НАЧАЛО


Сдружение „ИНСТИТУТ ПЕРСПЕКТИВИ“ е едно от най-бързо развиващите се НПО в България, което работи по посока развитието на младежкия потенциал. Макар официално учредена на 27.08.2015г., екипът от учредителите на организацията работи съвместно от 2012г. по различни проекти на национално и международно ниво. Като предхождащата им организационна форма са няколко студентски клуба в различни Български университети. 

Нашата организация има на този етап има младежки клубове в шест български града (София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Стара Загора, Свищов.) Доброволческия корпус на организацията е изграден от над 150 младежи на възраст 13-30г. Характерна черта за нашата организация е, че всички наши дейности се изпълняват съвместно между младежи, експерти в различни области и университетски преподаватели.

През 2015г. доброволци на организацията участваха в над 20 КА1 младежки обмена и тренинга в Армения, Румъния, Турция, Хърватска, Франция, Полша, Италия, Испания.