НАЧАЛО‎ > ‎

Ключът

Възможност за участие в първата по рода си в ЕС образователна програма за млади възрастни.

posted Jan 27, 2020, 3:48 AM by Institute Perspectives   [ updated Mar 9, 2020, 9:17 AM ]

„Ключът“ е в младите възрастни, хората на възраст 25 – 35 г., които имат потенциала да спомогнат за осъществяването на диалога между възрастните и младежта. Това са личностите, които предстои да се превърнат в основни инициатори на прехода към икономиката на знанието в глобалното дигитално общество. Преходът в България, създава спешната нужда от специална квалификация на специалисти, които да развият компетентност за ангажирането на граждански, икономически и социални ресурси и тяхното трансформиране в интерес на хората, живеещи в малките населени места на България.

Изхождайки от съществуващите предизвикателства в хуманитарните системи на образование, социални дейности, здравеопазване, от една страна и предприемаческата среда, от друга, през 2019 г. експерти от Институт Перспективи, заедно с  образователни институции от Португалия, Хърватия и Словения,  предприехме дейности за създаването на иновативна методология за обучение на млади възрастни и превръщането им в основни инициатори на пълноценна промяна. 

Иновативната методология, ще бъде пилотно демонстрирана на 48 личности от целевата група в партньорските страни.

В България, ще бъде предоставена безплатна възможност на 12 личности в периода от април до септември 2020 г. да участват в програмата.

 Ще се реализират серия от практико-теоретични обучения с продължителност от 3 дни.

Стартирането на инициативата е от 24.04 до 26.04. 2020 г. и ще се проведе в гр. Свищов, като на одобрените участници ще бъдат осигурени образователни материали, настаняване и храна.

Последващите два тренинга, ще бъдат определени чрез диалог със селектираните участници.

 

Българските членове на екипа, които участваха в създаването на методологията и ще проведат обученията на територията на Р България  са личности  с доказан принос за подобряването на обществената сфера.

Това са Мариана Пенчева, жена на десетилетието в категория „Майките, които ни вдъхновяват“. Обявена за една от „Достойните българи“ в класацията на вестник „24 часа“, Носител на бяла лястовица от „Господари на ефира“ и европейски гражданин на 2016 г, награда връчена от Европейския парламент.

 Д-р Светлин Тачев, политолог и активен деец на гражданското общество в България. С научни интереси в сферата на гражданското участие.

Мая Арнаудова, създател на българският клон на световната организация „Power to People, завършила магистърска програма за създаването на иновативни образователни подходи в University of Kent, Великобритания.

Никола Живков и Ахмед Куйтов, които са създателите на Институт Перспективи. Заедно създават три иновативни методологии за ангажирането на младите хора в малките населени места в европейските интеграционни процеси. Заедно са предоставили дейности за ангажирането на свободното време на младежта в над 10 малки населени места. Предоставили са възможност на над 300 младежи да участват в европейското образователно пространство. От 2016 г. привличат млади европейци, които да предоставят образователни инициативи на хората в малките населени места.

Българският екип на проекта

 

Условия за участие:

-Българско гражданство;

-Възраст от 25 г. до 35 г. ;

-Идеи и готовност за модернизиране на „хуманитарните системи“;

-Предприемаческа готовност.

 

Предимства от участието:

-Придобиване на информация за механизмите, чрез които да се реализират идейните намерения в работещи решения, които да подобрят обществото ни.

-Създаване на съвместни проекти с групите от партньорските страни.

-Възможност за стартиране на предприемачески начинания.

-Включване в съществуващите инициативи на Институт Перспективи.

-Получаване на сертификат.

 

Кандидатстване:

В срок до 29.03.2020 г. е нужно да изпратите CV, и кратки разсъждения до 10 изречения на тема кои предизвикателства, желаете да решите във вашето населено място.  

На мейл: press@institute-perspectives.com

В срок до 10.04. 2020 г. представител на нашия екип, ще се свърже с Вас за телефонно интервю.

Окончателният списък на одобрените кандидати, ще бъде публикуван до 12.04.2020 г.

Допълнителна информация, достъпна тук.


Настоящите дейности се изпълняват в рамките на проект „The KEY – Developing methodology for younger adults education“, съфинансиран от програма „Еразъм+ с дог.№ 2019-1-SI01-KA204-060564


 

Ключът към младите възрастни е?

posted Jan 10, 2020, 3:29 AM by Institute Perspectives   [ updated Jan 10, 2020, 6:36 AM ]

Сдружение „Институт Перспективи“ в качеството си на партньор в проект за стратегическо партньорство за иновации по програма „Еразъм+, започва изпълнението на „Ключът: Разработване на методология за обучение на млади възрастни“.  Консорциумът е сформиран от 4 международни организации с профил „младежка работа“. Координиращата организация  е Младежкият център „БОБ“ – Любляна. Която съвместно с Нас, Центърът за доброволци „Истра“ в гр. Пула – Хърватия и  Международната асоциация „Conversas“ от Лисабон, Португалия. Проектът има за цел да разработи нови, иновативни и допълващи методологии за активиране на младите хора в ранна зряла възраст (25-35 години) и да даде възможност и подкрепа за преминаването им към зряла възраст.

Чрез това партньорство ще подчертаем положението на младежите в ранна зряла възраст, които се сблъскват с трудности при преминаване към зряла възраст на две нива:

- Социално ниво с мерки за улесняване на прехода към зряла възраст (жилищно настаняване, заетост, социално включване и гражданско участие и др.), чрез които ще създадем меморандуми на национално ниво в партньорските страни / региони  чрез преговори с политиците и диалог с различни заинтересовани страни.

- Нивото на работа с индивиди и групи, изправени пред тази ситуация (програми за подкрепа, които подчертават техните нужди), чрез които ще разработим методология за ранно младежко активиране и овластяване, за да подкрепим социални работници, обучители и преподаватели, които предоставят образователни услуги на младите възрастни.

Основната целева група на проекта са обучители за възрастни и други професионалисти, които работят с млади хора в ранна зряла възраст в областта на неформалното образование.

В хода на изпълняването на проектните дейности, съвместно с партньорите от Словения, Хърватия и Португалия ще разработим иновативна методика  за активиране и овластяване на младите възрастни. Която ще бъде пилотно тествана с 12 млади възрастни от България в периода Април – Септември 2020 г. Следва подготвянето на ръководство за работа с младите хора, което ще бъде под формата на дигитални образователни ресурси в системата „Moodle“.  Курсът пилотно ще бъде безплатно предоставен на 120 експерти и преподаватели от целевата група. Заключителната част от дейностите ще бъде, приемането на меморандум за включването на младите възрастни, което ще се състои на международна конференция през февруари 2022 г.

Чрез проекта „Ключ“, Институт Перспективи, ще ангажира, обучи и овласти 12 млади хора, които ще придобият компетентност за създаването на условия за развитието на малките населени места на Р България.

Екипът за изпълнението на проекта се състои от пет личности с доказан капацитет за осъществяване на положително въздействие върху социалният живот на България и ЕС.

Д-р Светлин Тачев, Социолог и доктор по съвременна българска политика от СУ „Св. Климент Охридски“.

Марияна Пенчева, Носителка на приза „Жена на Десетилетието“, Образователен и социален предприемач.

Никола Живков, Медиатор, Обучител към ЦРЧР и докторант по политология към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

Мая Арнаудова, Образователен експерт с над 30 г. опит и специализации във Великобритания, Испания и Словения.

Ахмед Куйтов, Философ и младежки активатор.


Повече информация относно възможностите за включване в проектните дейности, можете да получите на

 iro@institute-perspectives.com

 

Снимка от първата международна среща на партньорските организации през месец Ноември 2019 г. в гр. Пула, Хърватия.


1-2 of 2