Покани

Възможност за 14 - 17 г. младежи за участие в обмен на тема - Work Up!

posted Jun 23, 2018, 11:55 PM by Institute Perspectives   [ updated Jun 29, 2018, 8:42 AM ]


Сдружение „Институт Перспективи“ като партньор по международен проект обявява процедура за подбор на представители  за участие в младежки обмен на тема: WORK UP който ще се проведе в периода 23.10 – 04.11. 2018 г.,  в Calimanesti -  Caciulata, Romania.

Ограничението във възрастта е 14-17 г. Обмена се организира по програма „Еразъм+“ по КД1, сектор „Младеж“.  

 

Според общите условия на програма Еразъм+ :

Транспортните разходи се възстановяват от организацията координатор в размер до 170 Euro, след като се изпратят всички транспортни документи до организацията домакин.

Настаняването и храната са за сметка на организацията домакин. Участниците не заплащат нищо.

Одобрените участници трябва да си закупят  билети най-късно до 10.09.2018 г.

Повече информация за проекта, предоставено от организацията координатор:

 

Work UP is a youth exchange involving 30 participants from seven EU countries  - Italy, Lithuania, Portugal, Spain, Greece, Bulgaria and Romania. On employability and entrepreneurship. The young participants will be selected mostly from rural areas and will benefit from 10 days of non-formal activities in Romania, coordinating the Youth on the Move Association.

The objectives of the project are as follows:

1. Stimulate and promote the skills needed for the 30 job seekers.

2. Promoting entrepreneurship among exchange participants as a way of personal and professional improvement

3. Exploring the intercultural dimension of this youth exchange by joining the exponents of many cultures, languages ​​and customs.

4. Developing communication skills in a foreign language as a means of personal and professional development, the working language of the project being English.

 

The venue will be in the beautiful city of Calimanesti -  Caciulata, at 20 km from our base city, Ramnicu Valcea. The participants will be hosted in a 3 stars hotel with all the necessary facilities ( restaurant, working room). The participants will benefit from indoor swiming pool.

The results of the project will result in improving the skills of the participants in the search for a job, entrepreneurship and personal development. At the same time, the project will generate a brochure on mobility methods and an exchange video to be disseminated to the local community.

 

Специални условия:

(В сила за кандидати, които не са членове или доброволци на Сдружение „Институт Перспективи“)

Политика на нашето НПО е личностите, които изпращаме да ни представляват в международни обмени е в последствие да ги включваме при изпълнението на нашите инициативи на национално  и местно ниво, които развиват утвърждаването на неформалното учене и младежката работа. Всеки потенциален кандидат, преди да си подаде заявката,  трябва да има в предвид, че Ние се стремим да развиваме младежкия потенциал в България и чрез международните проекти предоставяме шанс на българските младежите да придобият опит, който след това ще трябва да мултиплицират в България, чрез оказване на съдействие при изпълнение на нашите дейности и проекти на местно, регионално и национално ниво. Разработихме и приложихме иновативен подход за ангажиране свободното време на младежи от малките населени места в образователни инициативи.

Всеки одобрен кандидат, който не е член на организацията първоначално заплаща членски внос от 60 еuro. Чрез внасянето му се подпомагат дейностите, които организира организацията на местно и регионално ниво за активизирането на младежите. От членският внос в организацията се покриват разходите за отпечатването на научни издания, популяризиращи неформалното учене и младежката работа.

Всеки нов член на организацията при активност от негова страна и доказана съпричастност при организирането на инициативи в училища, университети и младежки центрове в срок от 12 месеца има право безплатно да се включва в други международни и национални дейности организирани от Институт Перспективи.

Предимство при кандидатстването имат младежи от градовете в които имаме клубове – Свищов, Карлово, Оряхово, Полски Тръмбеш, Враца, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив и София. Хората, от други градове е нужно да обяснят как биха подпомогнали дейностите на организацията в бъдеще.  

Видео с мисията ни!
 

Видеоклип в YouTube

Кандидатите, които отговарят на критериите за участие в обмена и приемат специалните условия на нашата организация е нужно да изпратят мейл с отговор на следните въпроси до 23:59 на 04.07. 2018 на:erasmuska1@institute-perspectives.com с тема: “ WORK UP“.

 

В мейла трябва да се отговорят на следните въпроси:

1.      Три имена:

2.      Дата на раждане и година:

3.      Специалност и образователна степен:

4.      Професия/месторабота:

5.      Каква според вас е ролята на ЕС спрямо България и младежите:

6.      Участвали ли сте в други младежки обмени или тренинг курсове боравещи с методите на неформалното учене:

(Ако да, посочете максимум три. Както и вашето отношение спрямо бъдещето на неформалното учене в България?)

7.       Колко време бихте отделили в бъдеще за развитието на младежкият потенциал в града в който живеете:

8.      Вашето ниво на английския език:

9.       Телефон за връзка:


Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

Кандидатите, които са одобрени ще бъдат уведомени най-късно на 05.07.2018 г.  преди  12:00 ч.

На одобрените кандидати ще бъде изпратена официалната регистрационна форма. Одобрените кандидати имат срок от 7 дни в който да преведат членският внос, чрез който потвърждават участието си.

Ръководството на Институт Перспективи, насърчава кандидатите, нямащи опит от участие в дейности боравещи с неформалните техники.

СЛЕД ОДОБРЕНИЕТО

Всички одобрени участници, са задължени да подпомогнат провеждането на 1 седмична иновативна инициатива в техният, град посредством която ще придобият представа за същността на неформалното учене, младежката работа и европейската интеграция. По време на реализацията, участниците ще развият компетентност за работа с млади хора и публични институции.  Ще придобият информация за новите европейски образователни политики. И новите приоритети за работа с деца; организиране на местни инициативи и новата програма „Права и Ценности“. Европейската комисия увеличава двойно бюджета на програма „Еразъм+, който ще бъде в размер на 30 милиарда Евро.  

Филми от подобни инициативи:

Видеоклип в YouTube


Видеоклип в YouTube


Видеоклип в YouTubeПовече за същността на инициативата:

Групата ще бъде съставена от 4 стажанти на Институт Перспективи по програма Еразъм+ от Великобритания, Италия и Турция и 4 те одобрени участници за тренинга в Хърватия.

1 Фаза.

17 – 31 юли 2018 г. Придобиване на компетентност за прилагане методологията „Първи стъпки към Европейските ценности“ чрез която създаваме благоприятни условия за развитие на младежите от малките населени места на България.

2 Фаза.

1 – 31 Август 2018 г. Прилагане на методологията в три малки населени места на България.

Групата от 8 ново квалифицирани младежки работници заедно с 2 доброволци на Институт Перспективи, ще живеят и подобряват обществото в България. Фаза 1,  ще се проведе в гр. Свищов и участниците ще бъдат настанени в Хотел на центъра на града. Фаза 2, ще се проведе в малки градове на България, в които живеят младежи желаещи да подобрят своят град чрез образование и младежки дейности. От Институт Перспективи към този етап покриваме безплатно настаняването за целия период на курса. Възможно е  да осигурим средства и за транспорт и храна, но не е гарантирано. 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ

Ние, младите хора родени след 1990 г. с всеки изминал ден се превръщаме във все по-осъзнати и все по-отговорни личности! Ние имаме енергията и желанието за да развием нашето общество! Ние можем да реализираме първите крачки в съответствие с дейността на ЕС, за да превърнем страната си в достоен член на ЕС!

Нашата организация изпълнява инициативи свързани с неформалното учене, младежката работа и устойчивото местно развитие. На участниците, които са мотивирани да продължат да се развиват в тези сфери сред международният младежки обмен, ще им бъде предложена ангажираност съответстваща на техните компетентности и желания.

 

Набираме участници за тренинг с тема - Време е за доброволчество!

posted Jun 22, 2018, 11:37 PM by Institute Perspectives   [ updated Jun 29, 2018, 7:07 AM ]Сдружение „Институт Перспективи“ като партньор по международен проект обявява процедура за подбор на представители  за участие в тренинг на тема:It`s time to volunteer! който ще се проведе в периода 24.09 – 01.10. 2018 г.,  в Šibenik, Croatia.

Ограничението във възрастта е 18+  без горна граница. Курса се организира по програма „Еразъм+“ по КД1, сектор „Младеж“.  За участие в тренинга, ще бъдат включени учители или специалисти работещи с млади хора в държавни институции. 

 

Според общите условия на програма Еразъм+ :

Транспортните разходи се възстановяват от организацията координатор в размер до 275 Euro, след като се изпратят всички транспортни документи до организацията домакин.

Настаняването и храната са за сметка на организацията домакин. Участниците не заплащат нищо.

Одобрените участници трябва да си закупят  билети най-късно до 20.08.2018 г.


Повече информация за проекта, предоставено от организацията координатор:

The proposed project called "It's time to volunteer!" is a Youth mobility project for youthworkers. The project is aiming to connect organizations that are active in working with young people, possess great experience in volunteerism and to connect organization's staff for their professional development. The project holder is Youth association "Youth in European Union" from Šibenik, Croatia, an organization with great experience in working with youth and promoting volunteerism. Project partners are organizations from Bulgaria, Slovakia, Italy and Spain. All of these countries have below average share of persons older than fifteen years of age that are involved in volunteer work, compared to the EU average. 
The project aims to increase the knowledge, competence and skills of staff of organizations engaged in youth work in the area of promoting the value and importance of volunteering among young unemployed people and increasing the volunteer base of organizations in EU countries with a relatively low rate of voluntary active population using creative and innovative methods of conducting public advocation and information and the exchange of experiences between partner organizations. The proposed project will be carried out over a period of 6 months from 15.6.2018. to 14.12.2018. through three phases (preparation phase, the main activities, phase of reporting and dissemination of results). A total of 27 participants from five different countries will take part in the project activities. 

At the main activities of the proposed project which will take place from 24th of September till 1st of October 2018 in Šibenik, participants will take part in training on advocation and raising public awareness that will be conducted by a professional coach (PR expert). The main activities also include workshops on which participants will discuss the actual state of volunteerism, develop new ideas, activities and methods of work with young people, comment on the most common problems that organizations face while organizing voluntary actions and general work with volunteers, exchange experiences and practices among the participants regarding the activities of the EVS project. Participants will also participate in organizing and conducting activity "Living Library of volunteering", and they will visit volunteer office in city of Šibenik. The project will use non-formal learning methods and activities will be implemented in a multicultural environment with communication in English language. All participants upon completion of the main project activities will receive Youthpass certificates. 

Results of the proposed project are improvement of competencies and skills of persons working with young people in the creation of promotional campaigns (Living library of volunteering) for the purposes of public advocation and informing of public, the adoption of new working methods by which organizations will be able to be more successful at attracting new volunteers in their volunteer base, raise awareness of EVS and new skills that participants have adopted through the exchange of experiences with other participants from other countries. The project will contribute to creating a new international cooperation among the partner organizations and their networking will create fertile ground for further joint work on similar projects. One of important results of the project will be making of expert document / brochure "Conclusions and recommendations for promoting volunteerism" which will be consisted of learning outcomes that the participants acquired during the main activities in Šibenik. 

 

Специални условия:

(В сила за кандидати, които не са членове или доброволци на Сдружение „Институт Перспективи“)

Политика на нашето НПО е личностите, които изпращаме да ни представляват в международни обмени е в последствие да ги включваме при изпълнението на нашите инициативи на национално  и местно ниво, които развиват утвърждаването на неформалното учене и младежката работа. Всеки потенциален кандидат, преди да си подаде заявката,  трябва да има в предвид, че Ние се стремим да развиваме младежкия потенциал в България и чрез международните проекти предоставяме шанс на българските младежите да придобият опит, който след това ще трябва да мултиплицират в България, чрез оказване на съдействие при изпълнение на нашите дейности и проекти на местно, регионално и национално ниво. Разработихме и приложихме иновативен подход за ангажиране свободното време на младежи от малките населени места в образователни инициативи.

Всеки одобрен кандидат, който не е член на организацията първоначално заплаща членски внос от 60 еuro. Чрез внасянето му се подпомагат дейностите, които организира организацията на местно и регионално ниво за активизирането на младежите. От членският внос в организацията се покриват разходите за отпечатването на научни издания, популяризиращи неформалното учене и младежката работа.

Всеки нов член на организацията при активност от негова страна и доказана съпричастност при организирането на инициативи в училища, университети и младежки центрове в срок от 12 месеца има право безплатно да се включва в други международни и национални дейности организирани от Институт Перспективи.

Предимство при кандидатстването имат младежи от градовете в които имаме клубове – Свищов, Карлово, Оряхово, Полски Тръмбеш, Враца, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив и София. Хората, от други градове е нужно да обяснят как биха подпомогнали дейностите на организацията в бъдеще.  

Видео за мисията ни!

Видео за мисията ни!


Кандидатите, които отговарят на критериите за участие в обмена и приемат специалните условия на нашата организация е нужно да изпратят мейл с отговор на следните въпроси до 23:59 на 04.07. 2018 на:

erasmuska1@institute-perspectives.com с тема: “ It`s time to volunteer“.

В мейла трябва да се отговорят на следните въпроси:

1.      Три имена:

2.      Дата на раждане и година:

3.      Специалност и образователна степен:

4.      Професия/месторабота:

5.      Каква според вас е ролята на ЕС спрямо България и младежите:

6.      Участвали ли сте в други младежки обмени или тренинг курсове боравещи с методите на неформалното учене:

(Ако да, посочете максимум три. Както и вашето отношение спрямо бъдещето на неформалното учене в България?)

7.       Колко време бихте отделили в бъдеще за развитието на младежкият потенциал в града в който живеете:

8.      Вашето ниво на английския език:

9.       Телефон за връзка:

 Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

Кандидатите, които са одобрени ще бъдат уведомени най-късно на 05.07.2018 г.  преди  18:00 ч.

На одобрените кандидати ще бъде изпратена официалната регистрационна форма. Одобрените кандидати имат срок от 7 дни в който да преведат членският внос, чрез който потвърждават участието си.

Ръководството на Институт Перспективи, насърчава кандидатите, нямащи опит от участие в дейности боравещи с неформалните техники.

СЛЕД ОДОБРЕНИЕТО

Всички одобрени участници, са задължени да преминат през предварителен онлайн курс, посредством който ще придобият представа за същността на неформалното учене, младежката работа и европейската интеграция. По време на курса, участниците ще развият компетентност за работа с млади хора и публични институции.  Ще придобият информация за новите европейски образователни политики. И новите приоритети за работа с деца; организиране на местни инициативи и новата програма „Права и Ценности“. Европейската комисия увеличава двойно бюджета на програма „Еразъм+, който ще бъде в размер на 30 милиарда Евро.

Съветваме Ви да изгледате филмите от подобни тренинги! 

Видеоклип в YouTube


Видеоклип в YouTube


Видеоклип в YouTube

 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ


Нашата организация изпълнява инициативи свързани с неформалното учене, младежката работа и устойчивото местно развитие. На участниците, които са мотивирани да продължат да се развиват в тези сфери сред международният младежки обмен, ще им бъде предложена ангажираност съответстваща на техните компетентности и желания. 

Възможност за участие в международен младежки обмен на Адриатическо море!

posted May 20, 2018, 12:31 PM by Institute Perspectives   [ updated May 28, 2018, 12:17 AM ]Сдружение „Институт Перспективи“ като партньор по международен проект обявява процедура за подбор на представители  за участие в младежки обмен на тема: Launch a career’“ който ще се проведе в периода 30.09 – 7.10.2018,  в Сплит, Хърватия. 

Ограничението във възрастта е 18-30 г. Курса се организира по програма „Еразъм+“ по КД1, сектор „Младеж“.  

Според общите условия на програма Еразъм+ :

Транспортните разходи се възстановяват от организацията координатор в размер до 275 Euro, след като се изпратят всички транспортни документи до организацията домакин.

Настаняването и храната са за сметка на организацията домакин. Участниците не заплащат нищо.

Одобрените участници трябва да си закупят билети най-късно до 30.06.2018 г.

 

Повече информация за проекта, предоставено от организацията координатор:

LC ("Launch a career ") is a youth exchange program to be held in Split, Croatia in October, 2018. As witnesses of this problem, the members of Klub mladih Split have directly encountered the problem of youth unemployment in Croatia and EU

countries and identified some of the causal problems. Besides unfavourable job

market opportunities and economic situation, KMS identifies some individual

problems that were expressed at large groups of young people, like the lack of work experience, the indecision of professional orientation and lack of personal

presentation skills. Such causes are considered problems that are easier to influence in order to reduce negative impact and empower the competition of youth on a job market. Based on our experience of good practice of employment approach, we would share our know-how through LC project, which has the goal to contribute to the competitiveness of young people on the job market. LC aimed at empowering youth with self-expression and self-presentation abilities. We can say that the main idea of LC is "proactive employment with project approach" as an effective way of promoting individual competences, through the individual project work, where the value of project work is used as the object for presentation of knowledge, skills, interests, achievements, productivity and other competences of individuals. In this approach, the value of individual project work, can be expressed in textual, graphical, digital or physical form, depending on the subject, and "proactive employment with project approach" has the potential to produce more benefits, like sharing ideas, knowledge or solutions to community and contribution to the production and use of innovations in society. The project program activities would aim at creating more awareness in regards to the benefits and potential of approach, sharing practical methods and strategies from the phase of the project work idea to presenting the value of project work to employers, creating project work from idea, networking and experience sharing of youth. Through the project program we will implement non-formal methods of practical learning through workshops, project-based learning, teamwork, games and exchanging ideas. Participants will have the opportunity to acquire additional knowledge and skills for maximizing the benefits and potential opportunities of approach. Moreover, the project also stimulates young people’s creativity, initiative and promotion in order to enrich their community with new values. The project will have multiple positive impact on the individuals involved through development in working with young people in field of professional orientation, personal development, and entrepreneurship. LC will be aim at vulnerable groups such as young people-first time job seekers and youth who need help of professional orientation to give them chance for personal development trough project mentoring.

 

Специални условия:

(В сила за кандидати, които не са членове или доброволци на Сдружение „Институт Перспективи“)

Политика на нашето НПО е личностите, които изпращаме да ни представляват в международни обмени е в последствие да ги включваме при изпълнението на нашите инициативи на национално  и местно ниво, които развиват утвърждаването на неформалното учене и младежката работа. Всеки потенциален кандидат, преди да си подаде заявката,  трябва да има в предвид, че Ние се стремим да развиваме младежкия потенциал в България и чрез международните проекти предоставяме шанс на българските младежите да придобият опит, който след това ще трябва да мултиплицират в България, чрез оказване на съдействие при изпълнение на нашите дейности и проекти на местно, регионално и национално ниво.

Всеки одобрен кандидат, който не е член на организацията първоначално заплаща членски внос от 60 еuro. Чрез внасянето му се подпомагат дейностите, които организира организацията на местно и регионално ниво за активизирането на младежите. От членският внос в организацията се покриват разходите за отпечатването на научни издания, популяризиращи неформалното учене и младежката работа.

Всеки нов член на организацията при активност от негова страна и доказана съпричастност при организирането на инициативи в училища, университети и младежки центрове в срок от 12 месеца има право безплатно да се включва в други международни и национални дейности организирани от Институт Перспективи.

Предимство при кандидатстването имат младежи от градовете в които имаме клубове – Свищов, Карлово, Оряхово, Враца, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив и София. Хората, от други градове е нужно да обяснят как биха подпомогнали дейностите на организацията в бъдеще.  

Повече информация за нашите дейности в Youtube каналът ни: https://www.youtube.com/channel/UCV5-kkuWcqjnIKcp8w3fRvQ/videos


Кандидатите, които отговарят на критериите за участие в обмена и приемат специалните условия на нашата организация е нужно да изпратят мейл с отговор на следните въпроси до 23:59 на 29.05.2018 на:

erasmuska1@institute-perspectives.com с тема: :“ LAUNCH A CAREER“.

В мейла трябва да се отговорят на следните въпроси:

1.      Три имена:

2.      Дата на раждане и година:

3.      Специалност и образователна степен:

4.      Професия/месторабота:

5.      Каква според вас е ролята на ЕС спрямо България и младежите:

6.      Участвали ли сте в други младежки обмени или тренинг курсове боравещи с методите на неформалното учене:

(Ако да, посочете максимум три. Както и вашето отношение спрямо бъдещето на неформалното учене в България?)

7.       Колко време бихте отделили в бъдеще за развитието на младежкият потенциал в града в който живеете:

8.      Вашето ниво на английския език:

9.       Телефон за връзка:

 

Кандидатите, които са одобрени ще бъдат уведомени най-късно на 29.05.2018  преди  12:00ч. дали преминават първата фаза на подбор.

В мейла ще бъде посочен ден и час в който ще се проведе онлайн интервю. В мейла ще се съдържа и скайп контактът на Институт Перспективи, който кандидатът да добави. Интервютата ще се реализират в периода до 31.05.2018г.

Окончателно одобрените участници ще бъдат информирани най-късно до 02.06.2018 г. за резултата.


На одобрените кандидати ще бъде изпратена официалната регистрационна форма. Одобрените кандидати имат срок от 7 дни в който да преведат членският внос, чрез който потвърждават участието си.

Ръководството на Институт Перспективи, насърчава кандидатите, нямащи опит от участие в дейности боравещи с неформалните техники.

 

СЛЕД ОДОБРЕНИЕТО

Всички одобрени участници, са задължени да преминат през предварително двудневно обучение, посредством което ще придобият представа за същността на неформалното учене, младежката работа и европейската интеграция. По време на обучението ще се споделят техники за преодоляване на културните бариери и предразсъдъци по време на обмена.

Обучението е безплатно и се покрива с разходите от членският внос. На участниците ще бъде осигурено безплатно настаняване в три звезден хотел в гр. Свищов за две нощувки, когато ще се реализира обучението. Както и образователни материали.

Разходите за транспорт до Свищов и обратно и храна са за сметка на участниците.

Обучението ще се проведе през първата половина на месец Септември 2018г. Допълнителна информация ще бъде изпратена на одобрените участници.

 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

Нашата организация изпълнява инициативи свързани с неформалното учене, младежката работа и устойчивото местно развитие. На участниците, които са мотивирани да продължат да се развиват в тези сфери сред международният младежки обмен, ще им бъде предложена ангажираност съответстваща на техните компетентности и желания. 


Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.


Запиши се за участие в "Дунавски Сървайвър"

posted Apr 14, 2018, 2:27 AM by Institute Perspectives   [ updated Apr 18, 2018, 7:06 AM ]Философски замисъл: 
Човек отдалечавайки се за кратък времеви  период от познатата среда на добре подреденият си живот, осъзнава нейната ценност!
 Личността, от големият град! Попадайки в среда различна от обичайната му, предизвикан да извършва дейности, които преди никога не е правил! Човек, изправяйки се срещу нови предизвикателства! Човек, поставен в ситуация да оцелява и да се бори за удовлетворяването на основни свои нужди, като резултат осъзнава важността на т.нар. „еднообразен“ и „скучен“ живот, който води.
 Ние, понякога забравяме за добрият живот, който всъщност малцина хора имат! Понякога, без причина започваме да се питаме, щастливи ли сме? Понякога, забравяме за нашата вътрешна сила! Забравяме за куража, който притежаваме! Подценяваме издръжливостта на Волята си! 

В състояние ли сте да предоставите възможност на вашата Воля, да отключи силни емоции и да провокира невероятни преживявания ? 
Да се впуснете в приключения, заедно с личности с различни интереси и професионални умения и заедно да се обедините около общото предизвикателство… ОЦЕЛЯВАНЕТО на необитаем остров на Р. Дунав! Подготвили сме специална програма, която съдържа дейности, поставящи на изпитание Вашата издръжливост, психика, морални ценности и спомагаща за достигането до откриването на вашите собствени скрити сили! 


Нашето предложение e:

Заедно с 29 млади и мотивирани търсачи на усещания ще бъдете поставени в екстремни емоционални и социални ситуации, в които всеки ще може да научи нещо ново за себе си и да развие умения и качества, които са пряко приложими и особено значими в академичния и бизнес контекст, както и кариерното утвърждаване. 
Динамичното приключение ще се развие на самотен остров край река Дунав, където ще имате възможността да откриете скрити дълбоко във Вас съкровища, докато създавате контакти и приятелства с други приключенци като Вас.
В прогамата всеки ден са интегрирани разнообразни тренинг методи от областта на soft-skills, които да допринесат за развиването на умения отвъд забавленията и предизвикателствата, така че в края на преживяването всеки да отнесе със себе си актуални и приложими знания наред с емоциите и спомените. 
Приключението е петдневно и започва в петък вечер с пристигне в Свищов.
- събота се посещава острова и се набелязва възможностите за създаване на лагер и късно вечерта се нощува в хотел. Програмата за деня включва разнообразни активности, следващи методологията „учене чрез преживяване“
- неделя и понеделник се нощува на самотния остров – програмата включва разнообразни активности и предизвикателства, следващи методологията „учене чрез преживяване“
- вторник вечер се завръщате в цивилизацията и в края на интензивните активности се провежда връчването на сертификати
- сряда сутрин- възможност за посещение на културните и исторически забележителности на града и отпътуване.

Планирани дати за провеждане:
22-27.06.2018 г. 

06 - 11.07. 2018 г. 

20 - 25.07. 2018 г. 

03 - 08. 08. 2018 г.

17 - 22. 08. 2018 г.

31.08 - 05.09. 2018 г. 

Кандидатите да изпратят в срок до 10 май 2018 г. 
Мейл с отговор на следните въпроси: 
1. Три имена:
2. Дата на раждане и година:
3. Специалност и образователна степен:
4. Професия/месторабота:
5.Предпочитани дати:
6. Телефон за връзка:
На survivor@institute-perspectives.com

Подготовка: 
С всички одобрени участници ще получат допълнителни разяснения. Ще получат форма за идентифициране интересите и силните страни, която ще трябва да попълнят и ни изпратят в срок 2 седмици преди началото на приключението. Съобразно профилът на участниците ще бъдат включени изпитанията и мисиите, които ще се реализират по време на Съврайвъра.  

Представа за обстановката можете да получите от видеото

Видео с моменти от първият Сървайвър


Цена: 350 лв, в която се включват 3 нощувки в хотел две звезди+ материали за 2 нощувки на острова, храна- закуска, обяд и вечеря за всички дни, материали за всички активности, двама опитни треньори и водещи с над 7 г. опит в организирането на младежки образователни инициативи за екипно и личностно развитие, както и незабравими емоции и преживявания. Заплащането се осъществява чрез авансово плащане по банков път в размер на
60% от сумата при записване и останалите 40% при пристигането в гр. Свищов.

Възможност за участие в тренинг курс с тема - Социалните медии за позитивна промяна.

posted Feb 20, 2018, 3:17 AM by Institute Perspectives   [ updated Mar 16, 2018, 12:26 AM ]


Сдружение „Институт Перспективи“ като партньор по международен проект обявява процедура за подбор на представители  за участие в младежки обмен на тема: Social Media for Positive Change" който ще се проведе в периода 10-18 Април 2018 г.,  в Wisła, Poland. 

Ограничението във възрастта е 18+ без горна граница. Курса се организира по програма „Еразъм+“ по КД1, сектор „Младеж“.   

Според общите условия на програма Еразъм+ :

Транспортните разходи се възстановяват от организацията координатор в размер до 275 Euro, след като се изпратят всички транспортни документи до организацията домакин.

Настаняването и храната са за сметка на организацията домакин. Участниците не заплащат нищо.

Одобрените участници трябва да си закупят самолетните билети най-късно до 23.03.2018 г.

  

Повече информация за проекта, предоставено от организацията координатор:

 Nowadays, socia media is an inseperable part of life of young people. For them, it is also very often the main source of information. On the base of materials read and viewed in social media they shape their opinions and attitudes. Therefore, it is important for every organization that works in the field of youth to use this huge opportunity which is reaching young people via activities in social media. In order to use social media in the field of youth work to the fullest potential and in the most effective way, specific knowledge and skills are needed. Intuitive activities, which are not carefully planned might not be that affective as we would like to. Involving youth through social media is a complex process. There are many facts and nuances, that should be taken into considerations. Some of them are based on useful research and statistics (e.g. facts that best time to publish video content on Facebook is evening, tweets with hashtags get 2x more engagement, Tweets that include links are 86% more likely to be retweeted). Others - come from experience of our youthworkers and our organziations, which we would like to discuss and share. We all have some success and lessons learnt from mistakes. Being actively involved in our local communities in 'offline' activities is extremely important for our organizations. However, we would like to also be more invovled in the online sphere in order to use the potential and possibilities that social media give in reaching young people, changing their behaviours and attitudes, as well as involving them in issues important in local communities.

 

All participants were chosen by each organization on the following criteria:

aged 18+ (no upper age limit);

worker or avtive volunteer of our organization;

knowledge of English that allow to actively participate in the project.

person actively involved in the field of work with youth at risk of social exclusion within non-formal education;

readiness to share their expertise and knowledge with other participants during the training;

eagerness to share gained knowledge and skill with other youth workers in their organizations and local communities;

strong motivation to improve their skills in social media/social campaign

Participants of the Training "Social media for positive change" are 17 youth workers, aged 18+, who are either workers or active volunteers of participating organizations from 8 countries (Bulgaria, Greece, Latvia, Italy, Lithuania, Poland, Romania, Spain).

 

Participants of the training "Social Media for Positive Change" will:

• technical and practical issues connected to social media (including main channels and

• differences between them, how to use them, most important facts), "Effect of

butterfly" and "mass effect");

• how to involve young peoplevia social media into issues important in local communities;

• good practise in the field of using social media for influencing and engaging youth (both from other participating organizations as well as examples from around the world);

• storytelling and 7 elements of digital storytelling;

• opportunities that social media can bring in the field of working with youth;

• more effective use of social media in their work with youth and activities of

their organziations;

• planning, implementing and evaluation of social media campaign;

• creating social media content that is interesting and engaging for youth;

• cooperating and communicating with people from other cultures and backgrounds;

 

Специални условия:

(В сила за кандидати, които не са членове или доброволци на Сдружение „Институт Перспективи“)

 

Политика на нашето НПО е личностите, които изпращаме да ни представляват в международни обмени е в последствие да ги включваме при изпълнението на нашите инициативи на национално  и местно ниво, които развиват утвърждаването на неформалното учене и младежката работа. Всеки потенциален кандидат, преди да си подаде заявката,  трябва да има в предвид, че Ние се стремим да развиваме младежкия потенциал в България и чрез международните проекти предоставяме шанс на българските младежите да придобият опит, който след това ще трябва да мултиплицират в България, чрез оказване на съдействие при изпълнение на нашите дейности и проекти на местно, регионално и национално ниво.

Всеки одобрен кандидат, който не е член на организацията първоначално заплаща членски внос от 60 еuro. Чрез внасянето му се подпомагат дейностите, които организира организацията на местно и регионално ниво за активизирането на младежите. От членският внос в организацията се покриват разходите за отпечатването на научни издания, популяризиращи неформалното учене и младежката работа.

Всеки нов член на организацията при активност от негова страна и доказана съпричастност при организирането на инициативи в училища, университети и младежки центрове в срок от 12 месеца има право безплатно да се включва в други международни и национални дейности организирани от Институт Перспективи.

Предимство при кандидатстването имат младежи от градовете в които имаме клубове – Свищов, Карлово, Оряхово, Полски Тръмбеш,Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив и София. Хората, от други градове е нужно да обяснят как биха подпомогнали дейностите на организацията в бъдеще.  

Повече информация за нашите дейности в Youtube каналът ни: https://www.youtube.com/channel/UCV5-kkuWcqjnIKcp8w3fRvQ/videos

 

Кандидатите, които отговарят на критериите за участие в обмена и приемат специалните условия на нашата организация е нужно да изпратят мейл с отговор на следните въпроси до 23:59 на 18.03.2018 г.  на:

erasmuska1@institute-perspectives.com с тема: :“ Social Media for Positive Change“.

 

В мейла трябва да се отговорят на следните въпроси:

 

1.      Три имена:

2.      Дата на раждане и година:

3.      Специалност и образователна степен:

4.      Професия/месторабота:

5.      Каква според вас е ролята на ЕС спрямо България и младежите:

6.      Участвали ли сте в други младежки обмени или тренинг курсове боравещи с методите на неформалното учене:

(Ако да, посочете максимум три. Както и вашето отношение спрямо бъдещето на неформалното учене в България?)

7.       Колко време бихте отделили в бъдеще за развитието на младежкият потенциал в града в който живеете:

8.      Вашето ниво на английския език:

9.       Телефон за връзка:

 

Кандидатите, които са одобрени ще бъдат уведомени най-късно на 19.03.2018  преди  12:00ч. дали са одобрени.

 

На одобрените кандидати ще бъде изпратена официалната регистрационна форма. Одобрените кандидати имат срок от 7 дни в който да преведат членският внос, чрез който потвърждават участието си.

Ръководството на Институт Перспективи, насърчава кандидатите, нямащи опит от участие в дейности боравещи с неформалните техники.

 

СЛЕД ОДОБРЕНИЕТО

Всички одобрени участници, е препоръчително да преминат през предварително обучение, посредством което ще придобият представа за същността на неформалното учене, младежката работа и европейската интеграция. По време на обучението ще се споделят техники за преодоляване на културните бариери и предразсъдъци по време на обмена.

Обучението е безплатно и се покрива с разходите от членският внос. На участниците ще бъде осигурено безплатно настаняване в двузвезден хотел в гр. Свищов за две нощувки, когато ще се реализира обучението. Както и образователни материали.

Разходите за транспорт до Свищов и обратно и храна са за сметка на участниците.

Обучението ще се проведе през Април 2018г.. Допълнителна информация  можете да намерите тук -

 http://www.institute-perspectives.com/home/upravitelen-svet/aktualno/pokani-1/ucastvajvnacionalentreningnovihorizonti


ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

Нашата организация изпълнява инициативи свързани с неформалното учене, младежката работа и устойчивото местно развитие. На участниците, които са мотивирани да продължат да се развиват в тези сфери сред международният младежки обмен, ще им бъде предложена ангажираност съответстваща на техните компетентности и желания.

Участвай в национален тренинг "Нови Хоризонти"

posted Feb 17, 2018, 6:20 AM by Institute Perspectives   [ updated Feb 28, 2018, 7:08 AM ]

НАЦИОНАЛЕН ТРЕНИНГ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ „НОВИ ХОРИЗОНТИ“

1-5 април 2018 г., гр. Свищов


Философски размисли за предизвикателствата в малките населени места на България:

Ние си губим времето в създаването на идеални виртуални светове!

Разделяме се според различните ни вкусове, спрямо изкуствени потребности! Като пренебрегваме истинските си нужди!

Заблуждаваме се, че неудовлетворените ни изкуствени потребности са причина за нашето нещастие!

Ние населяваме прекрасна географска област от Света разполагащи с всичките природни богатства!

В България има стотици градове и села, които разполагат с невероятни ресурси. В малките населени места все още тлеят традиционните български ценности. Но, глобалните процеси оказват пагубно въздействие спрямо селата и малките градове на България. Младите хора, масово напускаме родните си къщи… оставяме родители, приятели, баби и дядовци!

Казваме  си, че щастието е в София, в Европа или Щатите! С лека ръка, бягаме от корените си! И оставяме нашите родители да изнемогват, като влагаме най-силните си години в работа, чиято печалба се прибира от други!

Затваряме си, очите, когато наши приятели посягат към наркотиците или са били жертви на физически или психически тормоз!

Изгуби ли сме доверие в собствените ни сили, да се развиваме в България!

Кандидатстваме за доброволчески проекти къде ли не, по света, помагаме на бедни хора в другият край на Света, докато само на няколко метра от нас, пенсионерите умират в самота и забрава!

Искаме да пътуваме! Искаме да получаваме! Искаме да вземаме! Искаме да сме на най-хубавите яхти! Искаме най-хубавите коли! Най-новите смартфони! Искаме! Искаме!

Но сме забравили че създаването и даването ни освобождават от най-големите злини на нуждата, скуката и порока!

Ние от Институт Перспективи, участвайки пряко в десетки международни младежки обмени и тренинги, осъзнахме че имаме всички предпоставки за да живеем в прекрасно общество! След 18 месеца работа с младежи в Свищов, Карлово, Полски Тръмбеш, Велико Търново, Варна, Оряхово, Троян и Враца, създадохме технология, чрез която младите хора да се трансформират в движеща обществена сила! Да развиват родните си места! Да ги обособяват като притегателни центрове за хора от цял Свят!

 

Цел на Тренинга:

Да се създадат партньорства между активни младежи живеещи в малки населени места на България, които през пролетта и лятото на 2018 г. да организират инициативи, които да поставят началото на ново местно развитие!

Задачи:

Да усвоят принципите на младежката работа!

Да осъзнаят силата на неформалното учене!

Да разберат принципите на споделената икономика!

Да проумеят важността на действия в съответствие с общочовешките морални ценности!

Целева група:

30 младежи на възраст 15-24 г., живеещи в малки населени места на България, които през лятото на 2018 г. ще си бъдат по родните места.

Използвани методи:

Ролеви игри, Симулационни игри, работа по казуси и работа в групи.


Очаквани  резултати:

Спрямо участниците:

Да придобият увереност и компетентност за участие в международни младежки обмени по програма „Еразъм+.

Да създадат приятелства с млади хора от цялата страна.

Да осъзнаят силата, която притежават за въздействие на местно ниво.

Да се информират за националните и европейски политики и закони, позволяващи участието в процеса по вземане на решения на местно ниво.

 

На местно ниво:

Младите хора да започнат да предприемат реализирането на инициативи водещи до подобряването на условията за развитие чрез оползотворяване на наличните ресурси.

На национално ниво:

Подобряване достъпът за участие в младежки инициативи за младежи, живеещи в малките населени места на България.

Повишаване качеството на младежката работа.

Подобряване качеството на неформалният процес на учене и осъзнаване на връзката Действие, Рефлексия и Трансформация.

 

ЛОГИСТИЧНИ ВЪПРОСИ:

Настаняване на 01.04.2018 г. преди 19:00 Ч.

Напускане на 05.04.2018 г. след 11:00 Ч.

Участниците ще бъдат настанени в тройни стаи в Хотел в гр. Свищов.

Ще бъдат осигурени леки следобедни закуски и здравословни обеди.

Програмата ще бъде динамична и участниците в хода на тренинга ще посетят различни образователни, публични и обществени институции.

Ще посетят и места с културно-историческо значение.

Ще се срещнат с местни бизнесмени. 

 

Участниците заплащат единствено транспортните си разходи от техният дом до Свищов и обратно.

 

КАНДИДАТСТВАНЕ:

В срок до 16 март 2018 г.  да изпратите мейл с тема – Тренинг Свищов на press@institute-perspectives.com

1.      Три имена:

2.      Дата на раждане и година:

3.      Специалност и образователна степен:

4.      Професия/месторабота:

5.      Каква според вас е ролята на ЕС спрямо България и младежите:

6.      Участвали ли сте в други младежки обмени или тренинг курсове боравещи с методите на неформалното учене:

(Ако да, посочете максимум три. Както и вашето отношение спрямо бъдещето на неформалното учене в България?)

7.       Колко време бихте отделили в бъдеще за развитието на младежкият потенциал в града в който живеете:

8.      Кои са силните Ви страни?

9.       Телефон за връзка:

ОДОБРЕНИЕ:

Кандидатите, които са одобрени ще бъдат уведомени най-късно на 19.03.2018  преди  12:00ч. 

На одобрените кандидати ще бъде изпратена официалната регистрационна форма и допълнителна информация.

Ръководството на Институт Перспективи, насърчава кандидатите, нямащи опит от участие в дейности боравещи с неформалните техники и живеещи в малките населени места на Р България.

 

                                                ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ:

Нашата организация изпълнява инициативи свързани с неформалното учене, младежката работа и устойчивото местно развитие. На участниците, които са мотивирани да продължат да се развиват в тези сфери след тренинга, ще им бъде предложена ангажираност съответстваща на техните компетентности и желания.

 

ПОВЕЧЕ  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНСТИТУТ ПЕРСПЕКТИВИ:

Видеоклип в YouTube


Видеоклип в YouTube


Видеоклип в YouTube

Видеоклип в YouTube

Call for partners for 15.02.2018, KA105, Erasmus+

posted Jan 10, 2018, 9:16 AM by Institute Perspectives   [ updated Jan 10, 2018, 9:27 AM ]

Call for partners!

 

In 2017, Institute Perspectives, created innovative approach for empowering young people, who life in small towns and rural areas in Bulgaria. Now, we would like to share our good methods, with organisation which have real structures and clubs, which work together with young people, for their successful development.

For 15.02.2018 dateline of Erasmus+, we shall apply with 3 project proposals. One is TC and two youth exchange. For each youth exchange we will involve 6 partner and for TC 12 partners. All partner, of youth exchange will be involve in TC, which will be the first for implementation. We do this with reason, to create sustainable partnership. Also, we are Organisation, which believe in EU common values and we work for real implementation of   EU Policy.

Profile of partners:  To have minimum 15 volunteers and youth workers, which organised minimum one educational activity in their region per week for development of youth people.

Role and task: Each partners, shall implement one session during the exchange. Also, after the project will organised  local activity for dissemination of results.

 

                                        TC OFFER:

Program: E+, KA1, training course

Dateline: 9.2.2018

Topic: In process of creation…

Aims: 20 youth workers will develop competences and methods for transferring the common fundamental values of our society to the hard to reach young people and preventing violent radicalisation of young people as well.

Main activities: 

- Local empirical studies to identify the attitudes of young people about our common fundamental values.

- 7 days training course in Svishtov. With three stages: 4 days training on topic; 2 days for creation non-formal education approaches for transferring the common fundamental values to hard reach young people. 1 day testing the methods with local youth in Svishtov.

-Implementation the created approaches in local community.

Partners: EU programme countries

Results:

-Created minimum 6 new education approaches which have power to preventing violent radicalisation of young people.

-Handbook for creation non-formal education methods, which transferring the common fundamental values to the hard reach young people.

YE Proposal 1

Program: E+, KA1, Youth exchange

Topic:  YOUNG PEOPLE RECOGNISE THEIR PROFESSIONAL INTERESTS.

Aims: 30 young people from NEET group and refugees to develop competence to identify their strong skills and to grow their motivation for participation in labour market. 

Main activities: 

-8 days youth exchange with three stages: A) five days active participation in role plays and simulations for recognition the strong skills of young people.  B) Visiting the public institutions in Svishtov and Veliko Tarnovo.  C) Group work for development materials for information campaign on local level.

-Implementing local initiatives from participants for dissemination the results and activation another NEETs.

Partners: EU programme countries.

Long term results: Created brochures, videos, magazine and etc.

 

YE Proposal 2

Program: E+, KA1, Youth exchange

Topic: YOUTH FOR INCLUSIVE AND GROWTH SOCIETY

Aims: 30 young people with fewer opportunity to develop competence for creation sustainable activities, which support development of rural areas using the values of sharing economy and principles of social entrepreneurship.

Main activities:  9 days youth exchange with four stages:   A) Three days active participation in role plays and simulations for understanding the meanings of values of sharing economy and principles of social entrepreneurship.  B) Two days visiting enterprise, public bodies and schools of entrepreneurship in Svishtov. C) Two days’ group work for creation innovative activities for development of rural areas. D) Two days testing the new products in Svishtov and creation promotion and working materials.

-Implementing local initiatives from participants for dissemination the results.

Partners:  EU programme countries,  doing activities in small towns and rural areas.

Results: Created minimum 5 innovative products for educational, business, tourism for youth in rural areas.

For TC you must involve 2 youth workers with experience. For YE, you must

invite 5 young people from 15 to 24 years old. And one Team leader.

Period of impmenetation:

TC - 24-31.08.2018

YE 1 - 2-11.09.2018

YE 2 - 7 -15. 10. 2018

 

If you agree with this, request, you can send to us e-mail - IRO@institute-perspectives.com, with your PIF and special answers to this question till 21.01.2018:

How many times per month, you organised activities for local youth, without any fund support from EU?

Do you have local public partners like schools and municipality and etc. ?

What is the role of young people in decision making process in your organisation?

How, you can contribute to our project?


Before send e-mail to us, is good to watch all this videos, and give to us small feedback: 

https://www.youtube.com/watch?v=YLJGoihFpsU&t=23s

https://www.youtube.com/watch?v=wdKdoCVtju8&t=17s

https://www.youtube.com/watch?v=YngC58F20Zc&t=2s


We wait for you! 

Възможност за участие в международен младежки обмен в Италианските Алпи!

posted Dec 21, 2017, 5:59 AM by Institute Perspectives

Сдружение „Институт Перспективи“ като партньор по международен проект обявява процедура за подбор на представители  за участие в младежки обмен на тема: TALES OF INCLUSION който ще се проведе в периода 13 - 23 of April 2018,  в Mezzano (Italy).

Ограничението във възрастта е 18-25 г. Курса се организира по програма „Еразъм+“ по КД1, сектор „Младеж“.  

Снимки от проведен обмен през 2016 г. в който нашата организация беше партньор можете да разгледате в нашата фейсбук страница на адресhttps://www.facebook.com/pg/Ins.Perspectives/photos/?tab=album&album_id=1412970532113155

 

Според общите условия на програма Еразъм+ :

Транспортните разходи се възстановяват от организацията координатор в размер до  275Euro, след като се изпратят всички транспортни документи до организацията домакин.

Настаняването и храната са за сметка на организацията домакин. Участниците не заплащат нищо.

Одобрените участници трябва да си закупят самолетните билети най-късно до 16.02.2018 г.

Повече информация за проекта, предоставено от организацията координатор:

Tales of Inclusion is a KA1youth mobility project aiming to organize a youth exchange in Mezzano di Primero (Italy), from 13 to 23 April 2018 (13 and 23 of April will be travel days). The goal of this project is to share at European level a good practice already successfully implemented in the province of Belluno by Comitato d’Intesa (P1), thanks to the civil service project “Costruire insieme la solidarietà e la responsabilità civile”. It is a national project that involve 4 young volunteers coming from Afghanistan, Nigeria and Mali, who are currently waiting for international and humanitarian protection. The main objective is promoting the integration of these 4 volunteers in the social context, countering isolation through a valid social integration plan. In order to spread and to raise awareness about this good practice and to develop it with new useful insights and ideas, Comitato d’Intesa (P1) presents a new learning project, not just local anymore,

but more opened to an international comparison and intercultural dialogue, directly involving other 4 European associations. The project Tales of Inclusion aims to deal in a very innovative way with the European challenge of social inclusion and to develop a new development strategy, local and global at the same time, which aims both to protect the territorial settlement and to create intercultural exchange through intercultural and inter-religious dialogue and comparison.

The specific objectives of the project “Tales of Inclusion” are:

• To strengthen and promote local and regional experiences aiming to counter the social exclusion problem of young asylum seekers, promoting volunteering as an instrument of social inclusion;

• To raise awareness among young people about the migration phenomenon, deconstructing stereotypes and prejudices;

• To inform the public opinion about the topic of the reception of refugees in order to deconstruct prejudices, stereotypes and reduce wrong ideas stimulating social tensions;

• To create a space for intercultural dialogue and learning promoting the acquisition of the European citizenship;

• To favour a positive atmosphere for dialogue, comprehension and collaboration, seen not only as acceptance and respect of ideas, values and other cultures, but also to strengthen each individual’s cultural identity for a mutual enrichment;

• To develop and promote new positive speech of inclusion, giving the opportunity to European young people and young asylum seekers to meet and share hopes, needs, fears, expectations, competences and skills;

• To experiment innovative and involving strategies, based on non-formal and informal methodologies;

• To use communication and artistic expression languages as experimental methodologies of peer education;

• To establish a partnership and transnational network as starting point for future collaborations.

The project gathers a network of heterogenous partnership, including 5 organizations coming from Italy, Slovakia, Romania, Bulgaria and Hungary. The partnership guarantees a good balance of expertise and competences in the field of non-formal learning, management of young people, and promotion of intercultural dialogue, as well as proper project management skills, necessary to assure a good quality of the partnership network.

VENUE: HOTEL SALGETTI ***

Participants will enjoy the exchange staying at “Hotel Salgetti” hotel (www.hotelsalgetti.it).

The hotel is situated in Mezzano, central city of the Primiero Valley. It is a very nice hotel, in a comfortable, relaxing and natural area, where participants will have the chance to spend 10 days in a very cozy place. Not very far from the hotel in fact, there are some sport fields, and a cycle path that participants will have the chance to use in their free time.

 

Специални условия:

(В сила за кандидати, които не са членове или доброволци на Сдружение „Институт Перспективи“)

Политика на нашето НПО е личностите, които изпращаме да ни представляват в международни обмени е в последствие да ги включваме при изпълнението на нашите инициативи на национално  и местно ниво, които развиват утвърждаването на неформалното учене и младежката работа. Всеки потенциален кандидат, преди да си подаде заявката,  трябва да има в предвид, че Ние се стремим да развиваме младежкия потенциал в България и чрез международните проекти предоставяме шанс на българските младежите да придобият опит, който след това ще трябва да мултиплицират в България, чрез оказване на съдействие при изпълнение на нашите дейности и проекти на местно, регионално и национално ниво.

Всеки одобрен кандидат, който не е член на организацията първоначално заплаща членски внос от 60 еuro. Чрез внасянето му се подпомагат дейностите, които организира организацията на местно и регионално ниво за активизирането на младежите. От членският внос в организацията се покриват разходите за отпечатването на научни издания, популяризиращи неформалното учене и младежката работа.

Всеки нов член на организацията при активност от негова страна и доказана съпричастност при организирането на инициативи в училища, университети и младежки центрове в срок от 12 месеца има право безплатно да се включва в други международни и национални дейности организирани от Институт Перспективи.

Предимство при кандидатстването имат младежи от градовете в които имаме клубове – Свищов,Карлово, Полски Тръмбеш, Велико Търново. Предимство при подбора имат младежи, живеещи в малки градове и села на Р България. Кандидатите е нужно да обяснят как биха подпомогнали дейностите на организацията в бъдеще.  

Повече информация за нашите дейности в Youtube каналът ни: https://www.youtube.com/channel/UCV5-kkuWcqjnIKcp8w3fRvQ/videos

 

Кандидатите, които отговарят на критериите за участие в обмена и приемат специалните условия на нашата организация е нужно да изпратят мейл с отговор на следните въпроси до 23:59 на 02.01.2018г.  на:

erasmuska1@institute-perspectives.com с тема: :“ TALES OF INCLUSION“.

 

В мейла трябва да се отговорят на следните въпроси:

 

1.      Три имена:

2.      Дата на раждане и година:

3.      Специалност и образователна степен:

4.      Професия/месторабота:

5.      Каква според вас е ролята на младите хора в България, спрямо утвърждаването на Европейските ценности в България?:

6.      Участвали ли сте в други младежки обмени или тренинг курсове боравещи с методите на неформалното учене:

(Ако да, посочете максимум три. Както и вашето отношение спрямо бъдещето на неформалното учене в България?)

7.       Колко време бихте отделили в бъдеще за развитието на младежкият потенциал в града в който живеете:

8.      Вашето ниво на английския език:

9.       Телефон за връзка:

 

Кандидатите, които са одобрени ще бъдат уведомени най-късно на 05.01.2018  преди  12:00ч. дали преминават първата фаза на подбор.

В мейла ще бъде посочен ден и час в който ще се проведе онлайн интервю. В мейла ще се съдържа и скайп контактът на Институт Перспективи, който кандидатът да добави. Интервютата ще се реализират в периода 8-9.01.2018г.

Окончателно одобрените участници ще бъдат информирани най-късно до 10.01.2018г. за резултата.

На одобрените кандидати ще бъде изпратена официалната регистрационна форма. Одобрените кандидати имат срок от 7 дни в който да преведат членският внос, чрез който потвърждават участието си.

Ръководството на Институт Перспективи, насърчава кандидатите, нямащи опит от участие в дейности боравещи с неформалните техники.

 

СЛЕД ОДОБРЕНИЕТО

Всички одобрени участници, са задължени да преминат през предварително тридневно обучение, посредством което ще придобият представа за същността на неформалното учене, младежката работа и европейската интеграция. По време на обучението ще се споделят техники за преодоляване на културните бариери и предразсъдъци по време на обмена.

Обучението е безплатно и се покрива с разходите от членският внос. На участниците ще бъде осигурено безплатно настаняване в хотел в гр. Свищов за две нощувки, когато ще се реализира обучението. Както и образователни материали.

Разходите за транспорт до Свищов и обратно и храна са за сметка на участниците.

Обучението ще се проведе през първата половина на месец Март 2018г. Допълнителна информация ще бъде изпратена на одобрените участници.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

Нашата организация изпълнява инициативи свързани с неформалното учене, младежката работа и устойчивото местно развитие. На участниците, които са мотивирани да продължат да се развиват в тези сфери сред международният младежки обмен, ще им бъде предложена ангажираност съответстваща на техните компетентности и желания.

Покана за участие в национална конференция на тема - РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В…?

posted Nov 26, 2017, 3:45 AM by Institute Perspectives   [ updated Dec 12, 2017, 2:10 PM ]

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА:

„РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В…?“

05 - 06. 01. 2018 г.

Гр. Велико Търново

 

Цели на конференцията:

Младите хора, да изкажат своите виждания по съвременните предизвикателства свързани със социално-икономическата, политическа, културна действителност в България и Европейския съюз.

Конференцията създава възможност за млади визионери да представят насоките за ролята, която младежта е възможно да заеме в различните сфери на обществото.

Авторите да се насърчат да посочат актуалните проблеми, възпрепятстващи пълноценното им реализиране като градивна и устойчива част на обществото.

Авторите да предложат препоръки за решения на идентифицираните предизвикателства.

Теми на конференцията:

Авторите имат свободата да представят своите научни разработки, като критерий за участие е идентифицираният проблем  да обхваща младите хора.

Представяне:

Всеки участник е нужно да представи своята разработка лично на националната конференция, която ще се проведе на 15 и 17 декември 2017 г. в гр. Велико Търново.

Резултат:

Разработките ще бъдат публикувани в тематичен сборник, които ще бъде предоставен в срок до 1 месец след провеждането на конференцията.  Изданието ще бъде публикувано и в онлайн издание.

Допълнително:

На участниците ще бъдат издадени служебни бележки и сертификати, след като са представили вербално и лично своята разработка на националната конференция във Велико Търново. Всеки участник заплаща такса от 15лв. за участието си в конференцията лично в деня на представянето си.

Участниците сами организират своето пътуване и настаняване във Велико Търново. Участниците не са задължени да присъстват по време на цялата конференция, която ще бъде  с продължителност три дни.

 

ПОЛЕЗНО:

Участниците в конференцията имат право да кандидатстват за стипендии за специални постижения по проект СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ - https://eurostipendii.mon.bg/

Условия:

Стипендии за специални постижения в науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта, наричани за краткост „стипендии за специални постижения“ могат да получават студентите, обучаващи се по специалности от всички професионални направления, които имат разработки или са участвали в дейности в областта на науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта.

Право да кандидатстват за стипендии за специални постижения имат студентите, които отговарят на изискванията, положили са успешно всички изпити по учебен план до началото на семестъра, за който кандидатстват и средният им успех от предходния семестър е не по-нисък от добър 4.00.

Размерът на стипендията за специални постижения е 300 лв. Един студент има право да кандидатства и да получи не повече от 3 стипендии за специални постижения в рамките на един семестър.

Висшите училища нямат право да въвеждат критерии за предоставяне на стипендии за специални постижения, които са  основани на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение или имуществено състояние.

При кандидатстване за стипендия за специални постижения студентите представят доказателствата за разработките или дейностите, с които кандидатстват съгласно утвърдените от висшето училище правила.

Доказателство, освен ако друго не е утвърдено от висшето училище, може да бъде копие от самата разработка или част от нея (но задължително включваща първа и последна страница или други страници, от където да е видна темата и името на студента) или издаден от висшето училище, в което се обучава студентът или в което е направена разработката документ, документ от научната организация, в която е направена разработката или културната организация, в която е осъществена дейността. Удостоверяващ документ може да бъде и всеки официално издаден такъв от компетентен орган, организиращ или провеждащ олимпиади, национални състезания или културни прояви и др., ако такъв се приема съгласно утвърдените от висшето училище правила.

Кампанията за кандидатстване приключва на 14 януари 2018 г.

 

ИЗИСКВАНИЯ СПРЯМО ДОКЛАДИТЕ

1. Разработката да е в обем до 20 страници (основен текст, списък на използваната литература).

2. Текстовете могат да бъдат на английски, български и руски език.

3. Всеки текст е нужно да има резюме на английски език и ключови думи (7-8 изречения).

4. Оформлението на текста да е съобразено със следните изисквания:

-         Шрифт: Times New Roman, Размер: 14 (Regular), Разстояние между редовете (Line spacing): Single;

-         Заглавие: 14, Главни букви (All caps), Удебелен (Bold), Центриран (Centered);

5.Цитирането в текста е по т.нар. Оксфордска система:

-         пример за цитиране в текста: (Иванов 1999, 61-63)

В списъка с използвана литература, след основния текст, се изписва цялото наименование на източника.

Пример: Иванов 1999: Р. Иванов. Долнодунавската отбранителна система между Дортикум и Дуросторум от Август до Маврикий. София, 1999.

6. Име и фамилия на автора (14, Italic)

7. След използваната литература е необходимо да се предостави кратка информация за автора.

8. Страниците не трябва да бъдат номерирани.

9. Своите заявки и текстове изпращайте на: ISJ@institute-perspectives.com

 

Срокове:

До 02. 01. 2018 г. кандидатите изпращат на пощата ни: темата на разработката, резюме в обем 10 – 30 изречения. Ключови думи и биографична информация за автора. Три имена, година на раждане, университет, факултет, специалност и факултетен номер.

В електронната поща сe посочва кой ден желаят да направят представяне на доклада си- петък или събота (05 - 06 януари 2018 г.)

Представянията на докладите ще са от 15:00 до 19:30 ч. в петък. От 11:00 до 18:00 ч. в  събота.

До 04.01.2018 г. ще бъде изпратена програма на всички автори. С информация за мястото, дата и часът, на който ще представят своите разработки.

До 06.01. 2018 г.  Авторите да изпратят на пощата ни целия си доклад.

До. 23.01.2018 г.  Авторите ще получат по поща екземпляр от книжното издание от конференцията.

 


4 Свободни позиции за младежки обмен на тема:“ Raise your voice!“

posted Sep 29, 2017, 12:47 PM by Institute Perspectives   [ updated Oct 4, 2017, 6:31 AM ]

 
       


Сдружение „Институт Перспективи“ като партньор по международен проект обявява процедура за подбор на представители  за участие в младежки обмен на тема: Raise your voice! който ще се проведе в периода 15.10.2017 – 24.10.2017,  в Bagnacavallo, Италия.

Ограничението във възрастта е 22-27 г. За трима участници и един без възрастово ограничение. Курса се организира по програма „Еразъм+“ по КД1, сектор „Младеж“.  

 

Според общите условия на програма Еразъм+ :

 

Настаняването и храната са за сметка на организацията домакин. Участниците не заплащат нищо.  Транспортните разходи се възстановяват в размер до 275 евро.

ВАЖНО! Има възможност участниците да пътуват с кола и обратно, като в този вариант не се заплаща нищо от страна на участниците.

  

Повече информация за проекта, предоставено от организацията координатор:

 

 We are Radio Sonora Social Club (www.radiosonora.it), an Italian organization working in the field of youth policy through the use of a web radio station and a strong collaboration with the municipalities in our area. We have been active in our local community for eight years and we are now planning to expand our activity in a European context. Through the Otlas partner finding tool we found other associations whose profile worked well with our intents, based in Macedonia, Estonia and Bulgaria. 

The aim of the exchange we are ideating is to tackle a lack in youth participation and volunteerism: during our activities we found that, often times, the youth policies carried out by local municipalities or associations do not successfully engage young people. 

We want to encourage youths to be an active part of their communities and to establish a fruitful dialogue with local administrations. 

As recent studies and polls suggests, the way young people engage in political and social activities has changed significantly over the last decades, and often these changes are not recognized or taken into account by the ones in charge of youth policies. 
To investigate these changes and to foster a better dialogue between youth and local administrations we would like to gather young people (aged between 22 and 27) for a week in Bagnacavallo (Ravenna, Emilia Romagna), where our newsroom is located. By doing so, we hope to better understand the way youths think of “social participation”. 

All the activities that will take place during the exchange will be based on non formal learning and will involve the radio as a tool to promote self-expression, dialogue and mutual understanding: the round tables about how and why to take an active part in local communities will be recorded as radio programs and will be available as podcasts to all the participating organizations. In this way, we hope to help disseminating the results and findings of this exchange. 

Moreover, all the activies planned for the exchange will help participants to develop key competences and soft skills useful in many aspects of their everyday life, such as their ability to communicate in a foreign language, their entrepreneurial attitude, their ability to communicate effectively with other people. Recording a program for a web radio will also help them to develop their ability to talk in public and to function well in an international, multicultural group, as well as making them more familiar with new media and technologies. Specific activies will focus on presenting European tools and opportunities for young people (such as the Erasmus+ programme and the Youthpass certificate) in order to foster European citizenship. 

Along with the podcasts, we would like to create a questionnaire with the help of all the participants. This questionnaire could be submitted to all the organizations and actors in the youth policy field, regardless of their country of origin. 
We believe the questionnaire and the podcasts could be greatly beneficial for local administrators and associations to gather informations directly from young people and to update their activities and policies in order to make them more interesting for youths. 

Also, by working together with other associations we will create a network of like-minded organizations which will be beneficial to everyone involved. This network will be the basis for other future activities and will enrich every association involved by allowing them to learn from each other. 
We're confident the data collected will be effective in improving youth policies carried out by local administrations and organizations and the exchange will be a good experience for everyone involved, contributing to develop an awareness for social issues and a long-lasting sense of active participation and involvement in the community they live in, as well as stimulating a feeling of European citizenship.

 

Специални условия:

(В сила за кандидати, които не са членове или доброволци на Сдружение „Институт Перспективи“)

 

Политика на нашето НПО е личностите, които изпращаме да ни представляват в международни обмени е в последствие да ги включваме при изпълнението на нашите инициативи на национално  и местно ниво, които развиват утвърждаването на неформалното учене и младежката работа. Всеки потенциален кандидат, преди да си подаде заявката,  трябва да има в предвид, че Ние се стремим да развиваме младежкия потенциал в България и чрез международните проекти предоставяме шанс на българските младежите да придобият опит, който след това ще трябва да мултиплицират в България, чрез оказване на съдействие при изпълнение на нашите дейности и проекти на местно, регионално и национално ниво.

Всеки одобрен кандидат, който не е член на организацията първоначално заплаща членски внос от 50 еuro. Чрез внасянето му се подпомагат дейностите, които организира организацията на местно и регионално ниво за активизирането на младежите. От членският внос в организацията се покриват разходите за отпечатването на научни издания, популяризиращи неформалното учене и младежката работа.

Всеки нов член на организацията при активност от негова страна и доказана съпричастност при организирането на инициативи в училища, университети и младежки центрове в срок от 12 месеца има право безплатно да се включва в други международни и национални дейности организирани от Институт Перспективи.

Предимство при кандидатстването имат младежи от градовете в които имаме клубове – Свищов, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив и София. Хората, от други градове е нужно да обяснят как биха подпомогнали дейностите на организацията в бъдеще.  

Повече информация за нашите дейности в Youtube каналът ни: https://www.youtube.com/channel/UCV5-kkuWcqjnIKcp8w3fRvQ/videos

 

Кандидатите, които отговарят на критериите за участие в обмена и приемат специалните условия на нашата организация е нужно да изпратят мейл с отговор на следните въпроси до 23:59 на 05.10.2017на:

erasmuska1@institute-perspectives.com с тема: :“ Raise your voice!““.

 

 

В мейла трябва да се отговорят на следните въпроси:

 

1.      Три имена:

2.      Дата на раждане и година:

3.      Специалност и образователна степен:

4.      Професия/месторабота:

5.      Каква според вас е ролята на ЕС спрямо България и младежите:

6.      Участвали ли сте в други младежки обмени или тренинг курсове боравещи с методите на неформалното учене:

(Ако да, посочете максимум три. Както и вашето отношение спрямо бъдещето на неформалното учене в България?)

7.       Колко време бихте отделили в бъдеще за развитието на младежкият потенциал в града в който живеете:

8.      Вашето ниво на английския език:

9.       Телефон за връзка:

 

Кандидатите, които са одобрени ще бъдат уведомени най-късно на 06.10.2017 г.  преди  12:00ч.  за резултата. На одобрените кандидати ще бъде изпратена официалната регистрационна форма. Одобрените кандидати имат срок от 7 дни в който да преведат членският внос, чрез който потвърждават участието си.

Ръководството на Институт Перспективи, насърчава кандидатите, нямащи опит от участие в дейности боравещи с неформалните техники.

 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

Нашата организация изпълнява инициативи свързани с неформалното учене, младежката работа и устойчивото местно развитие. На участниците, които са мотивирани да продължат да се развиват в тези сфери сред международният младежки обмен, ще им бъде предложена ангажираност съответстваща на техните компетентности и желания.

 

1-10 of 45