Покани

СОЛИДАРНИ С МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

posted Jul 29, 2020, 2:55 AM by Institute Perspectives   [ updated Aug 31, 2020, 2:46 AM ]Това е тренинг за млади хора, които желаят да овладеят  основните принципи на младежката работа и неформалното учене в контекста на международните младежки инициативи по програми „Еразъм +“ и „Европейския корпус за солидарност“.

Обосновка на тренинга:

Той има за цел да подготви участниците за ползотворно включване в международни младежки обмени, тренинги и доброволчески проекти с национално и европейско измерение. Участниците следва да се екипират с принципите на младежката работа в контекста на провежданите политики на ЕС, както и да се придобие основна компетентност за разработване на младежки проекти. Освен това се цели:

·        Да бъде демонстрирана нагледно същността на обучението, посредством методологията на неформалното учене;

·        Да се създадат предпоставки за сближаване и опознаване между участниците;

·        Да се представят техники и методи за решаване на конфликти в международен контекст;

·        Да се демонстрира същността на взаимодействието при изпълняване на групови задачи, в съответствие с европейските ценности и хоризонталните политики за равни възможности за участие.  

Очаквани образователни резултати:

- Участниците да придобият компетенции за взаимодействие с личности, притежаващи различен профил и културна идентичност.

- Да придобият знания за изпълнението на младежки инициативи, в съответствие с принципите на младежката работа, европейските ценности и методологията на неформалното учене.

- Да придобият компетентност за създаване на международни партньорства, чрез разписване на проекти за младежка ангажираност и свързаност.

- Да бъдат подготвени за решаването на възникнали конфликтни ситуации.

- Да разберат силата и ефекта на младежките образователни инициативи, като инструмент за местно развитие.

  

Използвани педагогически методи:

При изпълнението на тренинга ще се приложат множество симулации на ситуации от международни младежки обмени. Ще се създават условия за учене чрез преживяване. Участниците ще бъдат поставени в ситуации, които да ги мотивират да напуснат зоната си на комфорт.  Ще се приложат две иновативни методологии на институт перспективи: „Дунавски Сървайвър“ и „Първи стъпки към ЕС ценностите“. Видео материали от тях може да разгледате тук

Дунавски Сървайвър

Видеоклип в YouTube


Ползи от участието?

-         Ще имате право на участие в 2 от нашите 10 възможности за европейски обмени през следващите 12 месеца;

 Линк за сваляне

-     Ще се запознаете и създадете приятелство с нашите Лидери от Випуск I от Програма „Нови хоризонти за малките населени места“. Заедно с тях ще подготвите и кандидатствате с реални проектни предложения по програми на ЕС, чрез които ще можете да привлечете млади таланти и финансови ресурси към Вашите общности и населени места. 

                                                                                            ПРОГРАМА НА ТРЕНИНГА

                                                                                                       Линк за сваляне


Условия за участие?

-         Да сте на възраст над 16 г.;

-         Да присъствате на цялото обучение в гр. Свищов, което ще се проведе от 4 до 8 септември 2020 г.;

-     Да се амбицирани в ангажиране на личното си време с младежки, социални и здравни инициативи в полза на хората в малките населени места и селските райони;

-        Да се включите към нашите неформални младежки клубове в страната или да създадете свой собствен, ако нямаме такъв във вашия град;

-     Да заплатите членски внос от 120 лв., чрез който получавате право да участвате в тренинга, който ще се проведе в гр. Свищов. Подсигурени са 4 нощувки в двойни стаи и две хранения (обяд и вечеря), както и участия в 2 международни инициативи през следващите 12 месеца. 

Кандидатстване:

В срок до 01.09.2020 г. да ни изпратите кандидатура, в която да отговорите на задължителни и по желание въпроси. След получаване на ваш e-mail, член на нашия екип ще се свърже с Вас за телефонно интервю. След успешното му преминаване, ще получите официално одобрение и 3-дневен срок за заплащане на членският внос. 

ВАЖНО: За участие в програмата ще бъдат избрани само 20 участници, като представителите от 1 населено място не бива да надвишават 4.

 

Въпроси за кандидатурите:

I.                   Задължителни

1. Три имена:

2. Години:

3. Населено място:

4. Образование:

5. Телефон за връзка:

II. Пожелателни / Незадължителни:

1. Какви са основните проблеми, свързани с пълноценното ангажиране на младите хора във Вашето населено място?

2. Какъв опит имате с европейски образователни програми и проекти?

3. Какво искате да бъде създадено чрез ЕС фондовете във Вашето населено място ?

4. Колко време можете да отделяте за развитие на възможностите за младежко участие, социални грижи и здравеопазване през следващите 12 месеца ?

E-mail за изпращане на кандидатурите: press@institute-perspectives.com

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

posted Jun 25, 2020, 5:21 AM by Institute Perspectives   [ updated Aug 13, 2020, 10:00 AM ]
Възможност за участие в младежки обмен в Румъния

posted Aug 2, 2019, 4:12 AM by Institute Perspectives

Сдружение „Институт Перспективи“ като партньор по международен проект обявява процедура за подбор на представители  за участие в младежки обмен на тема: Act for Sustainable Consumption and Production in the Context of Circular Economy in Line with Sustainable Development Goals който ще се проведе в периода 15.10 – 26.10. 2019 г.,  в Moldovenești Commune, Cluj District, Romania.

Ограничението във възрастта е 18 - 29 г. Курса се организира по програма „Еразъм+“ по КД1, сектор „Младеж“.  За обмена ще бъдат избрани млади хора, които имат желание да спомагат за развитието на Р България чрез европейските механизми и порядки.

 

Според общите условия на програма Еразъм+ :

 

Транспортните разходи се възстановяват от организацията координатор в размер до 275 Euro, след като се изпратят всички транспортни документи до организацията домакин.

Настаняването и храната са за сметка на организацията домакин. Участниците не заплащат нищо.

Одобрените участници трябва да си закупят  билети най-късно до 30.08.2019 г.

 

Повече информация за проекта, предоставено от организацията координатор:

BACKGROUND INFORMATION ABOUT ‘ACT4SCP’

 

Why Circular Economy?

Until nowadays, the economy had functioned, mainly on the linear model of the type: “purchase-production-elimination”, a model through each product has a limited lifetime. In the actual context, of reduction of available non-renewable resources, linear economy, based exclusively on the reuse of products, does not represent a viable option, on long term and neither on short term. Conformable to European Commission this fact makes the necessity of transition to a circular economy, based on reuse, reparation, reconditioning and recycling the materials and existing products. What was considered as a “waste” can be transformed in a resource. In addition, the circular economy, can offer the consumers durable and innovative products, and consequently financial economies and a better quality of life.

The scope of the ACT4SCP project

The course aims to bring to light the importance of circular economy and ecology in relation to a healthy planet, and the way in which Erasmus + can be a support in Eco-responsible entrepreneurship education with focus on sustainable consumption and production practices and re-design.

The course aimed to get young people interested in circular economy and environmental protection. Thus, 40 young people and a target group of young people between the ages of 18 and 29 to learn to rebuild useful items to protect the environment from various materials that are considered as waste according to the production system. Through their activities, young people will develop their entrepreneurial spirit in the domain of circular economy.

The result of the project is to improve the ability of young people to be conscious of a sustainable consumption and production, to experience and apply sustainable consumption and production behaviours and understand what it means.

Specific aims and objectives were set for ‘ACT4SCP’:

•Promoting education and entrepreneurial actions of circular economy.

•Information of the importance of sustainable consumption and production for policymakers and the concerned public.

•Educating a total of 40 young people in sustainable consumption in circular economy, introduction of new methods for developing sustainable consumption for 10 days.

•Developing entrepreneurship for 40 young people for 10 days in circular economy.

We will do our best to make it interesting and motivating for you. During the program we will not just provide you with information; we will also invite you to get substantially involved through interactive exercises, simulation games, visual presentations etc.

All ‘Erasmus+’ participants are entitled to receive a Youthpass certificate (for more, visit: www.youthpass.eu) for which they will be supported by the group leaders in going through a process of self-assessment on their learning outcomes according to the framework of 8 Key Competences during the “ACT4SCP” training course itself. Each day, you will have some time, space, tools and support to reflect on your learning, assess it and make it relevant to your personal, social and professional context.

We would like to draw your attention to the intercultural evenings, which might be your first experience.

 

Специални условия:

(В сила за кандидати, които не са членове или доброволци на Сдружение „Институт Перспективи“)

Политика на нашето Сдружение е личностите, които изпращаме да ни представляват в международни обмени е в последствие да ги включваме при изпълнението на нашите инициативи на национално  и местно ниво, които развиват утвърждаването на неформалното учене и младежката работа. Всеки потенциален кандидат, преди да си подаде заявката,  трябва да има в предвид, че Ние се стремим да развиваме младежкия потенциал в България и чрез международните проекти предоставяме шанс на българските младежите да придобият опит, който след това ще трябва да мултиплицират в България, чрез оказване на съдействие при изпълнение на нашите дейности и проекти на местно, регионално и национално ниво.

Нашата организация  разработи и приложи иновативен подход за ангажиране свободното време на младежи от малките населени места в образователни инициативи.

Повече информация тук:

 https://www.borbabg.com/2018/07/16/metodologiq/

Заедно с Първото Търговско Училище в България, сме създали младежко пространство и реализираме проект за иновативно училище. Повече информация тук:

Видеоклип в YouTube

Всеки одобрен кандидат, който не е член на организацията първоначално заплаща членски внос от 60 еuro. Чрез внасянето му се подпомагат дейностите, които организира организацията на местно и регионално ниво за активизирането на младежите. От членският внос в организацията се покриват разходите за отпечатването на научни издания, популяризиращи неформалното учене и младежката работа.

Всеки нов член на организацията при активност от негова страна и доказана съпричастност при организирането на инициативи в училища, университети и младежки центрове в срок от 12 месеца има право да се включва в други международни и национални дейности организирани от Институт Перспективи.

Предимство при кандидатстването имат младежи от градовете в които имаме клубове – Свищов, Карлово, Оряхово, Полски Тръмбеш, Враца, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив и София. Хората, от други градове е нужно да обяснят как биха подпомогнали дейностите на организацията в бъдеще.  

Повече информация за нашите дейности в Youtube каналът ни: https://www.youtube.com/channel/UCV5-kkuWcqjnIKcp8w3fRvQ/videos

Или да се запознаят с нашата книга:

https://issuu.com/vtuphilosophyclub/docs/e-book_institute_perspectives_2016_

 

Кандидатите, които отговарят на критериите за участие в обмена и приемат специалните условия на нашата организация е нужно да изпратят мейл с отговор на следните въпроси до 23:59 на 09.08. 2019 на:

erasmuska1@institute-perspectives.com с тема: “ ACT4SCP “.

 

 

В мейла трябва да се отговорят на следните въпроси:

 

1.      Три имена:

2.      Дата на раждане и година:

3.      Специалност и образователна степен:

4.      Професия/месторабота:

5.      Каква според вас е ролята на ЕС спрямо България и младежите:

6.      Участвали ли сте в други младежки обмени или тренинг курсове боравещи с методите на неформалното учене:

(Ако да, посочете максимум три. Както и вашето отношение спрямо бъдещето на неформалното учене в България?)

7.       Колко време бихте отделили в бъдеще за развитието на младежкият потенциал в града в който живеете:

8.      Вашето ниво на английския език:

9.       Телефон за връзка:

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

 

Кандидатите, които са одобрени ще бъдат уведомени най-късно на 12.08.2019 г.  преди  18:00  ч.

На одобрените кандидати ще бъде изпратена официалната регистрационна форма. Одобрените кандидати имат срок от 7 дни в който да преведат членският внос, чрез който потвърждават участието си.

Ръководството на Институт Перспективи, насърчава кандидатите, нямащи опит от участие в дейности боравещи с неформалните техники.

 

СЛЕД ОДОБРЕНИЕТО

Всички одобрени участници, са задължени да преминат през предварителен онлайн курс с продължителност 6 седмици, посредством който ще придобият представа за същността на неформалното учене, младежката работа и европейската интеграция. По време на курса, участниците ще развият компетентност за работа с млади хора и публични институции.  Ще придобият информация за новите европейски образователни политики. И новите приоритети за работа с деца; организиране на местни инициативи и новата програма „Права и Ценности“. Европейската комисия увеличава двойно бюджета на програма „Еразъм+, който ще бъде в размер на 30 милиарда Евро. Също така през месец септември планираме да проведен подготвителен тренинг, който ще започне в петък вечер, събота и неделя до обяд.  

 

 Видео от сходен тренинг тук:

Видеоклип в YouTube


 

 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ

Ние, младите хора родени след 1990 г. с всеки изминал ден се превръщаме във все по-осъзнати и все по-отговорни личности! Ние имаме енергията и желанието за да развием нашето общество! Ние можем да реализираме първите крачки в съответствие с дейността на ЕС, за да превърнем страната си в достоен член на ЕС!

Нашата организация изпълнява инициативи свързани с неформалното учене, младежката работа и устойчивото местно развитие. На участниците, които са мотивирани да продължат да се развиват в тези сфери сред международният младежки обмен, ще им бъде предложена ангажираност съответстваща на техните компетентности и желания.

 

Възможност за участие в учебна визита в Италия

posted Aug 1, 2019, 5:39 AM by Institute Perspectives

Сдружение „Институт Перспективи“ като партньор по международен проект обявява процедура за подбор на представители  за участие в Study Visit на тема: Ghetto Out който ще се проведе в периода 28.09 – 05.10. 2019 г.,  в италианско селце, близо Foggia, called "Villaggio Don Bosco".

Ограничението във възрастта е 29+ без горна граница  г. Курса се организира по програма „Еразъм+“ по КД1, сектор „Младеж“.  В тренинга ще бъдат избрани хора, които работят с млади хора като учители, социални работници или представители на месни публични власти.

  

Повече информация за проекта, предоставено от организацията координатор:

Although Europe is a multicultural and multi-religious society, racist behavior is increasingly common among EU citizens. In recent decades, migratory waves from disadvantaged countries have been the subject of media and political discussion. The perception of this phenomenon as "dangerous" is increasingly contributing to the spread of discriminatory ideas. Aware of the fact that xenophobia and intolerance arise from the ignorance and inexperience of meeting with the other, with this project we aim to facilitate the multicultural relationship and to offer information and tools to increase awareness on these issues, addressing one of the main Erasmus Plus program’s aim. Our association has, among its main aims, promoting training and research initiatives with ethnographic methods, so we decided to propose a project for youth workers who can observe and learn, on the field, the difficulties but also the opportunities generated by the coexistence between the local community and immigrants. In fact, the main activity of the project will be a study visit for youth workers. It will take place in the province of Foggia, to visit some significant realities about Migration's issue, in particular "ghetto La Pista", in a village called Borgo Mezzanone and "Casa Sankara", a centre managed by the association of immigrants "GHETTO OUT" (we took the inspiration for the name of the project from them).

In this way, the project aims to improve the skills of youth workers who work in increasingly intercultural contexts, with a view to deeper understanding of the other, overcoming simplistic and often misleading representations of the media. The activities also aim to increase other key competences and skills, such as conflict management skills, communication skills and the conscious use of social media.

ACTIVITIES

There are a whole series of activities planned in the preparatory phase and in the dissemination phase. But the main activity of this project will be a study visit for youth workers of partner organizations. It will take place in the province of Foggia, to visit some significant realities for the themes of integration and inclusion.

The Study Visit will offer the possibility of direct interaction with disadvantaged people who migrate from countries at war or in a state of severe poverty, with the main purpose of carrying out a participatory discussion aimed at strengthening intercultural awareness so that the idea of the different is not mediated from prejudices, whether positive or negative, rather it is based on a real experience, facilitated by good practices and methods that favor understanding, a critical look and exchange.

NUMBER AND PROFILE OF PARTICIPANTS

Participants in the study visit will be 24 youth workers, 4 youth workers from each partner

organisation:

- our Italian organization, Come Pensiamo

- the Spanish organization, Building Bridges

- the French organization, Association Fenetres

- the Romanian organization, Ask Yourself

- the Bulgarian organization, Institute Perspective

- the Turkish organization, Young Volunteers

The project is aimed at active and motivated youth workers who are part of the partner organisations or who have been selected by them for the interest and skills demonstrated. Together with the partners we immediately shared the intention to select people that are known within the association or inserted in the educational or voluntary network of the country from which they come to build the project based on the needs of the youth workers identified. Each partner also undertook to identify a responsible who would follow all the development phases (design, preparatory activities, study visit and dissemination).

The selected candidates are characterized by a strong interest in multicultural, social and educational topics, have direct experience in inclusion and integration activities, are motivated and willing to deal with the rest of the group to ensure useful insights for all.

They were also selected on the basis of the request to experiment with intercultural education and the willingness to inform and raise awareness of the local community of origin during the dissemination phase.

Some of the participants highlighted the passion for information, communication and new media (websites, blogs, social networks) or stated to have specific skills in these areas.

Finally, some youth workers have been selected because they intend to approach the world of immigration as an opportunity to study or update, acquire practical skills to be used within their own work context.

 

Според общите условия на програма Еразъм+ :

Транспортните разходи се възстановяват от организацията координатор в размер до 275 Euro, след като се изпратят всички транспортни документи до организацията домакин.

Настаняването и храната са за сметка на организацията домакин. Участниците не заплащат нищо.

Одобрените участници трябва да си закупят  билети най-късно до 25.08.2019 г.


Специални условия:

(В сила за кандидати, които не са членове или доброволци на Сдружение „Институт Перспективи“)

 

Политика на нашето Сдружение е личностите, които изпращаме да ни представляват в международни обмени е в последствие да ги включваме при изпълнението на нашите инициативи на национално  и местно ниво, които развиват утвърждаването на неформалното учене и младежката работа. Всеки потенциален кандидат, преди да си подаде заявката,  трябва да има в предвид, че Ние се стремим да развиваме младежкия потенциал в България и чрез международните проекти предоставяме шанс на българските младежите да придобият опит, който след това ще трябва да мултиплицират в България, чрез оказване на съдействие при изпълнение на нашите дейности и проекти на местно, регионално и национално ниво.

Нашата организация  разработи и приложи иновативен подход за ангажиране свободното време на младежи от малките населени места в образователни инициативи.

Повече информация тук:

 https://www.borbabg.com/2018/07/16/metodologiq/

Заедно с Първото Търговско Училище в България, сме създали младежко пространство и реализираме проект за иновативно училище. Повече информация тук:

Видеоклип в YouTube


 

Всеки одобрен кандидат, който не е член на организацията първоначално заплаща членски внос от 60 еuro. Чрез внасянето му се подпомагат дейностите, които организира организацията на местно и регионално ниво за активизирането на младежите. От членският внос в организацията се покриват разходите за отпечатването на научни издания, популяризиращи неформалното учене и младежката работа.

 

Всеки нов член на организацията при активност от негова страна и доказана съпричастност при организирането на инициативи в училища, университети и младежки центрове в срок от 12 месеца има право да се включва в други международни и национални дейности организирани от Институт Перспективи.

Предимство при кандидатстването имат младежи от градовете в които имаме клубове – Свищов, Карлово, Оряхово, Полски Тръмбеш, Враца, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив и София. Хората, от други градове е нужно да обяснят как биха подпомогнали дейностите на организацията в бъдеще.  

Повече информация за нашите дейности в Youtube каналът ни: https://www.youtube.com/channel/UCV5-kkuWcqjnIKcp8w3fRvQ/videos

 Или специалната ни книга: https://issuu.com/vtuphilosophyclub/docs/e-book_institute_perspectives_2016_


Кандидатите, които отговарят на критериите за участие в обмена и приемат специалните условия на нашата организация е нужно да изпратят мейл с отговор на следните въпроси до 23:59 на 06.08. 2019 на:

erasmuska1@institute-perspectives.com с тема: “ Ghetto Out“.

 

 

В мейла трябва да се отговорят на следните въпроси:

 

1.      Три имена:

2.      Дата на раждане и година:

3.      Специалност и образователна степен:

4.      Професия/месторабота:

5.      Каква според вас е ролята на ЕС спрямо България и младежите:

6.      Участвали ли сте в други младежки обмени или тренинг курсове боравещи с методите на неформалното учене:

(Ако да, посочете максимум три. Както и вашето отношение спрямо бъдещето на неформалното учене в България?)

7.       Колко време бихте отделили в бъдеще за развитието на младежкият потенциал в града в който живеете:

8.      Вашето ниво на английския език:

9.       Телефон за връзка:

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.


Кандидатите, които са одобрени ще бъдат уведомени най-късно на 07.08.2019 г.  преди  18:00  ч.

На одобрените кандидати ще бъде изпратена официалната регистрационна форма. Одобрените кандидати имат срок от 7 дни в който да преведат членският внос, чрез който потвърждават участието си.

Ръководството на Институт Перспективи, насърчава кандидатите, нямащи опит от участие в дейности боравещи с неформалните техники.

 

СЛЕД ОДОБРЕНИЕТО

Всички одобрени участници, са задължени да преминат през предварителен онлайн курс с продължителност 6 седмици, посредством който ще придобият представа за същността на неформалното учене, младежката работа и европейската интеграция. По време на курса, участниците ще развият компетентност за работа с млади хора и публични институции.  Ще придобият информация за новите европейски образователни политики. И новите приоритети за работа с деца; организиране на местни инициативи и новата програма „Права и Ценности“. Европейската комисия увеличава двойно бюджета на програма „Еразъм+, който ще бъде в размер на 30 милиарда Евро. Също така през месец септември планираме да реализираме подготвителен тренинг, който ще започне в петък вечер, събота и неделя до обяд.  

 

 Видео от сходен тренинг тук - 

Видеоклип в YouTube

 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ

Ние, младите хора родени след 1990 г. с всеки изминал ден се превръщаме във все по-осъзнати и все по-отговорни личности! Ние имаме енергията и желанието за да развием нашето общество! Ние можем да реализираме първите крачки в съответствие с дейността на ЕС, за да превърнем страната си в достоен член на ЕС!

Нашата организация изпълнява инициативи свързани с неформалното учене, младежката работа и устойчивото местно развитие. На участниците, които са мотивирани да продължат да се развиват в тези сфери сред международният младежки обмен, ще им бъде предложена ангажираност съответстваща на техните компетентности и желания. 

Дунавски Сървайър за финансова грамотност

posted Jul 8, 2019, 7:19 AM by Institute Perspectives   [ updated Jul 8, 2019, 7:21 AM ]

Дунавски Сървайър за финансова грамотност.

Специално за лица на възраст 18+, които живеят по поречието на река Дунав и имат желание да развиват емоционално-културно историческият туризъм.

 

Промоционално видео:

 

Видеоклип в YouTube

Информация в медиите за проекта:

https://www.borbabg.com/2019/06/20/dunavski-srvayvr-za-finansova-gramotnost-pravi-svishhovliyata-ahmed-kuytov/


http://www.bta.bg/bg/video/show/id/0_r9edl9jt


https://www.bnr.bg/horizont/post/101135585/dunavski-sarvaivar-za-finansova-gramotnost-v-svishtovКритерии за участие:

-Български гражданин на възраст над 18 г.

-Да владее свободно в писмена и вербална форма английският език.

-Да има готовност да участва в четирите фази на проекта.

1. Международен тренинг в гр. Свищов от 19 до 26 юли с участници от Австрия и Република Северна Македония. Организиран от Експерти на организацията съвместно със стажанти от университети от Мадрид, Прага и Варшава.  /Участникът си покрива само транспортните разходи до Свищов и обратно/

2.Да подпомогне организирането на тридневно събитие в дунавски град в периода 19-31.08. 2019 г. /Помага само със съвети и привличане на участници./

3.Да стане член на Институт Перспективи и да премине през онлайн обучение през месеците Септември и Октомври 2019 г. Първоначалният членски внос е 60 евро и се заплаща в началото на месец Септември.

4. Да участва в петдневен международен форум за развитие на туризма по Дунав, който ще се проведе във Виена, Австрия. /Всички разноски са покрити по проекта/

Как да кандидатствам?

В срок до 15:00 ч. на 11 юли ни изпратете мейл на  survivor@institute-perspectives.com  с отговор на следните въпроси:

1.      Три имена:

2.      Дата на раждане и година:

3.      Специалност и образователна степен:

4.      Професия/месторабота:

5.      Каква според вас е ролята на ЕС спрямо България и младежите:

6.      Участвали ли сте в други младежки обмени или тренинг курсове боравещи с методите на неформалното учене:

(Ако да, посочете максимум три. Както и вашето отношение спрямо бъдещето на неформалното учене в България?)

7.       Колко време бихте отделили в бъдеще за развитието на младежкият потенциал в града в който живеете:

8.      Вашето ниво на английския език:

9.       Телефон за връзка:

 

Кандидатите, които са одобрени до 18:00 ч. на 12 юли ще бъдат потърсени от наш представител на посоченият от тях телефон за да се уточнят допълнителните детайли.

Възможност за участие в обмен на тема фалшиви новини, фалшива реалност!

posted Oct 8, 2018, 7:53 AM by Institute Perspectives   [ updated Oct 17, 2018, 2:21 AM ]


Сдружение „Институт Перспективи“ като партньор по международен проект обявява процедура за подбор на представители  за участие в младежки обмен на тема: "Fake news, fake reality?" който ще се проведе в периода 9.11 – 17.11. 2018 г.,  в Murska Sobota, Slovenia.

Ограничението във възрастта е 16 – 29 г.. Обмена се организира по програма „Еразъм+“ по КД1, сектор „Младеж“.  В обмена ще бъдат избрани хора, които работят с медии или с млади хора като учители, социални работници или представители на месни публични власти.

Според общите условия на програма Еразъм+ :

Транспортните разходи се възстановяват от организацията координатор в размер до 275 Euro, след като се изпратят всички транспортни документи до организацията домакин.

 

Настаняването и храната са за сметка на организацията домакин. Участниците не заплащат нищо.

Одобрените участници трябва да си закупят  билети най-късно до 30.10.2018 г.

 

Повече информация за проекта, предоставено от организацията координатор:

 

Digital media not only require technical skills, but also demands a wider social, ethical, legal and economic aspects regarding the use of digital technology. Most of young people have been confronted with hate speech on social media and media portals at least once in their life (especially in online comments). Fake news with their divisive implications are furthering intolerance and are reinforcing aggressive behaviour of online commentators as well as other actors on social networks. In the pile of information that surrounds us every day, fake news has become just another obstacle on the path of finding "real" information. However, the fact that we as a society have started to normalize fake news, represents even a bigger problem. Since the problem of false news is currently trending in our society and has extended its reach based on the usage of new technologies and approaches, its strong influence on democratic processes of modern societies is more than evident. In light of this situation we have decided to organize an activity that will help raise media literacy among young people. Media literacy in the time of digitized media, where the dividing line between traditional media and social networks (which have assumed the role of providing information) has become blurred, bears extreme importance. Therefore, we want to help young people to raise awareness about tolerance and importance of responsible media use in modern societies, as well as to gain awareness and knowledge for easier identification of fake news (especially on the web and social media) and hate speech, which is often hidden behind a false mask of "awareness". Therefore, we have decided to organize a youth exchange, which will take place in Murska Sobota in Slovenia, during November 09 and November 17, 2018. Young people from Greece, Spain, Romania, Bulgaria, Lithuania and Slovenia will be participating in said activity. The project activities will promote intercultural dialogue, solidarity, and societal inclusion, amog others. The projects will also further language skills (working language will be English exchanges).Through the recognition of hate speech, the deeper understanding of its broader social contexts and the realisation of disruptive implications of so called “fake news” as well as the responsible use of media in modern societies, we will enable the transfer of important knowledge through which the divisive stereotypes will lose its power and young participants will thus gain new knowledge regarding digital skills. The project advocates education in the fields of media education and communication as a guideline to support fairness and social inclusion of various audiences. After the end of the youth exchange, young particiants in their respective countries, will to organise and implement activities that will be based on the results of the project and will thus contribute to the dissemination of results and will maintain the international component.

 

Специални условия:

(В сила за кандидати, които не са членове или доброволци на Сдружение „Институт Перспективи“)

Политика на нашето НПО е личностите, които изпращаме да ни представляват в международни обмени е в последствие да ги включваме при изпълнението на нашите инициативи на национално  и местно ниво, които развиват утвърждаването на неформалното учене и младежката работа. Всеки потенциален кандидат, преди да си подаде заявката,  трябва да има в предвид, че Ние се стремим да развиваме младежкия потенциал в България и чрез международните проекти предоставяме шанс на българските младежите да придобият опит, който след това ще трябва да мултиплицират в България, чрез оказване на съдействие при изпълнение на нашите дейности и проекти на местно, регионално и национално ниво. Разработихме и приложихме иновативен подход за ангажиране свободното време на младежи от малките населени места в образователни инициативи.

Всеки одобрен кандидат, който не е член на организацията първоначално заплаща членски внос от 60 еuro. Чрез внасянето му се подпомагат дейностите, които организира организацията на местно и регионално ниво за активизирането на младежите. От членският внос в организацията се покриват разходите за отпечатването на научни издания, популяризиращи неформалното учене и младежката работа.

Всеки нов член на организацията при активност от негова страна и доказана съпричастност при организирането на инициативи в училища, университети и младежки центрове в срок от 12 месеца има право безплатно да се включва в други международни и национални дейности организирани от Институт Перспективи.

Предимство при кандидатстването имат младежи от градовете в които имаме клубове – Свищов, Карлово, Оряхово, Полски Тръмбеш, Враца, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив и София. Хората, от други градове е нужно да обяснят как биха подпомогнали дейностите на организацията в бъдеще.  

Повече информация за нашите дейности в Youtube каналът ни: https://www.youtube.com/channel/UCV5-kkuWcqjnIKcp8w3fRvQ/videos

 

Кандидатите, които отговарят на критериите за участие в обмена и приемат специалните условия на нашата организация е нужно да изпратят мейл с отговор на следните въпроси до 23:59 на 21.10. 2018 на:

erasmuska1@institute-perspectives.com с тема: “ Fake news“.

 


В мейла трябва да се отговорят на следните въпроси:

 

1.      Три имена:

2.      Дата на раждане и година:

3.      Специалност и образователна степен:

4.      Професия/месторабота:

5.      Каква според вас е ролята на ЕС спрямо България и младежите:

6.      Участвали ли сте в други младежки обмени или тренинг курсове боравещи с методите на неформалното учене:

(Ако да, посочете максимум три. Както и вашето отношение спрямо бъдещето на неформалното учене в България?)

7.       Колко време бихте отделили в бъдеще за развитието на младежкият потенциал в града в който живеете:

8.      Вашето ниво на английския език:

9.       Телефон за връзка:

 

Кандидатите, които са одобрени ще бъдат уведомени най-късно на 22.10.2018 г.  преди  18:00 ч.

На одобрените кандидати ще бъде изпратена официалната регистрационна форма. Одобрените кандидати имат срок от 7 дни в който да преведат членският внос, чрез който потвърждават участието си.

Ръководството на Институт Перспективи, насърчава кандидатите, нямащи опит от участие в дейности боравещи с неформалните техники.

СЛЕД ОДОБРЕНИЕТО

Всички одобрени участници, са задължени да преминат през предварителен онлайн курс с продължителност 6 седмици, посредством който ще придобият представа за същността на неформалното учене, младежката работа и европейската интеграция. По време на курса, участниците ще развият компетентност за работа с млади хора и публични институции.  Ще придобият информация за новите европейски образователни политики. И новите приоритети за работа с деца; организиране на местни инициативи и новата програма „Права и Ценности“. Европейската комисия увеличава двойно бюджета на програма „Еразъм+, който ще бъде в размер на 30 милиарда Евро.  Видео от сходен тренинг тук - https://www.youtube.com/watch?v=LqCeZRGt2cE&t=26s

 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ

Ние, младите хора родени след 1990 г. с всеки изминал ден се превръщаме във все по-осъзнати и все по-отговорни личности! Ние имаме енергията и желанието за да развием нашето общество! Ние можем да реализираме първите крачки в съответствие с дейността на ЕС, за да превърнем страната си в достоен член на ЕС!

Нашата организация изпълнява инициативи свързани с неформалното учене, младежката работа и устойчивото местно развитие. На участниците, които са мотивирани да продължат да се развиват в тези сфери сред международният младежки обмен, ще им бъде предложена ангажираност съответстваща на техните компетентности и желания.

 

 

Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.


Тренинг курс с тема - Be Your Own Boss

posted Aug 15, 2018, 7:06 AM by Institute Perspectives   [ updated Aug 15, 2018, 7:07 AM ]Сдружение „Институт Перспективи“ като партньор по международен проект обявява процедура за подбор на представители  за участие в тренинг курс на тема: Be Your Own Boss който ще се проведе в периода 18.10 – 27.10. 2018 г.,  в Limassol, Cyprus.

Ограничението във възрастта е 18 + без горна граница. Курса се организира по програма „Еразъм+“ по КД1, сектор „Младеж“. В тренинга ще бъдат избрани хора, които работят с млади хора като учители, социални работници или представители на месни публични власти. 

Според общите условия на програма Еразъм+ :

Транспортните разходи се възстановяват от организацията координатор в размер до 275 Euro, след като се изпратят всички транспортни документи до организацията домакин.

Настаняването и храната са за сметка на организацията домакин. Участниците не заплащат нищо.

Одобрените участници трябва да си закупят  билети най-късно до 15.09.2018 г.

  

Повече информация за проекта, предоставено от организацията координатор:

‘Be Your Own Boss’ project will gather youth workers from Cyprus, Greece, Lithuania, Estonia, Bulgaria, Romania, Poland, Italy, Spain in Limassol, Cyprus for a non-formal learning training course that will be focused on the learning process of coaching, creativity and entrepreneurship skills.

 

The training is for you if:

-You are a youth worker, youth leader, coach, educator, or Entrepreneur.

-You have ideas for your own business or have already started to develop a business idea, or are mentoring others in developing their own business.

-You want to improve your personal & professional performance by developing your own entrepreneurship, coaching & creativity skills.

-You have willingness to transfer the knowledge gained to your Peers.

-You have good level of English (at least B1 level).

You will be hosted and catered at the MONIATIS hotel(tripe and quadruple rooms) and the training will take place at the same hotel, thus allowing participants to benefit of teamwork and exchanging good practices,etc.

DOREA Educational Institute is a non-profit organization established in 2012 in Limassol, Cyprus offering training solutions for people in need as well as working professionals throughout Europe. DOREA is the largest training provider of ERASMUS+ courses in Cyprus, based in Limassol, and in the last 5 years alone DOREA has delivered more than 50 courses under LLP & Grundtvig IST (the predecessors of ERASMUS+) and about 200 courses around Europe

(Cyprus, Greece, Spain, Italy, Portugal, Czech Republic, France, Bulgaria, Croatia, Hungary, Ireland, United Kingdom) under ERASMUS+ programme.

 

Специални условия:

(В сила за кандидати, които не са членове или доброволци на Сдружение „Институт Перспективи“)

Политика на нашето НПО е личностите, които изпращаме да ни представляват в международни обмени е в последствие да ги включваме при изпълнението на нашите инициативи на национално  и местно ниво, които развиват утвърждаването на неформалното учене и младежката работа. Всеки потенциален кандидат, преди да си подаде заявката,  трябва да има в предвид, че Ние се стремим да развиваме младежкия потенциал в България и чрез международните проекти предоставяме шанс на българските младежите да придобият опит, който след това ще трябва да мултиплицират в България, чрез оказване на съдействие при изпълнение на нашите дейности и проекти на местно, регионално и национално ниво. Разработихме и приложихме иновативен подход за ангажиране свободното време на младежи от малките населени места в образователни инициативи.

Всеки одобрен кандидат, който не е член на организацията първоначално заплаща членски внос от 60 еuro. Чрез внасянето му се подпомагат дейностите, които организира организацията на местно и регионално ниво за активизирането на младежите. От членският внос в организацията се покриват разходите за отпечатването на научни издания, популяризиращи неформалното учене и младежката работа. 

Всеки нов член на организацията при активност от негова страна и доказана съпричастност при организирането на инициативи в училища, университети и младежки центрове в срок от 12 месеца има право безплатно да се включва в други международни и национални дейности организирани от Институт Перспективи.

Предимство при кандидатстването имат младежи от градовете в които имаме клубове – Свищов, Карлово, Оряхово, Полски Тръмбеш, Враца, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив и София. Хората, от други градове е нужно да обяснят как биха подпомогнали дейностите на организацията в бъдеще.  

Повече информация за нашите дейности в Youtube каналът ни: https://www.youtube.com/channel/UCV5-kkuWcqjnIKcp8w3fRvQ/videos

 

Кандидатите, които отговарят на критериите за участие в обмена и приемат специалните условия на нашата организация е нужно да изпратят мейл с отговор на следните въпроси до 23:59 на 19.08. 2018 на:

erasmuska1@institute-perspectives.com с тема: “ Be Your Own Boss“.

 

 

В мейла трябва да се отговорят на следните въпроси:

 

1.      Три имена:

2.      Дата на раждане и година:

3.      Специалност и образователна степен:

4.      Професия/месторабота:

5.      Каква според вас е ролята на ЕС спрямо България и младежите:

6.      Участвали ли сте в други младежки обмени или тренинг курсове боравещи с методите на неформалното учене:

(Ако да, посочете максимум три. Както и вашето отношение спрямо бъдещето на неформалното учене в България?)

7.       Колко време бихте отделили в бъдеще за развитието на младежкият потенциал в града в който живеете:

8.      Вашето ниво на английския език:

9.       Телефон за връзка:

 

Кандидатите, които са одобрени ще бъдат уведомени най-късно на 20.08.2018 г.  преди  18:00 ч.

На одобрените кандидати ще бъде изпратена официалната регистрационна форма. Одобрените кандидати имат срок от 7 дни в който да преведат членският внос, чрез който потвърждават участието си.

Ръководството на Институт Перспективи, насърчава кандидатите, нямащи опит от участие в дейности боравещи с неформалните техники.

 

СЛЕД ОДОБРЕНИЕТО

Всички одобрени участници, са задължени да преминат през предварителен онлайн курс с продължителност 6 седмици, посредством който ще придобият представа за същността на неформалното учене, младежката работа и европейската интеграция. По време на курса, участниците ще развият компетентност за работа с млади хора и публични институции.  Ще придобият информация за новите европейски образователни политики. И новите приоритети за работа с деца; организиране на местни инициативи и новата програма „Права и Ценности“. Европейската комисия увеличава двойно бюджета на програма „Еразъм+, който ще бъде в размер на 30 милиарда Евро.  Видео от сходен тренинг тук - https://www.youtube.com/watch?v=LqCeZRGt2cE&t=26s

 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ

Ние, младите хора родени след 1990 г. с всеки изминал ден се превръщаме във все по-осъзнати и все по-отговорни личности! Ние имаме енергията и желанието за да развием нашето общество! Ние можем да реализираме първите крачки в съответствие с дейността на ЕС, за да превърнем страната си в достоен член на ЕС!

Нашата организация изпълнява инициативи свързани с неформалното учене, младежката работа и устойчивото местно развитие. На участниците, които са мотивирани да продължат да се развиват в тези сфери сред международният младежки обмен, ще им бъде предложена ангажираност съответстваща на техните компетентности и желания. 


Обмен за младежи на възраст 16 - 21 г. с тема - 10 JOBS TO CHOOSE

posted Jul 27, 2018, 4:15 AM by Institute Perspectives   [ updated Jul 30, 2018, 4:26 AM ]


Сдружение „Институт Перспективи“ като партньор по международен проект обявява процедура за подбор на представители  за участие в обмен на тема: 10 Jobs To Choose  който ще се проведе в периода 8.09 – 21.09. 2018 г.,  в Ausmas, Ērģemes pagasts, Valkas novads, Latvia.

Ограничението във възрастта е 16 – 21 г. Курса се организира по програма „Еразъм+“ по КД1, сектор „Младеж“.  

 

Според общите условия на програма Еразъм+ :

Транспортните разходи се възстановяват от организацията координатор в размер до 275 Euro, след като се изпратят всички транспортни документи до организацията домакин.

 

Настаняването и храната са за сметка на организацията домакин. Участниците не заплащат нищо.

Одобрените участници трябва да си закупят  билети най-късно до 20.08.2018 г.

 

Повече информация за проекта, предоставено от организацията координатор:

 

Our Project goals are:

1.To rise youth, that include youth with limited opportunities, growth, skills, creativity and susceptibility to bringing them to a more targeted one career, study or job choice.

2.Through non-formal education methods to create an understanding of work for young people, about skills and the necessary education, and cooperation with the employer.

3.Summarize youth initiatives, experience and suggestions for possible posts, what they would like do the countryside and what suggestions should be taken into account by employers working with young people in the countryside.

Project tasks:

1.Find out the experience of other partners in career choices.

2.jointly develop proposals as an initiative and self-esteem activities, reducing the countryside the social exclusion of young people in the territories

3.Promote more active engagement in establishing dialogue with the employer.

4.Improve mutual communication in a foreign language, overcoming the language barrier, thus promoting the creation of an international platform for the development of new projects, both Erasmus + and the Erasmus + facility.

Participants

Within the framework of the project 25 young people and 5 leaders were planned to be involved aged 16 to 21 years.

Main selection criteria:

1.A young people coming from a rural area;

2.Young person's motivation, the less motivation, what to do, the more likely it is that this project will bring more investing in learning and experience.

3.Desire and ability to participate in this project.

The opportunity will be given for a young person to actually get involved in 10 activities, to be able to evaluate, what a young man can do in the countryside and whether there are such works, educational opportunities and communication, to stay live in the countryside.

Специални условия:

(В сила за кандидати, които не са членове или доброволци на Сдружение „Институт Перспективи“)

 

Политика на нашето НПО е личностите, които изпращаме да ни представляват в международни обмени е в последствие да ги включваме при изпълнението на нашите инициативи на национално  и местно ниво, които развиват утвърждаването на неформалното учене и младежката работа. Всеки потенциален кандидат, преди да си подаде заявката,  трябва да има в предвид, че Ние се стремим да развиваме младежкия потенциал в България и чрез международните проекти предоставяме шанс на българските младежите да придобият опит, който след това ще трябва да мултиплицират в България, чрез оказване на съдействие при изпълнение на нашите дейности и проекти на местно, регионално и национално ниво. Разработихме и приложихме иновативен подход за ангажиране свободното време на младежи от малките населени места в образователни инициативи. 

Всеки одобрен кандидат, който не е член на организацията първоначално заплаща членски внос от 60 еuro. Чрез внасянето му се подпомагат дейностите, които организира организацията на местно и регионално ниво за активизирането на младежите. От членският внос в организацията се покриват разходите за отпечатването на научни издания, популяризиращи неформалното учене и младежката работа.

Всеки нов член на организацията при активност от негова страна и доказана съпричастност при организирането на инициативи в училища, университети и младежки центрове в срок от 12 месеца има право безплатно да се включва в други международни и национални дейности организирани от Институт Перспективи.

Предимство при кандидатстването имат младежи от градовете в които имаме клубове – Свищов, Карлово, Оряхово, Полски Тръмбеш, Враца, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив и София. Хората, от други градове е нужно да обяснят как биха подпомогнали дейностите на организацията в бъдеще.  

Повече информация за нашите дейности в Youtube каналът ни: https://www.youtube.com/channel/UCV5-kkuWcqjnIKcp8w3fRvQ/videos

 

Кандидатите, които отговарят на критериите за участие в обмена и приемат специалните условия на нашата организация е нужно да изпратят мейл с отговор на следните въпроси до 23:59 на 31.07. 2018 на:

erasmuska1@institute-perspectives.com с тема: “10 JOBS TO CHOOSE“.

 

В мейла трябва да се отговорят на следните въпроси:

 

1.      Три имена:

2.      Дата на раждане и година:

3.      Специалност и образователна степен:

4.      Професия/месторабота:

5.      Каква според вас е ролята на ЕС спрямо България и младежите:

6.      Участвали ли сте в други младежки обмени или тренинг курсове боравещи с методите на неформалното учене:

(Ако да, посочете максимум три. Както и вашето отношение спрямо бъдещето на неформалното учене в България?)

7.       Колко време бихте отделили в бъдеще за развитието на младежкият потенциал в града в който живеете:

8.      Вашето ниво на английския език:

9.       Телефон за връзка:

Кандидатите, които са одобрени ще бъдат уведомени най-късно на 01.08.2018 г.  преди  18:00 ч.

На одобрените кандидати ще бъде изпратена официалната регистрационна форма. Одобрените кандидати имат срок от 7 дни в който да преведат членският внос, чрез който потвърждават участието си.

Ръководството на Институт Перспективи, насърчава кандидатите, нямащи опит от участие в дейности боравещи с неформалните техники.

СЛЕД ОДОБРЕНИЕТО

Всички одобрени участници, са задължени да преминат през предварителен онлайн курс с продължителност 6 седмици, посредством който ще придобият представа за същността на неформалното учене, младежката работа и европейската интеграция. По време на курса, участниците ще развият компетентност за работа с млади хора и публични институции.  Ще придобият информация за новите европейски образователни политики. И новите приоритети за работа с деца; организиране на местни инициативи и новата програма „Права и Ценности“. Европейската комисия увеличава двойно бюджета на програма „Еразъм+, който ще бъде в размер на 30 милиарда Евро.  Видео от сходен тренинг тук - https://www.youtube.com/watch?v=LqCeZRGt2cE&t=26s

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ

Ние, младите хора родени след 1990 г. с всеки изминал ден се превръщаме във все по-осъзнати и все по-отговорни личности! Ние имаме енергията и желанието за да развием нашето общество! Ние можем да реализираме първите крачки в съответствие с дейността на ЕС, за да превърнем страната си в достоен член на ЕС!

Нашата организация изпълнява инициативи свързани с неформалното учене, младежката работа и устойчивото местно развитие. На участниците, които са мотивирани да продължат да се развиват в тези сфери сред международният младежки обмен, ще им бъде предложена ангажираност съответстваща на техните компетентности и желания. 


Възможност за участие в обмен на тема - Connect With Art to Life

posted Jul 27, 2018, 3:43 AM by Institute Perspectives   [ updated Sep 5, 2018, 2:08 PM ]


Сдружение „Институт Перспективи“ като партньор по международен проект обявява процедура за подбор на представители  за участие в обмен на тема: Connect With Art to Life който ще се проведе в периода 8.10 – 17.10. 2018 г.,  в Milas District of  Muğla Province.

Ограничението във възрастта е 18 – 30 г. Курса се организира по програма „Еразъм+“ по КД1, сектор „Младеж“.  Координираща организация е регионалното управление на Министерството на семейната и социална политика.

  

Според общите условия на програма Еразъм+ :

Транспортните разходи се възстановяват от организацията координатор в размер до 275 Euro, след като се изпратят всички транспортни документи до организацията домакин.

Настаняването и храната са за сметка на организацията домакин. Участниците не заплащат нищо.

Одобрените участници трябва да си закупят  билети най-късно до 15.09.2018 г. 

Повече информация за проекта, предоставено от организацията координатор:

 

Connect With Art to Life project will be implemented in Milas district of Muğla Province for 12 months. Within the partiipation of 42 Participants from 7 different countries ( Italy, Portugal, Lithuania, Crotia, Ukrain, Bulgaria and Turkey) it will be organised. The main aim of the project is providing support to the employment process of young people who have mental disabilities and making awareness of the society. There will be workshops which will help to improve individual competences of the participants such as sponge workshop, mud workshop, wood workshop, objects decoration workshops and sessions about employability of young people who have mentally challenged. During the project , non formal education methods will be used.

 

Специални условия:

(В сила за кандидати, които не са членове или доброволци на Сдружение „Институт Перспективи“)

Политика на нашето НПО е личностите, които изпращаме да ни представляват в международни обмени е в последствие да ги включваме при изпълнението на нашите инициативи на национално  и местно ниво, които развиват утвърждаването на неформалното учене и младежката работа. Всеки потенциален кандидат, преди да си подаде заявката,  трябва да има в предвид, че Ние се стремим да развиваме младежкия потенциал в България и чрез международните проекти предоставяме шанс на българските младежите да придобият опит, който след това ще трябва да мултиплицират в България, чрез оказване на съдействие при изпълнение на нашите дейности и проекти на местно, регионално и национално ниво. Разработихме и приложихме иновативен подход за ангажиране свободното време на младежи от малките населени места в образователни инициативи.

Всеки одобрен кандидат, който не е член на организацията първоначално заплаща членски внос от 60 еuro. Чрез внасянето му се подпомагат дейностите, които организира организацията на местно и регионално ниво за активизирането на младежите. От членският внос в организацията се покриват разходите за отпечатването на научни издания, популяризиращи неформалното учене и младежката работа.

Всеки нов член на организацията при активност от негова страна и доказана съпричастност при организирането на инициативи в училища, университети и младежки центрове в срок от 12 месеца има право безплатно да се включва в други международни и национални дейности организирани от Институт Перспективи.

Предимство при кандидатстването имат младежи от градовете в които имаме клубове – Свищов, Карлово, Оряхово, Полски Тръмбеш, Враца, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив и София. Хората, от други градове е нужно да обяснят как биха подпомогнали дейностите на организацията в бъдеще.  

Повече информация за нашите дейности в Youtube каналът ни: https://www.youtube.com/channel/UCV5-kkuWcqjnIKcp8w3fRvQ/videos

 

Кандидатите, които отговарят на критериите за участие в обмена и приемат специалните условия на нашата организация е нужно да изпратят мейл с отговор на следните въпроси до 23:59 на 09.09. 2018 на:

erasmuska1@institute-perspectives.com с тема: “ Connect With Art to Life“.

 

В мейла трябва да се отговорят на следните въпроси:

 

1.      Три имена:

2.      Дата на раждане и година:

3.      Специалност и образователна степен:

4.      Професия/месторабота:

5.      Каква според вас е ролята на ЕС спрямо България и младежите:

6.      Участвали ли сте в други младежки обмени или тренинг курсове боравещи с методите на неформалното учене:

(Ако да, посочете максимум три. Както и вашето отношение спрямо бъдещето на неформалното учене в България?)

7.       Колко време бихте отделили в бъдеще за развитието на младежкият потенциал в града в който живеете:

8.      Вашето ниво на английския език:

9.       Телефон за връзка:

 

Кандидатите, които са одобрени ще бъдат уведомени най-късно на 10.09.2018 г.  преди  18:00 ч.

На одобрените кандидати ще бъде изпратена официалната регистрационна форма. Одобрените кандидати имат срок от 7 дни в който да преведат членският внос, чрез който потвърждават участието си.

Ръководството на Институт Перспективи, насърчава кандидатите, нямащи опит от участие в дейности боравещи с неформалните техники.

СЛЕД ОДОБРЕНИЕТО

Всички одобрени участници, са задължени да преминат през предварителен онлайн курс с продължителност 6 седмици, посредством който ще придобият представа за същността на неформалното учене, младежката работа и европейската интеграция. По време на курса, участниците ще развият компетентност за работа с млади хора и публични институции.  Ще придобият информация за новите европейски образователни политики. И новите приоритети за работа с деца; организиране на местни инициативи и новата програма „Права и Ценности“. Европейската комисия увеличава двойно бюджета на програма „Еразъм+, който ще бъде в размер на 30 милиарда Евро.  Видео от сходен тренинг тук - https://www.youtube.com/watch?v=LqCeZRGt2cE&t=26s

 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ

Ние, младите хора родени след 1990 г. с всеки изминал ден се превръщаме във все по-осъзнати и все по-отговорни личности! Ние имаме енергията и желанието за да развием нашето общество! Ние можем да реализираме първите крачки в съответствие с дейността на ЕС, за да превърнем страната си в достоен член на ЕС!

Нашата организация изпълнява инициативи свързани с неформалното учене, младежката работа и устойчивото местно развитие. На участниците, които са мотивирани да продължат да се развиват в тези сфери сред международният младежки обмен, ще им бъде предложена ангажираност съответстваща на техните компетентности и желания. 


Възможност за 14 - 17 г. младежи за участие в обмен на тема - Work Up!

posted Jun 23, 2018, 11:55 PM by Institute Perspectives   [ updated Jul 27, 2018, 3:02 AM ]


Сдружение „Институт Перспективи“ като партньор по международен проект обявява процедура за подбор на представители  за участие в младежки обмен на тема: WORK UP който ще се проведе в периода 23.10 – 04.11. 2018 г.,  в Calimanesti -  Caciulata, Romania.

Ограничението във възрастта е 14-17 г. Обмена се организира по програма „Еразъм+“ по КД1, сектор „Младеж“.  

 

Според общите условия на програма Еразъм+ :

Транспортните разходи се възстановяват от организацията координатор в размер до 170 Euro, след като се изпратят всички транспортни документи до организацията домакин.

Настаняването и храната са за сметка на организацията домакин. Участниците не заплащат нищо.

Одобрените участници трябва да си закупят  билети най-късно до 10.09.2018 г.

Повече информация за проекта, предоставено от организацията координатор:

 

Work UP is a youth exchange involving 30 participants from seven EU countries  - Italy, Lithuania, Portugal, Spain, Greece, Bulgaria and Romania. On employability and entrepreneurship. The young participants will be selected mostly from rural areas and will benefit from 10 days of non-formal activities in Romania, coordinating the Youth on the Move Association.

The objectives of the project are as follows:

1. Stimulate and promote the skills needed for the 30 job seekers.

2. Promoting entrepreneurship among exchange participants as a way of personal and professional improvement

3. Exploring the intercultural dimension of this youth exchange by joining the exponents of many cultures, languages ​​and customs.

4. Developing communication skills in a foreign language as a means of personal and professional development, the working language of the project being English.

 

The venue will be in the beautiful city of Calimanesti -  Caciulata, at 20 km from our base city, Ramnicu Valcea. The participants will be hosted in a 3 stars hotel with all the necessary facilities ( restaurant, working room). The participants will benefit from indoor swiming pool.

The results of the project will result in improving the skills of the participants in the search for a job, entrepreneurship and personal development. At the same time, the project will generate a brochure on mobility methods and an exchange video to be disseminated to the local community.

 

Специални условия:

(В сила за кандидати, които не са членове или доброволци на Сдружение „Институт Перспективи“)

Политика на нашето НПО е личностите, които изпращаме да ни представляват в международни обмени е в последствие да ги включваме при изпълнението на нашите инициативи на национално  и местно ниво, които развиват утвърждаването на неформалното учене и младежката работа. Всеки потенциален кандидат, преди да си подаде заявката,  трябва да има в предвид, че Ние се стремим да развиваме младежкия потенциал в България и чрез международните проекти предоставяме шанс на българските младежите да придобият опит, който след това ще трябва да мултиплицират в България, чрез оказване на съдействие при изпълнение на нашите дейности и проекти на местно, регионално и национално ниво. Разработихме и приложихме иновативен подход за ангажиране свободното време на младежи от малките населени места в образователни инициативи.

Всеки одобрен кандидат, който не е член на организацията първоначално заплаща членски внос от 60 еuro. Чрез внасянето му се подпомагат дейностите, които организира организацията на местно и регионално ниво за активизирането на младежите. От членският внос в организацията се покриват разходите за отпечатването на научни издания, популяризиращи неформалното учене и младежката работа.

Всеки нов член на организацията при активност от негова страна и доказана съпричастност при организирането на инициативи в училища, университети и младежки центрове в срок от 12 месеца има право безплатно да се включва в други международни и национални дейности организирани от Институт Перспективи.

Предимство при кандидатстването имат младежи от градовете в които имаме клубове – Свищов, Карлово, Оряхово, Полски Тръмбеш, Враца, Велико Търново, Русе, Варна, Пловдив и София. Хората, от други градове е нужно да обяснят как биха подпомогнали дейностите на организацията в бъдеще.  

Видео с мисията ни!
 

Видеоклип в YouTube

Кандидатите, които отговарят на критериите за участие в обмена и приемат специалните условия на нашата организация е нужно да изпратят мейл с отговор на следните въпроси до 23:59 на 29.07. 2018 на:erasmuska1@institute-perspectives.com с тема: “ WORK UP“.

 

В мейла трябва да се отговорят на следните въпроси:

1.      Три имена:

2.      Дата на раждане и година:

3.      Специалност и образователна степен:

4.      Професия/месторабота:

5.      Каква според вас е ролята на ЕС спрямо България и младежите:

6.      Участвали ли сте в други младежки обмени или тренинг курсове боравещи с методите на неформалното учене:

(Ако да, посочете максимум три. Както и вашето отношение спрямо бъдещето на неформалното учене в България?)

7.       Колко време бихте отделили в бъдеще за развитието на младежкият потенциал в града в който живеете:

8.      Вашето ниво на английския език:

9.       Телефон за връзка:


Личните Ви данни ще бъдат използвани само за нуждите на подбора, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

Кандидатите, които са одобрени ще бъдат уведомени най-късно на 30.07.2018 г.  преди  18:00 ч.

На одобрените кандидати ще бъде изпратена официалната регистрационна форма. Одобрените кандидати имат срок от 7 дни в който да преведат членският внос, чрез който потвърждават участието си.

Ръководството на Институт Перспективи, насърчава кандидатите, нямащи опит от участие в дейности боравещи с неформалните техники.

СЛЕД ОДОБРЕНИЕТО

Всички одобрени участници, са задължени да подпомогнат провеждането на 1 седмична иновативна инициатива в техният, град посредством която ще придобият представа за същността на неформалното учене, младежката работа и европейската интеграция. По време на реализацията, участниците ще развият компетентност за работа с млади хора и публични институции.  Ще придобият информация за новите европейски образователни политики. И новите приоритети за работа с деца; организиране на местни инициативи и новата програма „Права и Ценности“. Европейската комисия увеличава двойно бюджета на програма „Еразъм+, който ще бъде в размер на 30 милиарда Евро.  

Филми от подобни инициативи:

Видеоклип в YouTube


Видеоклип в YouTube


Видеоклип в YouTubeВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ

Ние, младите хора родени след 1990 г. с всеки изминал ден се превръщаме във все по-осъзнати и все по-отговорни личности! Ние имаме енергията и желанието за да развием нашето общество! Ние можем да реализираме първите крачки в съответствие с дейността на ЕС, за да превърнем страната си в достоен член на ЕС!

Нашата организация изпълнява инициативи свързани с неформалното учене, младежката работа и устойчивото местно развитие. На участниците, които са мотивирани да продължат да се развиват в тези сфери сред международният младежки обмен, ще им бъде предложена ангажираност съответстваща на техните компетентности и желания.

 

1-10 of 54