационна форма. Одобрените кандидати имат срок от 7 дни в който да преведат членският внос, чрез който потвърждават участието си.

Ръководството на Институт Перспективи, насърчава кандидатите, нямащи опит от участие в дейности боравещи с неформалните техники.

 

СЛЕД ОДОБРЕНИЕТО

Всички одобрени участници, са задължени да преминат през предварително двудневно обучение, посредством което ще придобият представа за същността на неформалното учене, младежката работа и европейската интеграция. По време на обучението ще се споделят техники за преодоляване на културните бариери и предразсъдъци по време на обмена.

Обучението е безплатно и се покрива с разходите от членският внос. На участниците ще бъде осигурено безплатно настаняване в три звезден хотел в гр. Свищов за две нощувки, когато ще се реализира обучението. Както и образователни материали.

Разходите за транспорт до Свищов и обратно и храна са за сметка на участниците.

Обучението ще се проведе през първата половина на месец Септември 2018г. Допълнителна информация ще бъде изпратена на одобрените участници.

 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

Нашата организация изпълнява инициативи свързани с неформалното учене, младежката работа и устойчивото местно развитие. На участниците, които са мотивирани да продължат да се развиват в тези сфери сред международният младежки обмен, ще им бъде предложена ангажираност съответстваща на техните компетентности и желания. 


Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.


Запиши се за участие в "Дунавски Сървайвър"

posted Apr 14, 2018, 2:27 AM by Institute Perspectives   [ updated Apr 18, 2018, 7:06 AM ]Философски замисъл: 
Човек отдалечавайки се за кратък времеви  период от познатата среда на добре подреденият си живот, осъзнава нейната ценност!
 Личността, от големият град! Попадайки в среда различна от обичайната му, предизвикан да извършва дейности, които преди никога не е правил! Човек, изправяйки се срещу нови предизвикателства! Човек, поставен в ситуация да оцелява и да се бори за удовлетворяването на основни свои нужди, като резултат осъзнава важността на т.нар. „еднообразен“ и „скучен“ живот, който води.
 Ние, понякога забравяме за добрият живот, който всъщност малцина хора имат! Понякога, без причина започваме да се питаме, щастливи ли сме? Понякога, забравяме за нашата вътрешна сила! Забравяме за куража, който притежаваме! Подценяваме издръжливостта на Волята си! 

В състояние ли сте да предоставите възможност на вашата Воля, да отключи силни емоции и да провокира невероятни преживявания ? 
Да се впуснете в приключения, заедно с личности с различни интереси и професионални умения и заедно да се обедините около общото предизвикателство… ОЦЕЛЯВАНЕТО на необитаем остров на Р. Дунав! Подготвили сме специална програма, която съдържа дейности, поставящи на изпитание Вашата издръжливост, психика, морални ценности и спомагаща за достигането до откриването на вашите собствени скрити сили! 


Нашето предложение e:

Заедно с 29 млади и мотивирани търсачи на усещания ще бъдете поставени в екстремни емоционални и социални ситуации, в които всеки ще може да научи нещо ново за себе си и да развие умения и качества, които са пряко приложими и особено значими в академичния и бизнес контекст, както и кариерното утвърждаване. 
Динамичното приключение ще се развие на самотен остров край река Дунав, където ще имате възможността да откриете скрити дълбоко във Вас съкровища, докато създавате контакти и приятелства с други приключенци като Вас.
В прогамата всеки ден са интегрирани разнообразни тренинг методи от областта на soft-skills, които да допринесат за развиването на умения отвъд забавленията и предизвикателствата, така че в края на преживяването всеки да отнесе със себе си актуални и приложими знания наред с емоциите и спомените. 
Приключението е петдневно и започва в петък вечер с пристигне в Свищов.
- събота се посещава острова и се набелязва възможностите за създаване на лагер и късно вечерта се нощува в хотел. Програмата за деня включва разнообразни активности, следващи методологията „учене чрез преживяване“
- неделя и понеделник се нощува на самотния остров – програмата включва разнообразни активности и предизвикателства, следващи методологията „учене чрез преживяване“
- вторник вечер се завръщате в цивилизацията и в края на интензивните активности се провежда връчването на сертификати
- сряда сутрин- възможност за посещение на културните и исторически забележителности на града и отпътуване.

Планирани дати за провеждане:
22-27.06.2018 г. 

06 - 11.07. 2018 г. 

20 - 25.07. 2018 г. 

03 - 08. 08. 2018 г.

17 - 22. 08. 2018 г.

31.08 - 05.09. 2018 г. 

Кандидатите да изпратят в срок до 10 май 2018 г. 
Мейл с отговор на следните въпроси: 
1. Три имена:
2. Дата на раждане и година:
3. Специалност и образователна степен:
4. Професия/месторабота:
5.Предпочитани дати:
6. Телефон за връзка:
На survivor@institute-perspectives.com

Подготовка: 
С всички одобрени участници ще получат допълнителни разяснения. Ще получат форма за идентифициране интересите и силните страни, която ще трябва да попълнят и ни изпратят в срок 2 седмици преди началото на приключението. Съобразно профилът на участниците ще бъдат включени изпитанията и мисиите, които ще се реализират по време на Съврайвъра.  

Представа за обстановката можете да получите от видеото

Видео с моменти от първият Сървайвър


Цена: 350 лв, в която се включват 3 нощувки в хотел две звезди+ материали за 2 нощувки на острова, храна- закуска, обяд и вечеря за всички дни, материали за всички активности, двама опитни треньори и водещи с над 7 г. опит в организирането на младежки образователни инициативи за екипно и личностно развитие, както и незабравими емоции и преживявания. Заплащането се осъществява чрез авансово плащане по банков път в размер на
60% от сумата при записване и останалите 40% при пристигането в гр. Свищов.

Възможност за участие в тренинг курс с тема - Социалните медии за позитивна промяна.

posted Feb 20, 2018, 3:17 AM by Institute Perspectives   [ updated Mar 16, 2018, 12:26 AM ]


Сдружение „Институт Перспективи“ като партньор по международен проект обявява процедура за подбор на представители  за участие в младежки обмен на тема: Social Media for Positive Change" който ще се проведе в периода 10-18 Април 2018 г.,  в Wisła, Poland. 

Ограничението във възрастта е 18+ без горна граница. Курса се организира по програма „Еразъм+“ по КД1, сектор „Младеж“.   

Според общите условия на програма Еразъм+ :

Транспортните разходи се възстановяват от организацията координатор в размер до 275 Euro, след като се изпратят всички транспортни документи до организацията домакин.

Настаняването и храната са за сметка на организацията домакин. Участниците не заплащат нищо.

Одобрените участници трябва да си закупят самолетните билети най-късно до 23.03.2018 г.

  

Повече информация за проекта, предоставено от организацията координатор:

 Nowadays, socia media is an inseperable part of life of young people. For them, it is also very often the main source of information. On the base of materials read and viewed in social media they shape their opinions and attitudes. Therefore, it is important for every organization that works in the field of youth to use this huge opportunity which is reaching young people via activities in social media. In order to use social media in the field of youth work to the fullest potential and in the most effective way, specific knowledge and skills are needed. Intuitive activities, which are not carefully planned might not be that affective as we would like to. Involving youth through social media is a complex process. There are many facts and nuances, that should be taken into considerations. Some of them are based on useful research and statistics (e.g. facts that best time to publish video content on Facebook is evening, tweets with hashtags get 2x more engagement, Tweets that include links are 86% more likely to be retweeted). Others - come from experience of our youthworkers and our organziations, which we would like to discuss and share. We all have some success and lessons learnt from mistakes. Being actively involved in our local communities in 'offline' activities is extremely important for our organizations. However, we would like to also be more invovled in the online sphere in order to use the potential and possibilities that social media give in reaching young people, changing their behaviours and attitudes, as well as involving them in issues important in local communities.

 

All participants were chosen by each organization on the following criteria:

aged 18+ (no upper age limit);

worker or avtive volunteer of our organization;

knowledge of English that allow to actively participate in the project.

person actively involved in the field of work with youth at risk of social exclusion within non-formal education;

readiness to share their expertise and knowledge with other participants during the training;

eagerness to share gained knowledge and skill with other youth workers in their organizations and local communities;

strong motivation to improve their skills in social media/social campaign

Participants of the Training "Social media for positive change" are 17 youth workers, aged 18+, who are either workers or active volunteers of participating organizations from 8 countries (Bulgaria, Greece, Latvia, Italy, Lithuania, Poland, Romania, Spain).

 

Participants of the training "Social Media for Positive Change" will:

• technical and practical issues connected to social media (including main channels and

• differences between them, how to use them, most important facts), "Effect of

butterfly" and "mass effect");

• how to involve young peoplevia social media into issues important in local communities;

• good practise in the field of using social media for influencing and engaging youth (both from other participating organizations as well as examples from around the world);

• storytelling and 7 elements of digital storytelling;

• opportunities that social media can bring in the field of working with youth;

• more effective use of social media in their work with youth and activities of

their organziations;

• planning, implementing and evaluation of social media campaign;

• creating social media content that is interesting and engaging for youth;

• cooperating and communicating with people from other cultures and backgrounds;

 

Специални условия:

(В сила за кандидати, които не са членове или доброволци на Сдружение „Институт Перспективи“)

 

Политика на нашето НПО е личностите, които изпращаме да ни представляват в международни обмени е в последствие да ги включваме при изпълнението на нашите инициативи на национално  и местно ниво, които развиват утвърждаването на неформалното учене и младежката работа. Всеки потенциален кандидат, преди да си подаде заявката,  трябва да има в предвид, че Ние се стремим да развиваме младежкия потенциал в България и чрез международните проекти предоставяме шанс на българските младежите да придобият опит, който след това ще трябва да мултиплицират в България, чрез оказване на съдействие при изпълнение на нашите дейности и проекти на местно, регионално и национално ниво.

Всеки одобрен кандидат, който не е член на организацията първоначално заплаща членски внос от 60 еuro. Чрез внасянето му се подпомагат дейностите, които организира организацията на местно и регионално ниво за активизирането на младежите. От членският внос в организацията се покриват разходите за отпечатването на научни издания, популяризиращи неформалното учене и младежката работа.

Всеки нов член на организацията при активност от негова страна и доказана съпричастност при организирането на инициативи в училища, университети и младежки центрове в срок от 12 месеца има право безплатно да се включва в други международни и национални дейности организирани от Институт Перспективи.

Предимство при кандидатстването имат младежи от градовете в които имаме клубове – Свищов, Карлово, Оряхово, Полски Тръмбеш,Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив и София. Хората, от други градове е нужно да обяснят как биха подпомогнали дейностите на организацията в бъдеще.  

Повече информация за нашите дейности в Youtube каналът ни: https://www.youtube.com/channel/UCV5-kkuWcqjnIKcp8w3fRvQ/videos

 

Кандидатите, които отговарят на критериите за участие в обмена и приемат специалните условия на нашата организация е нужно да изпратят мейл с отговор на следните въпроси до 23:59 на 18.03.2018 г.  на:

erasmuska1@institute-perspectives.com с тема: :“ Social Media for Positive Change“.

 

В мейла трябва да се отговорят на следните въпроси:

 

1.      Три имена:

2.      Дата на раждане и година:

3.      Специалност и образователна степен:

4.      Професия/месторабота:

5.      Каква според вас е ролята на ЕС спрямо България и младежите:

6.      Участвали ли сте в други младежки обмени или тренинг курсове боравещи с методите на неформалното учене:

(Ако да, посочете максимум три. Както и вашето отношение спрямо бъдещето на неформалното учене в България?)

7.       Колко време бихте отделили в бъдеще за развитието на младежкият потенциал в града в който живеете:

8.      Вашето ниво на английския език:

9.       Телефон за връзка:

 

Кандидатите, които са одобрени ще бъдат уведомени най-късно на 19.03.2018  преди  12:00ч. дали са одобрени.

 

На одобрените кандидати ще бъде изпратена официалната регистрационна форма. Одобрените кандидати имат срок от 7 дни в който да преведат членският внос, чрез който потвърждават участието си.

Ръководството на Институт Перспективи, насърчава кандидатите, нямащи опит от участие в дейности боравещи с неформалните техники.

 

СЛЕД ОДОБРЕНИЕТО

Всички одобрени участници, е препоръчително да преминат през предварително обучение, посредством което ще придобият представа за същността на неформалното учене, младежката работа и европейската интеграция. По време на обучението ще се споделят техники за преодоляване на културните бариери и предразсъдъци по време на обмена.

Обучението е безплатно и се покрива с разходите от членският внос. На участниците ще бъде осигурено безплатно настаняване в двузвезден хотел в гр. Свищов за две нощувки, когато ще се реализира обучението. Както и образователни материали.

Разходите за транспорт до Свищов и обратно и храна са за сметка на участниците.

Обучението ще се проведе през Април 2018г.. Допълнителна информация  можете да намерите тук -

 http://www.institute-perspectives.com/home/upravitelen-svet/aktualno/pokani-1/ucastvajvnacionalentreningnovihorizonti


ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

Нашата организация изпълнява инициативи свързани с неформалното учене, младежката работа и устойчивото местно развитие. На участниците, които са мотивирани да продължат да се развиват в тези сфери сред международният младежки обмен, ще им бъде предложена ангажираност съответстваща на техните компетентности и желания.

1-10 of 50