НАЧАЛО‎ > ‎Ключът‎ > ‎

Възможност за участие в първата по рода си в ЕС образователна програма за млади възрастни.

posted Jan 27, 2020, 3:48 AM by Institute Perspectives   [ updated Mar 9, 2020, 9:17 AM ]

„Ключът“ е в младите възрастни, хората на възраст 25 – 35 г., които имат потенциала да спомогнат за осъществяването на диалога между възрастните и младежта. Това са личностите, които предстои да се превърнат в основни инициатори на прехода към икономиката на знанието в глобалното дигитално общество. Преходът в България, създава спешната нужда от специална квалификация на специалисти, които да развият компетентност за ангажирането на граждански, икономически и социални ресурси и тяхното трансформиране в интерес на хората, живеещи в малките населени места на България.

Изхождайки от съществуващите предизвикателства в хуманитарните системи на образование, социални дейности, здравеопазване, от една страна и предприемаческата среда, от друга, през 2019 г. експерти от Институт Перспективи, заедно с  образователни институции от Португалия, Хърватия и Словения,  предприехме дейности за създаването на иновативна методология за обучение на млади възрастни и превръщането им в основни инициатори на пълноценна промяна. 

Иновативната методология, ще бъде пилотно демонстрирана на 48 личности от целевата група в партньорските страни.

В България, ще бъде предоставена безплатна възможност на 12 личности в периода от април до септември 2020 г. да участват в програмата.

 Ще се реализират серия от практико-теоретични обучения с продължителност от 3 дни.

Стартирането на инициативата е от 24.04 до 26.04. 2020 г. и ще се проведе в гр. Свищов, като на одобрените участници ще бъдат осигурени образователни материали, настаняване и храна.

Последващите два тренинга, ще бъдат определени чрез диалог със селектираните участници.

 

Българските членове на екипа, които участваха в създаването на методологията и ще проведат обученията на територията на Р България  са личности  с доказан принос за подобряването на обществената сфера.

Това са Мариана Пенчева, жена на десетилетието в категория „Майките, които ни вдъхновяват“. Обявена за една от „Достойните българи“ в класацията на вестник „24 часа“, Носител на бяла лястовица от „Господари на ефира“ и европейски гражданин на 2016 г, награда връчена от Европейския парламент.

 Д-р Светлин Тачев, политолог и активен деец на гражданското общество в България. С научни интереси в сферата на гражданското участие.

Мая Арнаудова, създател на българският клон на световната организация „Power to People, завършила магистърска програма за създаването на иновативни образователни подходи в University of Kent, Великобритания.

Никола Живков и Ахмед Куйтов, които са създателите на Институт Перспективи. Заедно създават три иновативни методологии за ангажирането на младите хора в малките населени места в европейските интеграционни процеси. Заедно са предоставили дейности за ангажирането на свободното време на младежта в над 10 малки населени места. Предоставили са възможност на над 300 младежи да участват в европейското образователно пространство. От 2016 г. привличат млади европейци, които да предоставят образователни инициативи на хората в малките населени места.

Българският екип на проекта

 

Условия за участие:

-Българско гражданство;

-Възраст от 25 г. до 35 г. ;

-Идеи и готовност за модернизиране на „хуманитарните системи“;

-Предприемаческа готовност.

 

Предимства от участието:

-Придобиване на информация за механизмите, чрез които да се реализират идейните намерения в работещи решения, които да подобрят обществото ни.

-Създаване на съвместни проекти с групите от партньорските страни.

-Възможност за стартиране на предприемачески начинания.

-Включване в съществуващите инициативи на Институт Перспективи.

-Получаване на сертификат.

 

Кандидатстване:

В срок до 29.03.2020 г. е нужно да изпратите CV, и кратки разсъждения до 10 изречения на тема кои предизвикателства, желаете да решите във вашето населено място.  

На мейл: press@institute-perspectives.com

В срок до 10.04. 2020 г. представител на нашия екип, ще се свърже с Вас за телефонно интервю.

Окончателният списък на одобрените кандидати, ще бъде публикуван до 12.04.2020 г.

Допълнителна информация, достъпна тук.


Настоящите дейности се изпълняват в рамките на проект „The KEY – Developing methodology for younger adults education“, съфинансиран от програма „Еразъм+ с дог.№ 2019-1-SI01-KA204-060564


 

Comments